INFORMACJE DIAKONII MODLITWY

 

INTENCJE MODLITEWNE ZGŁOSZONE DO DIAKONII MODLITWY – MARZEC 2018

 

1525. Polecamy Bogu małżeństwa ze wspólnoty Domowego Kościoła obchodzące jubileusze 
           ślubów  w marcu, aby Pan Bóg błogosławił im i ich rodzinom w każdym dniu
           wspólnego  życia.
1526.  W intencji Emilki i jej małżeństwa, o wzrost wiary, nadziei i miłości oraz odczytanie
            woli Boga we wspólnym życiu.
1527.  Módlmy się o owocne przeżycie rekolekcji wielkopostnych dla małżeństw naszej
            wspólnoty i dary Ducha Świętego dla rekolekcjonistów.
1528.  W intencji osób uzależnionych od alkoholu (Marka,  Romana , Andrzeja, Józefa,
            Waldemara, Jerzego), aby Pan Bóg obdarzył ich siłą potrzebną do zerwania z tym
            nałogiem.
1529.  Dziękujemy za przeżyte 40 lat w małżeństwie i prosimy o dalszą opiekę dla Haliny
            i Stanisława Łukasik.
1530.  W intencji Julii w 1-szą rocznicę urodzin, o zdrowie i Boże błogosławieństwo, a także
            o zgodę i jedność w małżeństwie Justyny i Karola.
1531.  O dary Ducha Świętego i dar nawrócenia dla Kuby.
1532.  O pojednanie z Bogiem Witka.
1533.  Módlmy się w intencji Krzysia(4,5 roku), o dar mowy oraz potrzebne łaski dla całej
            rodziny.
 
      Najbliższe spotkanie odbędzie się w trzecią niedzielę kwietnia. O godz. 11.00 przed obrazem Jezusa Miłosiernego odmówimy wspólnie jedną część Różańca św. Następnie o godz. 11.30 będziemy uczestniczyć we Mszy św. wspólnotowej. Po Mszy św. spotkamy się w Oratorium im. Jana Pawła II. Serdecznie wszystkich zapraszamy.
 Podajemy nowy harmonogram zmian tajemnic.
    
      Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy wszystkim księżom moderatorom, członkom Domowego Kościoła oraz ich rodzinom wielu łask Bożych. Niech Pan Jezus napełnia serca pokojem i ufnością, bo tylko On jest Drogą, Prawdą i Życiem.
                                                                       Halina i Janusz Chowaniec.
 
HARMONOGRAM ZMIAN TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH

ZGLOSZENIE-DO-DIAKONII-MODLITWY

ZAPROSZENIE DO DIALOGU… I NIE TYLKO

Aktualnie w Krościenku nad Dunajcem rozpoczęto tworzenie niezwykłego dzieła – Centrum Ewangelizacji Światło-Życie, czyli miejsca, w którym za pomocą współczesnych form wyrazu artystycznego i elementów architektury krajobrazu oraz przy wykorzystaniu możliwości, jakie niesie era komputerów i internetu, zostanie zaprezentowana specyfika duchowości naszego Ruchu.

W pierwszym etapie powstaną na zboczu Kopiej Górki „ścieżki edukacyjne”, a wśród nich odlana z brązu rzeźba przedstawiająca osobę czcigodnego sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego oraz rzeźba przedstawiająca dialog małżeński. Jako wspólnota Domowego Kościoła czujemy się w szczególny sposób zaproszeni do finansowego wsparcia powstających rzeźb, szczególnie tej drugiej. Przecież dialog to nasze comiesięczne zobowiązanie, czasami wymagające trudu i wyrzeczeń, ale jakże owocne narzędzie naszego duchowego wzrostu.

Moderator Generalny ks. Marek Sędek zainicjował zbieranie funduszy na figurę ks. F. Blachnickiego (koszt 80 tys. zł) – więcej: http://www.oaza.pl/zbieramy-na-figure-ks-blachnickiego/, zaś odpowiedzialni za DK zachęcają członków DK w całej Polsce i poza jej granicami do włączenia się w sfinansowanie rzeźby ukazującej tak bliski naszej formacji i duchowości „dialog małżeński” (koszt 100 tys. zł). Wpłat można dokonywać indywidualnie, ale jak najbardziej warto pomyśleć także o dobrowolnej zbiórce w rejonach/diecezjach.
Na zdjęciu przedstawiono wykonany z plasteliny model figury, na podstawie której powstaje odlew z brązu.

WPŁAT MOŻNA DOKONYWAĆ NA KONTO:

Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie
ul. ks. F. Blachnickiego 2
34-450 Krościenko n. Dunajcem

Nr 13 1560 1108 0000 9060 0019 2403 GETIN BANK
z dopiskiem: darowizna na rzeźbę Dialog małżeński

za:http://www.dk.oaza.pl/aktualnosci/zaproszenie-do-dialogu-i-nie-tylko/

WWW.NIEROZERWALNI.ORG

Świadectwem naszego życia możemy razem promować wartości w Kampanii Społecz­nej ogarniającej całą Polskę. Wasze zaangażowanie, jako aktywnych odbiorców, jest kluczowe dla efektywności zaproponowanych i prowadzonych przez nas działań.

W ramach kampanii chcemy dotrzeć do jak najszerszego grona rodziców, zbu­dować społeczność rodzin wzajemnie wspierających się i wspólnie przeżywających radości i smutki dnia codziennego. Wzajemnie będziemy uczyć się jak kształtować i budować więzi rodzinne, by wzmacniać nasze rodziny siłą miłości!

KONIECZNIE ZAJRZYJ NA STRONĘ : www.nierozerwalni.org