KONKURS NA PIOSENKĘ ROKU 2019/2020

Zapraszamy do udziału w konkursie na wyłonienie piosenki na rok formacyjny 2019/2020.  Piosenka roku towarzyszy wakacyjnym rekolekcjom oazowym, rozmaitym spotkaniom w ramach Ruchu Światło-Życie i nie tylko. Jest znakiem jedności i przezywania tematu formacyjnego, który jest rozważany w danym roku formacyjnym.

Za organizację konkursu odpowiada Centralna Diakonia Muzyczna. Do udziału zapraszamy wszystkich członków Ruchu Światło-Życie, animatorów muzycznych, diakonie, kompozytorów czy osoby zainteresowane. Piosenka może być stworzona indywidualnie lub przez grupę osób. Temat kolejnego roku to: „Wolni i wyzwalający”. Piosenka roku powinna podejmować treści związane z tym tematem.

Piosenki należy dostarczyć przesyłając zapis nutowy, osobno napisany tekst utworu, nagranie (np. mp3) i krótką informację o autorze (lub autorach) na adres konkurs@cdmuz.pl. Gdyby plik okazał się zbyt duży, można przesłać link do pliku znajdującego się na ogólnodostępnym dysku sieciowym.  Termin przesyłania to 31 grudnia 2018 r.

Kilka dobrych rad.

Prosta forma – Piosenka roku jest śpiewana przez cały Ruch Światło-Życie, a więc osoby w różnym wieku. Śpiewana jest także przez całą grupę. Dlatego przy kompozycji utworu trzeba wziąć pod uwagę, że linia melodyczna nie może być zbyt skomplikowana. Warto wyobrazić sobie (muzycznie) jak będzie brzmiała śpiewana przez grupę osób).  Trzeba się postarać, by piosenka nie była zbyt trudna do nauczenia, ale też i nie może to być melodia banalna. Warto zwrócić też uwagę, aby nie było podobieństwa do już istniejących melodii (plagiat).

Tonacja – Powinna być w miarę uśredniona dla większości osób. Gdy jest za wysoko, lub za nisko, nie jest łatwo nauczyć ani śpiewać danego utworu.

Tekst – Ma wyrażać temat roku. Dobrze jest dobrze popracować nad tekstem. W poprzednich latach odpadały piosenki które przy bardzo dobrej melodii miały slaby tekst. Jakie były najczęstsze zarzuty? Zbyt banalne sformułowania, tekst nie wyrażał tematu roku, niespójność gramatyczna (w jednej linijce o Bogu w 3 osobie, w następnej bezpośredni zwrot (2 osoba) a potem znów w 3 osobie itd.), bywało, że był to zlepek kilku niezwiązanych ze sobą zdań, bez konsekwencji treściowej). Warto tekst dać osobie, która go krytycznie oceni. Istotne jest też, aby nie zawierał błędów teologicznych. Tekst nie może być zbyt długi – nie w ilości zwrotek tkwi zaleta ale w jakości.

Treść – Piosenka ma podejmować temat roku: Wolni i wyzwalający. Inspiracją niech będą teksty biblijne nawiązujące do wolności (Rz 6,17-18.20-22; Rz 7,14-25; Rz 8,15-25; Ga 5,1.13-18; 1Kor 6,12; 1Kor 7,22-24; 1Kor 10,23-24; 1P 2,15-17; Jk 1,25; Jk 2,12-13; Mk 10,41-45; J 8,31-36; Ps119).  Warto sięgnąć również do pozycji o tym samym tytule: http://www.kwc.oaza.pl/wolni-i-wyzwalajacy-spis-tresci Prosimy to potraktować jako jedynie sugestie, wszak inspirację można czerpać z wielu źródeł.

Nuty – powinny być zapisane zgodnie z zasadami zapisu. Zawsze można poprosić o pomoc kogoś, kto się na tym dobrze zna. W razie czego i Centralna Diakonia może służyć pomocą.

Nagranie utworu. Bardzo dobrze jest, kiedy jest ono w dobrej jakości. Nie musi to być  profesjonalne studio muzyczne. Współczesne urządzenia nagrywają w dość dobrej jakości. Istotniejsze jest aby na nagraniu dobrze był słyszalny śpiew (muzyka jest tłem i nie może zagłuszać słów). Trzeba zadbać o dobrą intonację, dykcję emisję. W dobrym nagraniu można rozpoznać lepiej charakter piosenki, dynamikę, tempo. Choć nagranie nie jest najważniejszym elementem konkursu, to jednak warto się postarać.

Propozycje piosenek najpierw ocenia jury złożone z muzyków i polonistów, a następnie Centralna Diakonia Jedności wybiera ostatecznie utwór na piosenkę roku.

Gorąco zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia.

za:http://www.oaza.pl/konkurs-na-piosenke-roku-201920/

PODZIĘKOWANIE

KOCHANI
18-11-2018 odbyła się kolejna Niedziela Świadectw, tym razem
w Dźwierzutach i Pasymiu.
Bardzo dziękujemy ks. Cezaremu Opalachowi oraz ks. Hubertowi Tryk
za wygłoszone w tym dniu homilie.
Serdeczne Bóg zapłać Marcie i Jankowi Nadolnym, Halince i Stasiowi
Dytnerkim, Joli i Zbyszkowi Krajczyńskim, Irmie i Gerardowi Kardahs,
Gosi i Pawłowi Woźnickim oraz Gosi i Mirkowi Andruszkiewicz za
przybliżenie naszej wspólnoty poprzez wypowiedziane świadectwo.

Nadal gorąco prosimy o zaangażowanie się wszystkich małżeństw do
gotowości dzielenia się radością bycia w Domowym Kościele, opowiedzeniu
o działaniu Pana Jezusa w naszym życiu, o łaskach którymi Pan Bóg nas
obdarza.
Małżeństwa, które jeszcze nie napisały swoich świadectw prosimy, aby
wzięły naszą prośbę do serca i to zrobiły przesyłając je do ks. Cezarego
Opalacha na adres: cezary.opalach@uwm.edu.pl.
Otoczmy modlitwą to dzieło a także całą wspólnotę Domowego Kościoła.

Gosia i Mirek Andruszkiewicz
Gosia i Janusz Szczerba

BAL NIEPODLEGŁOŚCI

Droga Wspólnoto,
Do historii przeszedł Bal Niepodległości zorganizowany przez Domowy Kościół naszej diecezji dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę.
Było to wydarzenie niepowtarzalne – jedyne w swoim rodzaju na skalę całego regionu.
Składamy serdeczne wyrazy wdzięczności za zaangażowanie i wkład pracy wszystkim, którzy brali udział w przygotowaniach i organizacji tego przedsięwzięcia. W sposób szczególny dziękujemy: Ani i Piotrowi Piejdakom, Beatce i Wojtkowi Sikorom, Ali i Jarkowi Dąbrowskim, Danusi i Andrzejowi Kucom, Dorotce i Piotrowi Jasińskim.
Poprzez tą inicjatywę członkowie wspólnoty Domowego Kościoła przyczynili się do krzewienia trzeźwości, pokazując swoim przykładem, że bez alkoholu też można świętować i dobrze się bawić.
 
Gosia i Janusz Szczerba
Ks. Mariusz Grabas