SPOTKANIE OPŁATKOWE

Niedziela Świętej Rodziny corocznie jest okazją do modlitwy wspólnoty Domowego Kościoła – gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie.

Wspólną Eucharystię przeżywali w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie, której przewodniczył abp Józef Górzyński. Na spotkanie opłatkowe przybyły rodziny z całej archidiecezji, które przez cały rok formują się we wspólnocie.

Metropolita warmiński na wstępie podkreślał, że modli się w intencji wszystkich rodzin, szczególnie tych, które potrzebują wsparcia, by naśladować Świętą Rodzinę. – Ona jest wzorem dla wszystkich tych, którzy chcą kroczyć drogą zasad ewangelicznych – mówił.

Nawiązywał do narodzenia Jezusa, który stając się człowiekiem, wszedł w najważniejszą perspektywę, w świat rodziny. – To środowisko konieczne do tego, aby normalnie żyć i wzrastać. Dzisiaj modlimy się, polecając wszystkich potrzebujących, w sposób szczególny tych, którzy łączą się z nami przez środowisko Domowego Kościoła. Prośmy dziś Jezusa, Matkę Najświętszą i Józefa o to, aby błogosławieństwo Boga dla życia rodzinnego w naszej ojczyźnie było obfite i otwartym sercem przyjęte – mówił abp Górzyński.

W homilii nawiązywał do Ewangelii mówiącej o odnalezieniu Jezusa w świątyni. – Maryja i Józef przechodzą rozpoznanie, kim są rodzice w wielkim planie Bożym, wtedy, kiedy muszą rozeznać, kim jest ich Syn. Ewangelista podkreśla tę refleksję Matki, która wiernie zachowywała w sercu wszystko to, co Jezus powiedział, nawet wówczas, kiedy było to tak trudne do zrozumienia. Oni także dojrzewali w rodzicielskiej roli. I tak dzieje się w każdej rodzinie, że dorasta i dojrzewa nie tylko dziecko, ale też rodzice – podkreślał metropolita.

Oni świadomie przeżywając swoje rodzicielstwo, dojrzewają w człowieczeństwie. – I to jest droga dojrzewania do nieba. Rodzina staje się tym środowiskiem, które temu najbardziej sprzyja – mówił abp Górzyński. Dlatego, że dojrzewanie dzieje się w relacji z drugim człowiekiem i jest to relacja w miłości. – Na początku spełniamy wolę Boga, której to nasza rodzina jest efektem. Bo wiemy, że nie byłoby rodziny i małżeństwa, gdyby nie odwieczny zamysł Boży. Odczytywanie woli Bożej w rodzinie jest punktem wyjścia do szczęścia – podkreślał i zauważał, jak często dziś plan Boży jest odrzucany w rodzinie, choćby w perspektywie powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

Metropolita następnie mówił o drugim wymiarze rodziny, który wypływa ze słów św. Pawła: „A ja to wszystko mówię o rodzinie, ale mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła”. – On podejmuje rzecz najbardziej istotną dla życia rodzinnego. Bo co charakteryzuje relację Chrystusa do Kościoła i Kościoła do Chrystusa? Jest to relacja miłości i to miłości nierozerwalnej. Kościół z tego wyprowadza regułę sakramentalnego życia rodziny chrześcijańskiej, którą jest nierozerwalność. A interpretacja, czym jest rodzina chrześcijańska, stanie się naśladowaniem tego, co dzieje się między Chrystusem a Kościołem i jaka jest odpowiedź Kościoła do Chrystusa. Środowisko miłości, klucz do zrozumienia natury, czym jest chrześcijańska rodzina – mówił metropolita.

Takiej sakramentalnej relacji Bóg błogosławi. – Nie chodzi o to, że zdejmie wszystkie trudy, bo nawet Święta Rodzina nie była pozbawiona trudów życia w realnym świecie. Pobłogosławi, to znaczy uzdolni do tego, aby relację miłości zachować. Bo jeśli tak, to Bóg jest z nami, a jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? – podkreślał abp Józef Górzyński.

Po Eucharystii członkowie Domowego Kościoła udali się na spotkanie opłatkowe.

GALERIA ZDIĘĆ

KALENDARZ OAZOWY NA ROK 2019

Mamy do sprzedaży kalendarz w formacie kieszonkowym w cenie 8 zł.

Oazowy kalendarzyk to:

  • kalendarium w układzie tygodniowym
  • oznaczenia świąt i uroczystości
  • czytania Pisma Świętego na każdy dzień
  • poręczny, niewielki format

W 2019 roku przypada czterdziesta rocznica powstania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Stąd tematyka tegorocznego kalendarza bezpośrednio nawiązuje do tego Dzieła.

Serdecznie zachęcamy do zakupu 🙂

Diakonia Słowa – Monika i Bogdan Kolz e-mail: narnia1@op.pl

tel. 504403038

 

BÓG JEST BLISKO

Z Ewangelii św. Mateusza: „A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: «oto dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel», to znaczy Bóg z nami.” (Mt 1,22-23)

Bóg jest blisko człowieka, blisko mnie, blisko mojej żony, męża, córki, syna… Bóg jest blisko, gdy spotykam się z Nim w Jego Słowie, Bóg jest blisko na mojej osobistej modlitwie, na modlitwie małżeńskiej i rodzinnej. Bóg jest blisko w regule mojego życia, w dialogu małżeńskim, na 15-dniowej Oazie Nowego Kościoła. Bóg jest blisko, gdy podejmuje posługę, gdy włączam się do Diakonii. Bóg jest blisko, aby mnie umacniać w moim powołaniu, w stawaniu się „Nowym Człowiekiem”, w stawaniu się wolnym.
Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Niech ta prawda umacnia nas do naszych codziennych zadań i daje siły do realizacji powołania.

ks. Mariusz Grabas Moderator Diecezjalny
Gosia i Janusz Szczerba para diecezjalna

PEREGRYNACJA FIGURY MARYI

Kochani,

W dniu 08.12.2018 r. w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny rozpoczęliśmy peregrynację figury Maryi – Niepokalanej. Pragniemy aby odwiedziła ona wszystkie rodziny z Domowego Kościoła – gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie w naszej diecezji. Jako pierwszy figurę gości Rejon Odkupiciel. Przyjęliśmy, że figura  w jednej rodzinie pozostanie przez dwa dni. Wraz z figurą Maryi będzie peregrynować różaniec oraz pamiątkowa kronika, w której prosimy umieszczać myśli, odczucia, przeżycia związane z pobytem figury w rodzinie.

Figura Maryi ma swoją blisko 30-letnią historię. Została zakupiona w latach osiemdziesiątych minionego stulecia na potrzeby rekolekcji wakacyjnych przez ówczesną parę diecezjalną Domowego Kościoła – Elę i Bolka Kochańskich oraz Księdza Moderatora Diecezjalnego Romana Wiśniowieckiego. Poza rekolekcjami można ją było zobaczyć podczas dni skupienia, spotkań opłatkowych, rozpoczęcia bądź też zakończenia roku pracy formacyjnej. Przez pozostały czas figura cieszyła swoją obecnością rodziny kolejnych par diecezjalnych zajmując w ich mieszkaniach honorowe miejsce.

Chcielibyśmy aby każde małżeństwo, każda rodzina z Domowego Kościoła mogła również przeżywać radość płynącą z obecności figury Maryi w ich domach. Niech obecność Maryi przyniesie rodzinom pojednanie, ożywienie życia rodzinnego oraz religijnego.

 

„O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy…”

 

                                                                                                       

                                                                                                        Gosia i Janusz Szczerba

AKCJA „ZAGUBIONE OWCE”

ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA FILMU  PROMUJĄCEGO AKCJĘ „ZAGUBIONE OWCE”

 

„Kto z was, mając sto owiec, nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu i nie szuka jednej, zaginionej na pustkowiu, tak długo, aż ją znajdzie?  A znalazłszy, kładzie ją na swoje ramiona i z radością wraca do domu!    (Łk 15, 1-7) 

DRODZY MAŁŻONKOWIE

Jezus te pytanie, kieruje również do nas – Kto z was, nie wyruszyłby na poszukiwanie tych, którzy się zgubili? Jezus prosi nas abyśmy nie byli obojętni i egoistyczni wobec jego ukochanych owiec – naszych  bliźnich. Chce abyśmy wytrwale i nieustannie szukali zagubionych ludzi, aby otworzyli się na działanie łaski bożej i dostąpili zbawienia.

Kochani w odpowiedzi na prośbę Jezusa, chcemy Was zaprosić do naszej nowej akcji ewangelizacyjnej pod nazwą „ZAGUBIONE OWCE”. Jest to akcja do której zapraszamy wszystkie małżeństwa Domowego Kościoła, bez względu na staż małżeński, czy staż we wspólnocie.

Akcja „ZAGUBIONE OWCE” to projekt ewangelizacyjny, który ma na celu odnalezienie i przyprowadzenie do Jezusa małżeństwa, które potrzebuje opieki duchowej. Ma ona nas zmobilizować do modlitwy, zaprzyjaźnienia się, a później zaproszenia i przyprowadzenia na konkretne wydarzenie ewangelizacyjne tych małżonków, którzy potrzebują Chrystusa.

AKCJA „ZAGUBIONE OWCE” TO 4 PROSTE KROKI!!!

KROK 1: MODLITWA DO DUCHA ŚW. O ŚWIATŁO I DROGĘ Bóg daje światło tym, których posyła. Bóg wskaże Wam drogę, jak dotrzeć do małżonków, w jaki sposób im pomóc i jak ich zachęcić do głębszej relacji ze Sobą. 

KROK 2: MODLITWA ZA MAŁŻONKÓW Bóg zmienia ludzi dzięki modlitwie. Módlcie się wspólnie każdego dnia za małżeństwo, które Pan Bóg wam powierzy. Proście Jezusa, aby otwierał ich serca na łaskę, którą chce ich obdarzyć. 

KROK 3: WSPÓLNE PRZEBYWANIE I WZAJEMNA POMOC Szukajcie okazji, aby pielęgnować waszą znajomość, a z czasem może nawet przyjaźń. Zaufanie, pomoc i wspólne spędzanie czasu dadzą wam okazję, aby porozmawiać z małżonkami o Bożej miłości.

KROK 4: WSPÓLNY UDZIAŁ W FORUM EWANGELIZACYJNYM Zaproście małżeństwo, którym będziecie się opiekować duchowo, na specjalne wydarzenie ewangelizacyjne, organizowane przez Domowy Kościół. Zatroszczcie się o to, aby wspólnie z nimi uczestniczyć w tej uroczystości.

Diakonia Ewangelizacji