DROGA KRZYŻOWA W KALWARII WARMIŃSKIEJ

 

W Niedzielę Palmową 14 kwietnia o godz. 15.00  pod przewodnictwem o. dr Zbigniewa Pisiałek CP (proboszcza Parafii Św. Rozalii w Kieźlinach) wspólnota Domowego Kościoła, mieszkańcy Kieźlin, Dywit, Olsztyna i okolic tradycyjnie  rozpoczną Drogę Krzyżową w Kalwarii Warmińskiej w Głotowie.

Tradycje tę zapoczątkowały ponad dwadzieścia lat temu małżeństwa z dwóch kręgów  Domowego Kościoła, które wraz z rodzinami zaczęły rokrocznie w Niedzielę Palmową odprawiać Drogę Krzyżową w tym miejscu. Z czasem jedno z małżeństw ( mieszkańcy Kieźlin) poprosiło swojego proboszcza, aby do nich dołączył. W kolejnym roku Proboszcz parafii w Kieźlinach zaprosił też parafian. I tak z roku na rok grupa pątników się powiększa. Rozważania przygotowuje Domowy Kościół, oprawę muzyczną parafianie z Kieźlin, a przewodniczy kieźliński Proboszcz.  Aby wesprzeć renowację ponad stuletnich kapliczek, po zakończeniu Drogi Krzyżowej pątnicy składają datki na ten cel. Następnie na parkingu rozpoczyna się częstowanie przywiezionymi przez uczestników ciastami, łakociami, kawą i herbatą.

Jest to szczególne nabożeństwo, które odbywa się w historycznym miejscu, odzwierciedlającym drogę przebytą przez Pana Jezusa. Za Krzyżem podążają ludzie z różnych miejscowości, którzy przyjechali tu prosić, przepraszać, dziękować, a może w ten właśnie sposób wejść w Wielki Tydzień.

Prosimy pomyślcie kto Wam powiedział o tej Drodze Krzyżowej i komu Wy możecie zaproponować wspólne podążanie za Krzyżem w tym roku.

Prosimy abyście  nie zapomnieli o datkach  na renowację i słodkim poczęstunku.

Po przejściu drogi krzyżowej przy ostatniej stacji będzie możliwość przekazania skarbonek z jałmużną wielkopostną.

Gosia i Janusz

 

AKCJA „ZAGUBIONE OWCE”

ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA FILMU  PROMUJĄCEGO AKCJĘ „ZAGUBIONE OWCE”

 

„Kto z was, mając sto owiec, nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu i nie szuka jednej, zaginionej na pustkowiu, tak długo, aż ją znajdzie?  A znalazłszy, kładzie ją na swoje ramiona i z radością wraca do domu!    (Łk 15, 1-7) 

DRODZY MAŁŻONKOWIE

Jezus te pytanie, kieruje również do nas – Kto z was, nie wyruszyłby na poszukiwanie tych, którzy się zgubili? Jezus prosi nas abyśmy nie byli obojętni i egoistyczni wobec jego ukochanych owiec – naszych  bliźnich. Chce abyśmy wytrwale i nieustannie szukali zagubionych ludzi, aby otworzyli się na działanie łaski bożej i dostąpili zbawienia.

Kochani w odpowiedzi na prośbę Jezusa, chcemy Was zaprosić do naszej nowej akcji ewangelizacyjnej pod nazwą „ZAGUBIONE OWCE”. Jest to akcja do której zapraszamy wszystkie małżeństwa Domowego Kościoła, bez względu na staż małżeński, czy staż we wspólnocie.

Akcja „ZAGUBIONE OWCE” to projekt ewangelizacyjny, który ma na celu odnalezienie i przyprowadzenie do Jezusa małżeństwa, które potrzebuje opieki duchowej. Ma ona nas zmobilizować do modlitwy, zaprzyjaźnienia się, a później zaproszenia i przyprowadzenia na konkretne wydarzenie ewangelizacyjne tych małżonków, którzy potrzebują Chrystusa.

AKCJA „ZAGUBIONE OWCE” TO 4 PROSTE KROKI!!!

KROK 1: MODLITWA DO DUCHA ŚW. O ŚWIATŁO I DROGĘ Bóg daje światło tym, których posyła. Bóg wskaże Wam drogę, jak dotrzeć do małżonków, w jaki sposób im pomóc i jak ich zachęcić do głębszej relacji ze Sobą. 

KROK 2: MODLITWA ZA MAŁŻONKÓW Bóg zmienia ludzi dzięki modlitwie. Módlcie się wspólnie każdego dnia za małżeństwo, które Pan Bóg wam powierzy. Proście Jezusa, aby otwierał ich serca na łaskę, którą chce ich obdarzyć. 

KROK 3: WSPÓLNE PRZEBYWANIE I WZAJEMNA POMOC Szukajcie okazji, aby pielęgnować waszą znajomość, a z czasem może nawet przyjaźń. Zaufanie, pomoc i wspólne spędzanie czasu dadzą wam okazję, aby porozmawiać z małżonkami o Bożej miłości.

KROK 4: WSPÓLNY UDZIAŁ W FORUM EWANGELIZACYJNYM Zaproście małżeństwo, którym będziecie się opiekować duchowo, na specjalne wydarzenie ewangelizacyjne, organizowane przez Domowy Kościół. Zatroszczcie się o to, aby wspólnie z nimi uczestniczyć w tej uroczystości.

Diakonia Ewangelizacji

XXII PIELGRZYMKA RODZIN DOMOWEGO KOŚCIOŁA DO KALISZA

Kolejny raz członkowie Domowego Kościoła pielgrzymują zawierzyć losy swoich rodzin
i kręgów Domowego Kościoła Głowie Świętej Rodziny, Świętemu Józefowi.
 
W dn.18-19.05 2019r.odbędzie się coroczna pielgrzymka do sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu
z noclegiem w Domu Pielgrzyma „ARKA” w Licheniu.
W drodze powrotnej przewidziany jest pobyt w Kościele NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu.
 
Koszt wyjazdu 140 zł od osoby.
 
Zgłoszenia: Lucyna i Bogdan Chrzanowscy  tel. 692246998
 
Zaliczkę w wysokości 70 zł proszę wpłacać na konto 86150015621015600048610000
lub bezpośrednio.
 
Szczegółowy program w późniejszych informacjach.
 
Serdecznie zapraszamy
Gosia i Janusz  Szczerba i ks.Mariusz Grabas
 

WIELKI POST Z KS. BLACHNICKIM

Inicjatywa wielkopostna

Rozpoczynając okres Wielkiego Postu przedstawiamy jedną z inicjatyw katowickiej diakonii formacji diakonii. Zapisując się do formularza można raz na kilka dni otrzymywać sms-y z specjalnie przygotowanymi cytatami ks. Franciszka Blachnickiego.  Serdecznie zapraszamy.Szczegóły pod poniższym linkiem:

blachnickinawielkipost.pl

za:http://www.oaza.pl/wielki-post-z-ks-blachnickim/

RELACJA Z 44 KONGREGACJI ODPOWIEDZIALNYCH RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

Nagrania audio z 44. Kongregacji Odpowiedzialnych

 

W trakcie drogi na tegoroczną 44. Kongregację Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie próbowaliśmy policzyć, który raz będziemy w niej uczestniczyć oraz zastanawialiśmy się, czym to spotkanie może nas zaskoczyć. Nie zgadliśmy, rzeczywistość przerosła nasze oczekiwania!

Temat „Wolni i wyzwalający” kojarzy się przede wszystkim z Krucjatą Wyzwolenia Człowieka, i słusznie, bo w tym roku obchodzimy 40. rocznicę proklamacji KWC. Nic więc dziwnego, że pierwsze słowa na sobotniej jutrzni skierował do wszystkich ks. Wojciech Ignasiak, moderator Centralnej Diakonii Wyzwolenia. W homilii przypomniał m.in. o tym, że naszym celem, zwycięstwem nie jest zwalczenie przeciwnika, ale uratowanie go i wyzwolenie. Zwrócił też uwagę na to, że wolność nie jest niezależnością, ale dobrowolnym uzależnieniem od prawdy – te słowa można odnaleźć w podręczniku Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Po oficjalnym rozpoczęciu spotkania i przestawieniu znaku roku (pierwsze zaskoczenie – znak jest w innym stylu niż w poprzednich latach) oraz piosenki roku mogliśmy posłuchać ks. Piotra Kulbackiego, który w syntetyczny sposób przedstawił założenia KWC. Nie zabrakło przy tym osobistych wspomnień oraz jasnego określenia, że Krucjata ma odniesienia ewangelizacyjne, jest kontynuacją zbawczej misji Chrystusa. Jest to określony program działania, w którego centrum jest człowiek i jego godność objawiająca się w wolności.

Kolejnym prelegentem był ks. Ireneusz Mroczkowski, który przedstawił współczesne zagrożenia związane z płciowością. Tym, co szczególnie zwróciło naszą uwagę, było skoncentrowanie się na pozytywnych aspektach tej rzeczywistości, z jednocześnie rzeczowym wskazywaniem na argumenty naukowe potwierdzające moralne nauczanie Kościoła związane z przeżywaniem płciowości. Na koniec konferencji zostały postawione pewne pytania, zmuszające do myślenia: „Co by powiedział Sługa Boży ks. Blachnicki na zakończenie wykładu?”. Ksiądz profesor przedstawił kilka propozycji wartych rozważenia i zauważyliśmy, że rezonowały one wśród uczestników, na co wskazywały m.in. późniejsze dyskusje w kuluarach i w czasie wolnym.

Ponieważ temat kongregacji wiązał się ze środowiskiem trzeźwościowym, to nie mogło zabraknąć wśród nas ks. biskupa Tadeusza Bronakowskiego z Łomży, który przewodniczył sobotniej Eucharystii oraz wygłosił homilię. Nawiązując w niej do treści Ewangelii wskazywał na konieczność przemiany, bo tylko przemieniony chrześcijanin może być znakiem dla świata. Takim znakiem jest również dobrowolna abstynencja, podejmowana w duchu pomocy tym, którzy są zniewoleni.

W sesji popołudniowej wysłuchaliśmy wykładu ks. Macieja Ostrowskiego, który mówił o chrześcijańskim pojmowaniu ekologii. W tak rozumianej trosce o świat stworzony człowiek nie jest traktowany jako wróg natury, ale jest jej integralną częścią. Zwykle w tym kontekście padają słowa z Księgi Rodzaju dotyczące panowania człowieka nad światem, ale to panowanie ma być realizowane przede wszystkim na wzór Boga, a panowanie po Bożemu jest służbą. To zupełnie zmienia perspektywę. Prelegent zwracał również uwagę na to, że źródłem ekologii jest postępowanie moralne człowieka, a skażenie środowiska moralnego jest przez to gorsze od skażenia środowiska naturalnego. Warto zwrócić na to uwagę i nie zaśmiecać swojego sumienia skażonymi odpadami grzechu!

Kolejnym punktem programu były świadectwa przedstawiające dotychczasowe działania związane z realizacją nowej kultury w środowiskach wyrosłych z Ruchu Światło-Życie. Mogliśmy dowiedzieć się, jak działa ośrodek „Odwaga” z Lublina, który wspiera osoby homoseksualne w trwaniu w czystości, proponując im pomoc duchową oraz terapię. Przedstawione zostały również medialne projekty realizowane w ostatnim czasie, jak „Nierozerwalni” czy „Ciąża bez alkoholu”. Z dużym zainteresowaniem wysłuchaliśmy informacji o działaniach stowarzyszenia „Rodzice chronią dzieci” oraz o założeniach inicjatywy „Dobre małżeństwo”.

Ważnym momentem w czasie każdej Kongregacji są nieszpory, w czasie których nowi członkowie Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie otrzymują błogosławieństwo. Bardzo czekaliśmy na ten moment, bo obserwowanie wywoływanych osób, które z radością odpowiadają „pragnę służyć!”, zawsze nas wzruszało, a już szczególnie wtedy, kiedy słyszeliśmy nazwiska tych, z którymi nasze oazowe ścieżki kiedyś się skrzyżowały. Tym razem dodatkową radością i zaskoczeniem były nazwiska księży przystępujących do Unii Kapłanów Chrystusa Sługi, wśród których jako pierwszy został wywołany ks. biskup Krzysztof Włodarczyk, delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie. Odebraliśmy tę decyzję jako piękne świadectwo zaangażowania w sprawy Ruchu nie tylko formalnie, ale przede wszystkim wewnętrznie, na wzór Chrystusa Sługi. Dziękujemy!

Niedzielna jutrznia była pierwszym publicznym wystąpieniem ks. Krzysztofa Łapińskiego, nowego moderatora krajowego Domowego Kościoła. W homilii ks. Krzysztof nakreślił rzeczywistość niewoli babilońskiej, w której działał prorok Ezechiel. Pomimo naprawdę trudnej sytuacji głosił on słowa wyzwolenia, wydobycia z grobu i zaprowadzenia do kraju rodzinnego. My też mamy głosić ewangelię wyzwolenia, a naszym zadaniem nie jest sądzić, ale świadczyć. To ma być odważne świadectwo dawane prawdzie.

Niedzielna konferencja wygłoszona przez prof. Krzysztofa Wojcieszka dotyczyła właśnie prawdy. Warto było usystematyzować sobie te treści, rozpoczynając od refleksji filozoficznej, przez ujęcie historyczne, po aktualne problemy z poznawaniem prawdy. Zwykle nie zastanawiamy się nad takimi zagadnieniami, a w czasie konferencji mogliśmy zauważyć, jak duże jest w tej dziedzinie zamieszanie. Na szczęście, jak powiedział Krzysztof Wojcieszek, chociaż prawda jest „bezbronna” wobec naszej wolności, to jednak nie da się prawdy zniszczyć, ona trwa, nawet jeśli mamy do niej utrudniony dostęp.

Ciekawym doświadczeniem i kolejnym zaskoczeniem było świadectwo oazowiczów z Chin, którzy przekazali nam informację o tym, jak Ruch działa w ich kraju. Na dodatek można było posłuchać tego po polsku! Trzeba też przyznać, że widok materiałów formacyjnych zapisanych w języku chińskim robi wrażenie. Oaza w Chinach jest dopiero od kilku lat, ale rozwija się bardzo dynamicznie. Nadal jednak potrzebne jest wsparcie całego Ruchu dla tego dzieła.

Podsumowaniem spotkania zwykle jest słowo programowe moderatora generalnego. Podobnie było i tym razem. Ksiądz Marek Sędek przedstawił wyzwania, które są przed nami, a dotyczą przeżywania płodności, ekologii oraz obrony prawdy, a także wskazał na konkretne zadania, które z tych wyzwań wynikają. Wśród nich znalazło się m.in. kształtowanie świadomości dotyczącej ludzkiej płciowości i współpraca z innymi instytucjami w tym zakresie, nakręcenie filmu promującego „wyprawę otwartych oczu” jako elementu ekologii integralnej, a także konieczność obrony prawdy w wielu sferach społecznych oraz politycznych.

Dla większości uczestników zakończeniem Kongregacji była niedzielna Eucharystia, w czasie której bp Krzysztof Włodarczyk zachęcał do zadawania pytań o to, jak konkretnie wypełnić słyszane słowo Boże. Niektórzy jednak nie pojechali jeszcze do domu, ponieważ w niedzielne popołudnie odbyło się spotkanie odpowiedzialnych za oazowe wspólnoty dorosłych, a w poniedziałek o kondycji Ruchu, bieżących zadaniach i wyzwaniach na kolegium moderatorów rozmawiali księża moderatorzy odpowiedzialni za Ruch Światło-Życie.

Dorota i Jacek Skowrońscy
archidiecezja gnieźnieńska

Link do wystąpień z KO:
http://www.oaza.pl/po-44-kongregacji-odpowiedzialnych/

Piosenka roku:
http://www.oaza.pl/piosenka-roku-ozk-2019-20/

Znak roku:
http://www.oaza.pl/znak-roku-ozk-2019-20/