SYMPOZJUM

W  Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej istnieje Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie. Otóż ten właśnie zespół wraz z Akcją Katolicką, Stowarzyszeniem Rodzin Chrześcijańskich i Instytutem im. ks. Franciszka Blachnickiego zorganizowali sympozjum Ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987-2017) – wychowawca wolnych ludzi.

Sala Kolumnowa mieszcząca ponad 400 miejsc była wypełniona po brzegi. Ludzie z całej Polski zjechali do Sejmu, by uczestniczyć w tak  ważnym wydarzeniu.  Rozpoczęło się ono modlitwą i pieśniami: „Bo góry mogą ustąpić”, „Niechaj zstąpi Duch Twój” i „Jesteś Królem”.

Sympozjum zostało objęte honorowym patronatem przez Prezydenta RP – Andrzeja Dudę. Przeczytany został list od prezydenta, a także listy i życzenia owocnej pracy od Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i p. premier – Beaty Szydło. Obecny był  Minister Obrony Narodowej  Antoni Macierewicz, który mówił o swoich kontaktach z oazowiczami i wpływem nauki twórcy oaz  na życie społeczne i polityczne Polski.

W głównym holu Sejmu, z udziałem metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza, została otwarta wystawa poświęcona ks. Blachnickiemu.

Prelegenci przedstawiali życie i naukę ks. Franciszka w aspekcie polityki, nauk społecznych, rodziny, mediów, uzależnień.  Wszystkie wykłady można i warto odszukać w Internecie.

Jesteśmy dumni, że dane nam było reprezentować Archidiecezję Warmińską. Liczymy, że w przyszłym roku będzie nas więcej, ponieważ spotkanie to było jednym z wielu w cyklu konferencji, które mówią, jak powinien zachowywać się chrześcijanin w  życiu politycznym. Zainteresowanych tematem zapraszamy do nowopowstającej  diakonii społecznej.

Beata i Wojciech Sikora

Warto przypomnieć, że pod koniec lutego Sejm upamiętnił ks. Blachnickiego w 30. rocznicę śmierci. „Jego działalność społeczna oparta była na uniwersalnych wartościach, kształtowała postawy moralne narodu. Jako twórca Ruchu Światło-Życie wychowywał młodzież i dorosłych w duchu patriotyzmu, moralności i odpowiedzialności” – napisano w uchwale.