INFORMACJE DIAKONII MODLITWY

Informacje Diakonii Modlitwy

Intencje zgłoszone do Diakonii Modlitwy w styczniu 2019 r. 

 1. Prośba o modlitwę w intencji dwuletniej Marysi, która oblała się wrzątkiem i ma 80proc. poparzenia ciała. Jest utrzymywana w śpiączce farmakologicznej.
 2. Módlmy się w intencji małżeństw Domowego Kościoła, które w styczniu obchodzą jubileusze zawarcia sakramentu małżeństwa, aby Pan Bóg umacniał ich miłość, obdarzał potrzebnymi łaskami ich samych i rodziny.
 3. Módlmy się w intencji Ewy, o dar zdrowia, pokój serca, ufność w opiekę Bożą i błogosławieństwo dla rodziny.
 4. Módlmy się w intencji księży moderatorów, wiernych z parafii św. Wojciecha w Olsztynie i z parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Olsztynie oraz w intencji małżeństw, które będą mówić świadectwa w niedziele 20.01.2019r, oraz 27.01.2019r., aby wszystkich umacniał Pan Bóg i obdarzał swoimi łaskami. Niech wszystko dzieje się według Jego woli i na chwałę Bożą.
 5. prosimy o uwolnienie Julii od wpływu sekty wschodniej, powrót na łono Kościoła oraz dar wiary nadziei i miłości, zdrowie duszy i ciała oraz błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
 6. Módlmy się w intencji Eweliny, aby podejmowane przez nią decyzje były dobre dla jej rodziny. Niech pan Bóg błogosławi całą rodzinę.
 7. Prosimy o wiarę nadzieję i miłość dla Leszka i rodziny oraz zdrowie duchowe i fizyczne.

1672.Módlmy się w intencji Marii, aby jej nienarodzone dziecko zostało zachowane przy życiu i mogło się narodzić.  Dla niej o łaski Ducha Świętego i odstąpienie od zamiaru dokonania aborcji.

 1. Módlmy się o uzdrowienie Leszka z depresji o wiarę, nadzieję, miłość i miłosierdzie, aby dobry Bóg błogosławił całej rodzinie.
 2. Módlmy się o uzdrowienie fizyczne i duchowe Dariusza, aby porzucił buddyzm i powrócił na łono Kościoła oraz uznał, że tylko Jezus Chrystus jest jego Panem.
 3. Proszę o modlitwę za córkę mojej kuzynki i ich rodziny- o uzdrowienie ciężko chorej Pauliny Obidzińskiej.
 4. Módlmy się w intencji Krystyny o łaskę zdrowia duszy i ciała, pojednanie w małżeństwie i rodzinie i dary Ducha Świętego dla jej rodziny.

 Intencje modlitewne oraz przystąpienie do Diakonii Modlitwy zgłaszać można na adres e-mail ( zakładka Diakonie) lub telefonicznie – 89 5426452.

W trzecią niedzielę lutego, o godz. 13.15 będzie Msza św. wspólnotowa w parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie. Przed Mszą św. nie będzie odmawiany wspólnie Różaniec ze względu na przeniesienie tej Mszy św. do dolnego kościoła na okres zimowy. Z chwilą powrotu jej do górnego kościoła będzie możliwość wspólnej modlitwy  przed Mszą św. ,o czym poinformujemy.

Serdecznie wszystkich pozdrawiamy.

Halina i Janusz Chowaniec 

HARMONOGRAM I-III 2019