INFORMACJE DIAKONII MODLITWY

Zapraszamy na Msze św. w intencjach Wspólnoty Domowego Kościoła, w trzecią niedzielę października, listopada, grudnia 2018r.
o godz. 11.30, w parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie. O godz. 11.00 będziemy wspólnie odmawiać Różaniec przed obrazem Chrystusa Miłosiernego, w intencjach zgłoszonych do Diakonii Modlitwy.

 Intencje modlitewne zgłoszone do Diakonii Modlitwy w miesiącach:

lipiec, sierpień, wrzesień 2018.

1575.Módlmy się w intencji Tomasza prosząc Pana Boga o łaskę zdrowia dla niego, po ciężkim wypadku samochodowym. Polecamy także rodzinę, prosząc o potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże, w tym trudnym dla wszystkich czasie.

1576.O łaskę zdrowia dla Zdzisława.

1577.O zdrowie i szczęśliwy lot oraz pobyt na wakacjach i powrót do domu naszej córki Kasi z narzeczonym. O pokój serca i zaufanie Bożej opiece. Bardzo boi się, że coś się wydarzy.

1578.O Boże błogosławieństwo i dar potomstwa dla Wiolety i Wojtka ,o zdrowie i opiekę.

1579.Módlmy się w intencji Mai, o łaskę życia według Bożych przykazań i zerwanie złych relacji oraz stanięcie w prawdzie.

1580.Dziękujemy za szczęśliwy lot, pobyt na wakacjach i powrót Kasi i Roberta oraz przymnożenie wiary dla Roberta.

1581.Proszę o łaskę miłosierdzia dla mojej mamy, aby dobry Bóg otoczył ją miłością, w tym trudnym okresie i chorobie, u kresu jej życia ziemskiego.

1582.Panie Jezu, Maryjo, za wstawiennictwem aniołów i archaniołów, wszystkich świętych, proszę o odcięcie zła od nas. wyzwolenie mnie i dzieci z grzechu, ze zła, przekleństwa(również dla innych osób z tym związanych i osób zmarłych, uwikłanych w to zło), o zdrowie duszy i ciała, o przywrócenie wszystkiego, co w nas umarło i co zło zabrało. Zabierz serce kamienne a daj serce podobne do serca Twojego Panie. Dla syna proszę o pamięć, dobre myśli, pełną świadomość, zdrowie kręgosłupa i nogi, o pomyślnie zdane poprawki.

1583.Prośba o uratowanie małżeństwa Wiktora.

1584.O dar życia dla 7-miesięcznego Ignasia ,synka Ani.

1585.Prośba o uzdrowienie małżeństwa Marty i Bartosza oraz o miłość męża i uwolnienie jego przed działaniem złych duchów oraz zniewoleniami.

1586.Módlmy się za wstawiennictwem świętego Gerarda o dar potomstwa dla Małgorzaty i Pawła.

1587.Módlmy się w intencji Anety i jej poczętego dziecka, aby ustąpiło zagrożenie ciąży i w przyszłości mogła cieszyć się z narodzenia zdrowego dziecka. Niech Pan Bóg obdarzy rodzinę potrzebnymi łaskami.

1588.Prośba o uzdrowienie księdza Radosława.

1589.Módlmy się w intencji Pawła, aby Pan Bóg uleczył jego wewnętrzne zranienia i dał siłę do wyzwolenia się z uzależnień. Dziękujemy Bogu w Trójcy Jedynemu, że ukazał nam ten problem. „Jezu, Ty się tym zajmij”.

1590.Prośba o modlitwę w intencji Eweliny i Piotra o dar potomstwa ( 7 lat po ślubie ).

1591.Prośba o modlitwę w intencji Ady i Piotra oraz o szczęśliwe rozwiązanie dziecka, którego oczekują oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

1592.Prośba w intencji Rafała, Michała o dar dobrej żony , żywą i prawdziwą wiarę.

1593.Proszę o modlitwę w intencji naszych dzieci, o wiarę nadzieję i miłość.

1593.Proszę o modlitwę w intencji naszego syna Darka o trzeźwość, wiarę, nadzieję i błogosławieństwo Boże dla całej naszej rodziny.

1594.Proszę o zdrowie dla Emilii oraz o wzrost duchowy naszego kręgu.

1595.Proszę o modlitwę, o zdrowie Rafała, który czeka na dawcę nerki, którą trzeba mu transplantować. Bóg zapłać.

  1. Proszę o modlitwę za Szymonka, który nie może zaaklimatyzować się w przedszkolu.

1597.Dziękuję, że Opatrzność Boża czuwa nade mną i moją rodziną. Proszę o dalsze błogosławieństwo, byśmy w radościach i smutkach dnia codziennego trwali przy Bogu.

1598.Proszę o modlitwę za Jerzego i Jadwigę. Proszę o wiarę i nadzieję w trudzie choroby i potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo. Niech Matka Bolesna otula ich swoim płaszczem.

1599.Proszę o modlitwę za Marysię Stępień o powrót do zdrowia  po odbytej operacji.

1600.Dziękujemy dobremu Bogu ,Maryi  za opiekę nad  nami i rozwiązanie pozytywne kredytu frankowego z prośbą o dalsze błogosławieństwo.

1601.Prośba o Boże błogosławieństwo w  postanowieniach dla syna Marka i błogosławieństwo dla synów naszych o pracę.

1602.Prosimy o łaskę nawrócenia naszych dzieci ,szczerą spowiedż i komunię świętą o po­-

rzucenie nałogu  palenia papierosów ,o dar  dziecka dla Madzi i Pawła  ,dar nauki dla młodszych dzieci oraz znalezienie pracy dla starszych córek.

1603.Módlmy sie o dary Ducha Świętego i Boże błogosławieństwo dla małżeństw i rodzin

z kręgu w czasie kolejnego roku formacji, a także Bożą opiekę nad  ks. Markiem  moderato-

rem kręgu-Animatorzy.

1603a.Módlmy się o potrzebne dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Mateusza w

intencji o udaną operację.

1604.Módlmy się o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Wacława.

1605.Módlmy się o wypełnienie woli Bożej i miłosierdzie Boże dla Jerzego.

1606.Módlmy się o pokój duszy  dla śp  pamięci Jerzego i siły dla całej rodziny w tych trudnych chwilach.

1607.Módlmy się w intencji zmarłego Michała aby Pan Bóg okazał mu miłosierdzie oraz

potrzebne łaski dla jego najbliższych.

1608.Módlmy się w intencji małżeństw Wspólnoty Domowego Kościoła ,które we wrześniu obchodzą jubileusz ślubów aby Pan Bóg umacniał wzajemną miłość i błogosławił ich rodzinom.

  1. Módlmy się za zdrowie rodziców Ewy Kaziuta oraz za synów aby zawsze byli wierni Panu, a także w intencji Rafała o miłość w jego małżeństwie oraz o zdrowie dal jego mamy.
  2. Módlmy się w intencji Waldemara o rozwiązanie trudnej sytuacji, o łaskę wiary nadziei, miłości, zerwanie z alkoholem oraz błogosławieństwo boże dla całej rodziny.
  3. Módlmy się w intencji Kasi o szczęśliwą podróż, ulgę w cierpieniu i spotkanie dobrych ludzi tam gdzie wyjeżdża oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny i mamy Maryli, i szczególną pomoc i opiekę Matki Bożej.
  4. Módlmy się o zdrowie dla Jolanty chorej na nowotwór jajnika.
  5. Módlmy się o opamiętanie i Boże prowadzenie dla 17-letniej Martyny.
  6. Módlmy się o Boże błogosławieństwo dla młodych małżeństw Karoliny i Krzysztofa, Martyny i Huberta, Karoliny i Alberta, Dagny i Krzysztofa.
  7. Módlmy się za Agnieszkę i jej męża o łaskę przetrwania i pokonania kryzysu małżeńskiego, o dar macierzyństwa i światło Ducha Świętego, oraz opiekę Matki Najświętszej dla ich małżeństwa.
  8. Módlmy się za Ernesta o opiekę i schronienie go w Niepokalanym Sercu Maryi.
  9. Módlmy się o stałą pracę dla Mileny.

ZGLOSZENIE-DO-DIAKONII-MODLITWY