INFORMACJE DIAKONII MODLITWY

Szczęść Boże!
Intencje modlitewne zgłoszone w kwietniu i maju 2018
 
1534. Prosimy, aby Pan Bóg błogosławił małżeństwa obchodzące jubileusze ślubów w miesiącu kwietniu. Niech w ich rodzinach ciągle wzrasta wiara, nadzieja i miłość.
1535. W intencji Michała, o potrzebne łaski i otwarcie się na wolę Bożą w jego życiu.
1536. W intencji Szymona, z prośbą o łaskę wiary, nadziei i miłości oraz powrót do zdrowia.
1537. Módlmy się, aby w małżeństwie Izabeli i Grzegorza zapanowała jedność i zgoda, żeby z łasą Bożą potrafili pokonać wszelkie trudności.
1538. O pokój serca, radość życia i zdrowie dla Dominika.
1539. Módlmy się za małżeństwa, które swoje jubileusze ślubów obchodzą w maju, aby byli świadkami jedności małżeńskiej w swoich środowiskach. Niech błogosławieństwo Boże umacnia ich rodziny.
1540. W intencji Pawła, z prośbą o dary Ducha Świętego i pomoc w podejmowaniu właściwych decyzji życiowych oraz łaskę zdrowia.
1541. W intencji niedawno wyświęconych kapłanów, m.in. księdza Eryka, aby Pan Jezus błogosławił im w posłudze duszpasterskiej oraz obdarzał potrzebnymi siłami.
1542. Módlmy się w intencji Waldemara o potrzebne łaski do zerwania z alkoholem, pomoc w rozwiązaniu trudnej sprawy i błogosławieństwo dla rodziny.
 
Intencje modlitewne zgłoszone w czerwcu 2018
 
1543. O wzrost duchowy naszej rodziny i naszego kręgu.
1544. O dobre wybory życiowe dla naszych dzieci.
1545. O błogosławieństwo Boże dla naszego małżeństwa, dla naszej rodziny i naszych dzieci. O dobrego męża dla naszej córki i dobre wybory dla naszego syna.
1546 O łaskę uzdrowienia dla Renaty Miłek i skruchę dla Teresy, o wiarę dla Stanisława, o błogosławieństwo dla całej naszej rodziny. Prosimy również o trzeźwość dla narodu i godne przeżycie wakacji.
1547. O dar rodzicielstwa dla Mariusza i Izy, o uwolnienie z nałogu hazardu Tomka, o dobrą żonę dla Andrzeja.
1548. Proszę o uzdrowienie mnie z choroby nowotworowej i o zdrowie, błogosławieństwo dla dzieci i wnuków oraz dobry rozwój poczętego dziecka Ani i Darka.
1549. O dar nawrócenia dla Tomka.
1550. O uzdrowienie Wiktorii błogosławieństwo dla jej rodziców.
1551. O zdrowie dla Kasi i błogosławieństwo dla rodziny.
1552. O żywą wiarę, doświadczenie Bożej obecności dla Justyny.
1533. O jedność , miłość w małżeństwie i rodzinie Moniki i Bogdana.
1554. O zdrowie i pomyślne wyniki badań dla Piotrka.
1555. O zdrowie po operacji i błogosławieństwo Boże dla Bartka i jego rodziny, o świętość dla dzieci- matka.
1556. O Boże błogosławieństwo dla rodziny  Zbiciak i trzeźwość dla  Grzesia.
1557. O dar małżeństwa dla Karoliny i Marka oraz Pawła i Ewy.
1558. O zdrowie, wytrwałość w cierpieniu dla naszych rodziców, mam, stojących u kresu życia.
1559. O wiarę i powrót do Jezusa naszych dzieci, Ani, Mateusza i chrześniaków.
1560. W podziękowaniu za kolejną rocznicę naszego sakramentu małżeństwa, za wspólną drogę i prowadzenie Boże- Lucja i Andrzej.
1561. Dziękujemy Ci Jezu i Maryjo za 16 lat bycia małżonkami. Dziękujemy za Wasze błogosławieństwo. Prosimy o zdrowie i miłość w naszej rodzinie- Kowalscy.
1562. Prosimy o łaskę nawrócenia i uzdrowienie z choroby alkoholowej Edwarda.
1563. Prosimy o łaskę nawrócenia i przemianę życia dla Maćka.
1564 O dar błogosławieństwa dla Amelii.
1565. Dziękujemy za wszystkie otrzymane łaski i błogosławieństwo oraz prowadzenie Matki Bożej.
1566. O cud uzdrowienia z choroby nowotworowej za przyczyną sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego dla akolity Mariusza- jeżeli taka wola Boża, oraz o siły fizyczne i duchowe na czas leczenia.
1567. O prowadzenie Pana Boga w walce o lek dla chorego na SMA Pawła. Aby Bóg wskazywał, jaka jest Jego wola.
1568. O łaskę wiary dla Ani i Mateusza.
1569. O mądrość i wybór właściwej drogi dla Hani, Krystiana, Asi, Janka oraz łaski Ducha Świętego i mocną wiarę.
1570. Dziękujemy Panu Bogu za miniony rok posługi i pracy, Matce Bożej za opiekę nad nami, wstawiennictwo. Zawierzamy całą wspólnotę na następny rok pracy, prosząc o Boże błogosławieństwo: Domowy Kościół- rejon Mrągowo.
1571. O Boże błogosławieństwo i opiekę w podejmowanych zobowiązaniach i codziennym trudzie dla całej rodziny- Zbyszek.
1572. Polecamy Panu Bogu małżeństwa naszej wspólnoty obchodzące rocznice zawarcia sakramentu małżeństwa w czerwcu, lipcu i sierpniu. Niech Bóg błogosławi wszystkim i prowadzi do świętości.
1573. Módlmy się o obfite owoce rekolekcji dla małżeństw wspólnoty Domowego Kościoła oraz o potrzebne łaski dla posługujących księży moderatorów.
1574. Proszę o modlitwę w Intencji Igi, o der zdrowia dla niej oraz o Boże błogosławieństwo dla małżeństwa Igi i Ksawerego.
Intencje modlitewne  można zgłaszać na adres e-mail  chowaniecj57@wp.pl  lub telefonicznie na numer  895426452
Serdecznie pozdrawiamy- Halina i Janusz Chowaniec.

ZGLOSZENIE-DO-DIAKONII-MODLITWY