INFORMACJE DIAKONII MODLITWY

 

INTENCJE MODLITEWNE ZGŁOSZONE DO DIAKONII MODLITWY – MARZEC 2018

 

1525. Polecamy Bogu małżeństwa ze wspólnoty Domowego Kościoła obchodzące jubileusze 
           ślubów  w marcu, aby Pan Bóg błogosławił im i ich rodzinom w każdym dniu
           wspólnego  życia.
1526.  W intencji Emilki i jej małżeństwa, o wzrost wiary, nadziei i miłości oraz odczytanie
            woli Boga we wspólnym życiu.
1527.  Módlmy się o owocne przeżycie rekolekcji wielkopostnych dla małżeństw naszej
            wspólnoty i dary Ducha Świętego dla rekolekcjonistów.
1528.  W intencji osób uzależnionych od alkoholu (Marka,  Romana , Andrzeja, Józefa,
            Waldemara, Jerzego), aby Pan Bóg obdarzył ich siłą potrzebną do zerwania z tym
            nałogiem.
1529.  Dziękujemy za przeżyte 40 lat w małżeństwie i prosimy o dalszą opiekę dla Haliny
            i Stanisława Łukasik.
1530.  W intencji Julii w 1-szą rocznicę urodzin, o zdrowie i Boże błogosławieństwo, a także
            o zgodę i jedność w małżeństwie Justyny i Karola.
1531.  O dary Ducha Świętego i dar nawrócenia dla Kuby.
1532.  O pojednanie z Bogiem Witka.
1533.  Módlmy się w intencji Krzysia(4,5 roku), o dar mowy oraz potrzebne łaski dla całej
            rodziny.
 
      Najbliższe spotkanie odbędzie się w trzecią niedzielę kwietnia. O godz. 11.00 przed obrazem Jezusa Miłosiernego odmówimy wspólnie jedną część Różańca św. Następnie o godz. 11.30 będziemy uczestniczyć we Mszy św. wspólnotowej. Po Mszy św. spotkamy się w Oratorium im. Jana Pawła II. Serdecznie wszystkich zapraszamy.
 Podajemy nowy harmonogram zmian tajemnic.
    
      Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy wszystkim księżom moderatorom, członkom Domowego Kościoła oraz ich rodzinom wielu łask Bożych. Niech Pan Jezus napełnia serca pokojem i ufnością, bo tylko On jest Drogą, Prawdą i Życiem.
                                                                       Halina i Janusz Chowaniec.
 
HARMONOGRAM ZMIAN TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH

ZGLOSZENIE-DO-DIAKONII-MODLITWY