INFORMACJE DIAKONII MODLITWY

Informacje Diakonii Modlitwy

INTENCJE MODLITEWNE ZGŁOSZONE OD KWIETNIA DO CZERWCA 2019

 1. Módlmy się w intencji dobrego przygotowania Michała do sakramentu bierzmowania, o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla całej rodziny.
 2. Módlmy się w intencji Edyty, która jest w stanie błogosławionym, o zdrowie dla niej i jej dziecka oraz o potrzebne łaski.
 3. Prośmy Boga o pogłębienie miłości w małżeństwach, które w kwietniu obchodzą jubileusze ślubów oraz błogosławieństwo Boże dla ich rodzin.
 4. W intencji Reni , o światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla całej rodziny.
 5. Przez serce Maryi proszę o dary Ducha Świętego, abym była piękną kobietą, stanowczą, wymagającą, wrażliwą, ufną i odważną jak Estera, O łaskę uwolnienia od pychy i zazdrości, o umiejętność roztropnego szanowania siebie, o przebaczenie bolesnej przeszłości oraz krzywdzicielom. Wiesia
 6. Prosimy o modlitwę w intencji Oli i Roberta z okazji pierwszej rocznicy Sakramentu Małżeństwa, o wzrost miłości i jedności w ich małżeństwie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej.

1704.Módlmy się o dobre owoce rekolekcji ORAR II stopnia w Pieniężnie( 8-12 maja 2019). Niech Duch Święty obdarza swoimi darami prowadzących te rekolekcje, uczestników oraz osoby, które służą pomocą.

 1. Módlmy się w intencji ks. Cezarego Opalacha, małżeństw głoszących świadectwa oraz wszystkich, którzy usłyszą te świadectwa podczas Mszy św. 12.05.2019r. w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Pieniężnie.
 2. Módlmy się o powrót do zdrowia Wiesława, który 21. 05 będzie poddany operacji onkologicznej.
 3. Módlmy się w intencji Bogdana obchodzącego 60-te urodziny. Dziękujemy Bogu za dotychczasową opiekę nad nim i jego rodziną. Prosimy o błogosławione dalsze lata jego życia.

1708.Prosimy o modlitwę w intencji Joanny, Hanny, Janka i Krystiana. W intencji Hani o rozpad związku z mężczyzną niewłaściwym( rozwiedziony). Prosimy Cię Panie o właściwe decyzje podejmowane przez córkę Joannę , aby dla niej były ważne dzieci, wychowanie ich a nie zajmowanie się drugim mężczyzną. Módlmy się o właściwy wybór dla Janka i wiarę dla niego.

 1. Prosimy w intencji Krystiana o dobre przygotowanie do sakramentu małżeństwa i wybór właściwej drogi.
 2. O zdrowie, wytrwałość i siły w chorobie dla Elżbiety.
 3. O dar uzdrowienia z choroby nowotworowej Ani, matki 5-letniej córki.
 4. Prosimy o modlitwę w intencji wyzwolenia z nałogu alkoholowego dla Michała, łaskę głębokiej wiary dla niego i jego rodziny.
 5. O łaskę głębokiej wiary i błogosławieństwo Boże dla Macieja i jego rodziny.
 6. Módlmy się w intencji małżeństw, które w maju obchodzą jubileusze zawarcia sakramentu małżeństwa, aby Bóg błogosławił im i ich rodzinom i prowadził do świętości.

1715.Módlmy się za śp. Jakuba, o Boże miłosierdzie dla niego i potrzebne łaski dla jego rodziców.

Proszę o modlitwę za śp. Jakuba o radość życia wiecznego, wieczny odpoczynek w obecności Boga, a dla rodziców Emilii i Tomka o siły i niezbędne dary Ducha Świętego w przeżywaniu tej tragedii.

 1. Powierzamy Bogu nasz wyjazd i pobyt w sanatorium prosząc o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi, naszej Matki i św. Józefa dla nas oraz tych wszystkich, których postawisz Panie na naszej drodze- personel i kuracjuszy.

Powierzamy Tobie Panie nasze dzieci i ich rodziny, wszystkie ich plany, podróże, przedsięwzięcia. Oświeć ich światłem Duch Świętego. Jezu ,Ty się tym zajmij.

 1. Proszę o udaną operację dla Ryszarda. Proszę o światło Ducha Świętego dla prowadzących zabieg oraz o potrzebne łaski dla operowanego. Bóg zapłać. Operacja 11.06 w szpitalu wojewódzkim.
 2. Módlmy się w intencji Mirosława o dary Ducha Świętego, znalezienie pracy i potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
 3. Módlmy się w intencji małżeństw Domowego Kościoła, które mają jubileusze ślubów w czerwcu, aby małżonkowie obdarzeni potrzebnymi łaskami wspólnie kroczyli drogą świętości.

 

Intencje modlitewne można zgłaszać telefonicznie( 895426452) lub na adres e- mail (podany na stronie internetowej w zakładce Diakonie)

Wszystkich serdecznie pozdrawiamy.

Halina i Janusz Chowaniec

HARMONOGRAM VII- IX 2019