INFORMACJE DIAKONII MODLITWY

Intencje zgłoszone do Diakonii Modlitwy w lipcu, sierpniu i wrześniu 2019 

 1. Proszę o modlitwę w intencji otrzymania stałej i stabilnej pracy.
 2. Maryjo dziękuję za Twoją pomoc w dobrym odbudowaniu mojego życia. Panie dziękuję za łaski otrzymane, proszę o dobrą pracę z godziwym wynagrodzeniem- żyję na obrzeżach normalności socjoekonomicznych- Wiesława.
 3. Proszę o modlitwę za wstawiennictwem ks. Blachnickiego, o cud uzdrowienia Basi, która w trakcie porodu czwartego dziecka doznała udaru i leży nieprzytomna w ciężkim stanie. Boże dopomóż.
 4. Módlmy się w intencji Ireny i Marka prosząc o dar wiary, nadziei i miłości w ich małżeństwie i rodzinie, pojednanie oraz dar sakramentu małżeństwa dla Małgorzaty i jej narzeczonego.
 5. Módlmy się w intencji Justyny, aby związek z mężczyzną, z którym ma dziecko został zawarty wobec Boga w sakramencie małżeństwa.

1725 Proszę o oddalenie pozwu rozwodowego mojej żony Marii.

 1. Proszę o pomoc Boga dla Kingi, ponieważ jest bita i gnębiona. Kinga jest dobrym człowiekiem. Ludzie, których żywiła i utrzymywała zabili jej kota. Proszę, aby Bóg pomógł, żeby nie cierpiała fizycznie, a swą modlitwę ślę przez Twojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa. Amen.
 2. Módlmy się w intencji małżeństw obchodzących jubileusze ślubów w lipcu, aby błogosławieństwo Boże towarzyszyło im każdego dnia, aby ich wzajemna miłość wzrastała, a rodziny były świadectwem życia Ewangelią.
 3. Módlmy się w intencji rekolekcji wakacyjnych Domowego Kościoła. Prośmy o potrzebne łaski dla rekolekcjonistów i uczestników rekolekcji, aby wszyscy zostali umocnieni mocą Bożą i otrzymali obfite owoce tych rekolekcji.
 4. Módlmy się, aby małżeństwo Marcina i Moniki nie rozpadło się i aby Duch Święty oświecił ich swoją Miłością.
 5. Proszę o modlitwę o całkowite uzdrowienie mojego synka Maksia i o uwolnienie go od codziennych dolegliwości bólowych. Jezu błagam, aby mój synek był zdrowy i mógł chodzić, żeby już nic nie zagrażało jego życiu. Miej go w opiece i ochraniaj od zła. Błagam Panie o uzdrowienie Maksia z choroby układu moczowego, oddechowego, nerwowego i trawiennego. Bóg zapłać.

1731 Proszę o uzdrowienie z anoreksji dla Patrycji o wiarę dla niej i Mądrość Bożą.

1732.Proszę o modlitwę w intencji Kamila  i jego przyszłej żony  o zawarcie związku mał-

żeńskiego,  aby narodzone dziecko miało tatę i mamę w duchu miłości chrześcijańskiej.

1733.Proszę  o modlitwę w intencji Władysława aby Duch Święty oświecił go swoją Mi-

łością  i Mądrością.

1734.Prosimy o modlitwę w intencji małżeństwa  Marka i Klaudyny o pojednanie między

nimi.

1735.Prosimy o modlitwę w intencji Elżbiety  o pokój serca ,zdrowie i potrzebne łaski dla niej

i jej rodziny oraz o łaskę przebaczenia sobie i osobom które ją skrzywdziły.

1736.Módlmy się w intencji Ryszarda, aby Jezus Chrystus był jego Panem i aby Duch Święty

obdarował go swoimi darami.

1737.Módlmy się w intencji Wojciecha, Lucyny i ich całej rodziny prosząc o potrzebne łaski i

błogosławieństwo Boże w dalszym życiu.

1738.Módlmy się o zdrowie dla Marii i potrzebne łaski oraz błogosławieństwo Boże w dalszym życiu.

1739.Módlmy się w intencji Jana o nawrócenie i łaskę zdrowia.

1740.Módlmy się o oddalenie pozwu rozwodowego mojej żony Marii.

1741.Módlmy się o dary Ducha Świętego i pokój serca dla mojego męża Artura.

1742.Proszę Cię Panie Boże o łaskę rozszerzenia się kultu Najświętszej Krwi Zbawiciela.

Jego Krwi i wstawiennictwu Matki Bożej chciałabym polecić Marka, Janinę, Pawła i znajomych z prośbą o  łaskę nawrócenia i żywej wiary .Dla 99 letniej  Marianny chciałabym  

uprosić o łaskę zrośnięcia się kości po złamaniu i łaskę dobrej śmierci w przyszłości .O tę ostatnią łaskę i zdrowie proszę dla Łucji.Za wszystkie łaski serdecznie dziękuje Ci Ojcze.

1743.Proszę o modlitwę w intencji naszej córki Gabrieli , o łaskę powrotu do zdrowia .Panie Jezu w Twoje miłosierne ręce oddaję nasze dziecko  w czasie badania i stawiania diagnozy.

1744.Prosimy o modlitwę w intencji  naszych dzieci  i wnucząt. Panie Jezu błogosław Oli

w czasie trwania ciąży i o szczęśliwy poród. Maryjo nasza kochana Matko, w Twoje najdroższe ręce polecamy nasze dzieci i wnuczęta.

1745.Prosimy o modlitwę w intencji Natalii i Mateusza oraz ich dzieci, aby Duch Święty

obdarzył wszystkich łaską  Wiary, Nadziei i Miłości, aby mieli szacunek dla siebie, a wzajemne

relacje budowali  w oparciu o Boże przykazania.

1746.Módlmy się o oddalenie pozwu rozwodowego mojej żony Marii.

1747.Módlmy się w intencji Lucyny prosząc Boga o łaskę zdrowia  i szczęśliwy przebieg

operacji oraz błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

1748.Módlmy się o potrzebne łaski  dla małżeństw, które w sierpniu obchodzą jubileusz

ślubu. Niech małżonkowie  nadal darzą siebie szacunkiem i miłością.

1749.Proszę o potrzebne łaski dla  Aleksandra, światło Ducha Świętego w podejmowaniu decyzji  oraz życie według Bożej woli.

1750.O potrzebne łaski dla synów i otwarcie się w życiu na Boga oraz ochronę przed uzależnieniem się od alkoholu  i  innych zagrożeń.

1751.Módlmy się za wszystkie małżeństwa  Wspólnoty Domowego Kościoła, które we

wrześniu obchodzą swój jubileusz sakramentu małżeństwa z prośbą o dalsze błogosławieństwo wszelkie potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia.

1752.Módlmy się o Boże Błogosławieństwo potrzebne dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla nowonarodzonej Lilki. Niech dobry Bóg  błogosławi jej w całym życiu.

1753.Módlmy się o Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla Piotra, Adrianny

Laury, Krzysztofa i Eweliny.

1754.Bardzo proszę o uratowanie narzeczeństwa Jadwigi i Kamila, jeżeli to zgodne z wolą

Bożą, o uwolnienie od wszelkich zniewoleń i wpływów  Złego w ich życiu, od mieszania innych osób, od fascynacji innymi osobami, o uwolnienie od kłótni , złych wyobrażeń o związku  i małżeństwie, o siłę  i uwolnienie od rozpaczy dla Jadwigi, o łaskę rozmowy i wyjaśnienie sobie nieporozumień, żeby Kamil  też chciał ratować związek i się odezwał  o odnowienie miłości a także, aby Kamil nie bał się odpowiedzialności i małżeństwa z Jadwigą jeżeli jest taka twoja wola Panie, o łaskę spokoju Ducha i cierpliwość dla Jadwigi i uwolnienie jej od nerwowości.

1755.Módlmy się za duszę św. pamięci  Czesława Tabaka,  tatę Andrzeja.

1756.Proszę o modlitwę  w intencji naszych rekolekcji, o ludzi do posług, opiekę i światło na czas przygotowań.

1757.Proszę o szczęśliwy przebieg operacji, o łaskę zdrowia.

1758 . Módlmy się za małżeństwo  Aleksandry i Bartosza, aby nie doszło do rozwodu. Niech Duch Święty ich oświeci.

1759.Módlmy się w intencji rekolekcji , które odbędą się  w roku formacyjnym 2019/2020,

aby Pan Bóg obdarzył potrzebnymi łaskami księży moderatorów , małżeństwa zajmujące się

przygotowaniem rekolekcji. Prośmy też o otwartość  na podjęcie potrzebnych posług  oraz

uczestnictwo w rekolekcjach. Duchu  Święty napełnij wszystkich swoim światłem.

1760.Módlmy się o łaskę zdrowia dla Barbary oraz błogosławieństwo Boże dla jej rodziny.

Panie Boże daj siłę do znoszenia cierpienia w chorobie.

1761.Proszę o zdrowie dla Teresy, niech Bóg obdarzy ją pokojem i siłą oraz błogosławi całej rodzinie.

 1. Módlmy się w intencji Ewy o łaskę zdrowia i ufności w Bożą opiekę oraz uwolnienie od lęku przed przyszłością.
 2. Módlmy się za wszystkie małżeństwa przeżywające trudności, a szczególnie za Ewę i Pawła oraz Agnieszkę i Bogdana.
 3. Módlmy się w intencji Elżbiety, jej syna i wnuka, prosząc Boga o łaskę wiary, nadziei i miłości oraz uwolnienie z depresji i radość życia.
 4. Prosimy o modlitwę w intencji Izabeli i Kamila oraz ich poczętego dzieciątka o Boże błogosławieństwo, szczęśliwy poród i wszelkie łaski potrzebne dla całej rodziny.
 5. Prosimy o modlitwę w intencji Oli i Roberta, ich synka. O zdrowie i szczęśliwy poród oraz wszelkie łaski Boże i opiekę naszej kochanej Matki Maryi dla całej naszej Rodziny.
 6. Prosimy o modlitwę o dar dobrej śmierci dla taty.
 7. O oddalenie pozwu rozwodowego mojej żony Marii.

Intencje można zgłaszać telefonicznie – 89 5426452 lub na adres e-mail(zakładka Diakonie).

Zachęcamy do przystąpienia do diakonii modlitwy osoby, które jeszcze nie przystąpiły do niej.

Serdecznie wszystkich pozdrawiamy- Halina i Janusz Chowaniec.

 

HARMONOGRAM X-XII 2019