NAJDOSKONALSZY WZÓR

W dziesięciu drogowskazach odnowy człowieka jest Niepokalana.

W kościele pw. Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny odbyło się spotkanie członków Ruchu Światło-Życie archidiecezji warmińskiej, podczas którego wspólnie celebrowano dzień patronalny ruchu. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. Andrzej Pluta.

Ks. Pluta przypominał, że prawdę o Niepokalanym Poczęciu Maryi można przyjąć jednie rozumem oświeconym wiarą. Kościół uroczyście ogłosił ją jako dogmat wiary w połowie XIX w. Dokonał tego papież Pius IX w 1854 r. w bulli „Ineffabilis Deus” (Niewyrażalny Bóg).

Cytował formułę iż „mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć”.

Podkreślał, iż uroczystość ta jest świętem patronalnym nie tylko Ruchu Światło-Życie, ale też i Sodalicji Mariańskiej, służby liturgicznej ołtarza oraz Wspólnoty „Uczniowie z Emaus”.

W homilii wspominał historię Ruchu Światło-Życie. – W formacji ruchu zwracamy się do Niepokalanej. W dziesięciu drogowskazach odnowy człowieka jest Niepokalana. Doświadczamy wówczas, że Niepokalana jest dla mnie najdoskonalszym wzorem nowego człowieka oddanego całkowicie w Duchu Świętym Chrystusowi, Jego słowu i dziełu, dlatego oddaję się Jej, rozważam w Różańcu tajemnicę zbawienia i naśladuję Ją – mówił ks. Pluta.

za:http://olsztyn.gosc.pl/doc/4365966.Najdoskonalszy-wzor#Galerie

GALERIA ZDJĘĆ