DIECEZJALNE SPOTKANIE OPŁATKOWE

Rodzina kształtuje życie osobiste każdego z nas, nawet w wymiarze, którego nie jesteśmy w stanie dostrzec, zrozumieć i nazwać – mówił podczas spotkania Domowego Kościoła abp Józef Górzyński.

W Wyższym Seminarium Duchownym „Hosianum” w Olsztynie w święto Chrztu Pańskiego odbyło się ​spotkanie opłatkowe członków Domowego Kościoła archidiecezji warmińskiej, podczas którego miało miejsce przyjęcie nowych rodzin do wspólnoty. Uroczystej Mszy św. przewodniczył abp Józef Górzyński.

Podczas Eucharystii do wspólnoty zostały przyjęte nowe rodziny, które z rąk abp. Górzyńskiego otrzymały zapalone świece. – Błogosławieństwem chciałbym ogarnąć całe wasze środowiska, będące pod wpływem waszego życia chrześcijańskiego. Niech Pan Bóg przenika swoją mocą, mocą Ducha Świętego wszystkie wasze czyny, pragnienia, te dobre intencje, które podejmujecie. Przede wszystkim niech czyni z was swoich świadków wiary w świecie, abyście mieli tego świadomość, że formując siebie tworzycie świat dużo większy, niż świat domowy – mówił metropolita.

Abp Górzyński podkreślał, że rodzina jest fundamentem życia społecznego. – Ona kształtuje życie osobiste każdego z nas, nawet w wymiarze, którego nie jesteśmy w stanie dostrzec, zrozumieć i nazwać. W życiu rodziny realizuje się zamysł Boga. Dar nowego życia, dar miłości – one pochodzą od Stwórcy. Dlatego Jemu powierzamy tę przestrzeń naszego życia, życie rodzin naszej archidiecezji, od których zależy kształt nie tylko Kościoła, ale całej społeczności – mówił abp Górzyński.

Po Eucharystii dzieci odegrały jasełka. Ostatnim punktem świętowania była agapa.