OAZA RODZIN II STOPNIA OLSZTYN-SEMINARIUM

Termin 03 – 19.08.2018 r.
Miejsce: Seminarium Diecezjalne w Olsztynie
Koszt uczestnictwa:
– dzieci do 3 lat – 400 zł,
– dzieci od 3 lat do 12 lat – 650 zł
– dorośli – 1350 zł
Zgłoszenia przyjmują:  Halinka i Staszek Dytnerscy tel. 509 964 172 e-mail. s.dytnerski@op.pl