OAZA JEDNOŚCI DIAKONII OAZ REKOLEKCYJNYCH

W ostatnich dniach 2-4 lutego w Niepokalanowie odbywał się OJDOR? Trudny ten skrót prawda? Spieszymy
wyjaśnić -Oaza Jedności Diakonii Oaz Rekolekcyjnych:). Spotkanie to było poświęcone Krucjacie
Wyzwolenia Człowieka w Oazie Rekolekcyjnej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Diakonii
Diecezjalnych Oaz Rekolekcyjnych, oraz przedstawiciele Diakonii KWC. Podczas konferencji i prac w
grupach warsztatowych próbowaliśmy znaleźć sposoby na:
– mówienie o Krucjacie w każdych warunkach a szczególnie podczas Oazy;
– rzetelne przekazywanie informacji o KWC na każdym etapie Oazy;
– jak promować wśród uczestników Oazy dzieło sł. Bożego ks. Franciszka?
Z tych niewielu godzin naszych rozmów wynika, że najważniejszymi elementami przekazu dzieła Krucjaty
jest ŚWIADECTWO CZŁONKÓW, ANIMATORÓW I KSIĘDZA, oraz konferencja z rzetelnym przekazem charyzmatu
KWC. Do promowania Dzieła KWC poprzez lekturę prac ks. Blachnickiego, ofiarowanie Krucjaty z miłości
do drugiego człowieka, świadczenia o tym dziele w środowisku pracy, nauki, parafii, w rodzinie,
podejmowanie rozmowy o KWC, zapraszanie do udziału, propagowanie idei trzeźwości poprzez zabawy,
wesela bezalkoholowe – zapraszała Kasia Owczarek, która przez kilka godzin była z nami pod opieką
Świętego Maksymiliana.
Z tego spotkania wypływa jeszcze jedno stwierdzenie „animator zaprowadzi tam dokąd sam doszedł”.

Basia i Krzysztof

ZDJĘCIA