WIECZÓR MAŁŻEŃSKI

Bóg chce błogosławić

W kościele Matki Bożej Różańcowej w Olsztynie odbył się Wieczór Małżeński, przygotowany przez wspólnotę Domowego Kościoła, gałąź rodzinną Ruchu Światło-Życie.

Spotkanie odbywało się w myśl słów św. Jana Pawła II: „Kocha się naprawdę i do końca”. Wieczór Małżeński rozpoczął się od powitania zebranych przez Alinę i Jarosława Dąbrowskich z diakonii ewangelizacji. Świadectwo o swoim małżeństwie dali Małgosia i Mirek Andruszkiewiczowie.

Głównym punktem spotkania była Msza św., podczas której homilię wygłosił ks. dr Cezary Opalach. W swoim słowie przypomniał, że prawdziwej miłości uczy nas Chrystus, który zawsze pragnął dobra drugiej osoby. Na podstawie Ewangelii o spotkaniu Chrystusa z trędowatym ks. Opalach zaznaczył, że istnieje również trąd duchowy. – Choroba duchowa, grzech małżeński występuje wtedy, kiedy jedno lub oboje małżonków przez długi czas nie korzystają z sakramentów. Tym trądem zarażają wówczas także innych, przede wszystkim dzieci – mówił ks. Opalach. – Cieszcie się sobą, cieszcie się działaniem łaski Bożej w waszym życiu. Bóg chce wam błogosławić każdego dnia, ale najpierw trzeba mieć Go w sercu – mówił duszpasterz.

Msza św. zakończyła się adoracją Najświętszego Sakramentu, podczas której małżonkowie uroczyście odnowili przyrzeczenia małżeńskie. Wieczór Małżeński zakończył się randką małżeńską oraz agapą na plebanii.

Łukasz Czechyra

za:http://olsztyn.gosc.pl/doc/4503236.Bog-chce-blogoslawic