ROZPOCZĘCIE ROKU PRACY W MRĄGOWIE

W ostatnią niedzielę lata, 16 września, w parafii św. Katarzyny w Kętrzynie miało miejsce spotkanie inaugurujące 33 rok oazowej formacji w rejonie Mrągowo.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w zabytkowym kościele parafialnym, podczas której członkowie wspólnoty kętrzyńskiej zaangażowali się w czytanie Słowa Bożego i modlitwy wiernych oraz procesję darów. Homilię wygłosił ks. Rafał, moderator kręgu Domowego Kościoła. Przynaglił w niej uczestników Eucharystii do wytrwałego znoszenia doczesnych trosk i cierpień w drodze do nieba. Ks. Sylwester natomiast jako gospodarz miejsca przywitał serdecznie całą rejonową wspólnotę i zachęcał parafian, aby nie bali się do niej wstępować 🙂

Po części duchowej przeszliśmy do domu parafialnego na tradycyjną agapę.

Na chwilę dołączył do nas jeszcze drugi wikariusz, ks. Zbigniew, który zaprosił wszystkie pociechy oazowiczów do prowadzonej przez siebie wspólnoty dzieci Bożych 🙂

Ks. proboszcz przywitał się serdecznie z każdym z nas a w krótkim słowie wyraził uznanie, iż wśród wielu życiowych spraw znajdujemy czas, aby być bliżej Boga i ludzi. Ks. Rafał poprosił o modlitwę w intencji złożonego chorobą kapłana zaangażowanego we wspólnotę Domowego Kościoła, która natychmiast została podjęta.

Jola i Zbyszek w słowie wprowadzającym w dzielenie się duchowymi owocami przeżytych rekolekcji, nawiązali do listu kręgu centralnego zapraszającego na drogę do świętości w codzienności. Wśród wielu świadectw szczególnej wymowy nabierają słowa Janka z Mrągowa o usłyszanym zdaniu, iż Maryja przez całe życia tylko dawała. Odczytał je jako wskazówkę, że bez względu na wiek czy inne ograniczenia może i powinien nieustannie coś z siebie dla Boga i dla innych dawać 🙂

Po poczęstunku i kuluarowych rozmowach znaczna część z nas przeszła do innej sali, aby wziąć udział w przygotowanym z inicjatywy Marka z Kętrzyna szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Cieszyło się ono dużym zainteresowaniem dorosłych i dzieci 🙂

Umocnieni radością spotkania, wspólną modlitwą i kapłańskim błogosławieństwem wyruszyliśmy w kolejny rok oazowej formacji w 10 kręgach rejonu (5 w Mrągowie, 2 w Pieckach, 2 w Kętrzynie i 1 w Biskupcu).

Z oazowymi pozdrowieniami z Mrągowa

Grzegorz Joachim Jarmużewski z rodziną

ZDJĘCIA