BAL NIEPODLEGŁOŚCI

Droga Wspólnoto,
Do historii przeszedł Bal Niepodległości zorganizowany przez Domowy Kościół naszej diecezji dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę.
Było to wydarzenie niepowtarzalne – jedyne w swoim rodzaju na skalę całego regionu.
Składamy serdeczne wyrazy wdzięczności za zaangażowanie i wkład pracy wszystkim, którzy brali udział w przygotowaniach i organizacji tego przedsięwzięcia. W sposób szczególny dziękujemy: Ani i Piotrowi Piejdakom, Beatce i Wojtkowi Sikorom, Ali i Jarkowi Dąbrowskim, Danusi i Andrzejowi Kucom, Dorotce i Piotrowi Jasińskim.
Poprzez tą inicjatywę członkowie wspólnoty Domowego Kościoła przyczynili się do krzewienia trzeźwości, pokazując swoim przykładem, że bez alkoholu też można świętować i dobrze się bawić.
 
Gosia i Janusz Szczerba
Ks. Mariusz Grabas