PODZIĘKOWANIE

KOCHANI
18-11-2018 odbyła się kolejna Niedziela Świadectw, tym razem
w Dźwierzutach i Pasymiu.
Bardzo dziękujemy ks. Cezaremu Opalachowi oraz ks. Hubertowi Tryk
za wygłoszone w tym dniu homilie.
Serdeczne Bóg zapłać Marcie i Jankowi Nadolnym, Halince i Stasiowi
Dytnerkim, Joli i Zbyszkowi Krajczyńskim, Irmie i Gerardowi Kardahs,
Gosi i Pawłowi Woźnickim oraz Gosi i Mirkowi Andruszkiewicz za
przybliżenie naszej wspólnoty poprzez wypowiedziane świadectwo.

Nadal gorąco prosimy o zaangażowanie się wszystkich małżeństw do
gotowości dzielenia się radością bycia w Domowym Kościele, opowiedzeniu
o działaniu Pana Jezusa w naszym życiu, o łaskach którymi Pan Bóg nas
obdarza.
Małżeństwa, które jeszcze nie napisały swoich świadectw prosimy, aby
wzięły naszą prośbę do serca i to zrobiły przesyłając je do ks. Cezarego
Opalacha na adres: cezary.opalach@uwm.edu.pl.
Otoczmy modlitwą to dzieło a także całą wspólnotę Domowego Kościoła.

Gosia i Mirek Andruszkiewicz
Gosia i Janusz Szczerba