NIEDZIELE ŚWIADECTW

Droga Wspólnoto

Za  nami ostatnia Niedziela Świadectw w tym roku formacyjnym.

 Od stycznia mamy odbyło się sześć  Niedziele Świadectw w trzech parafiach w Szczytnie, w Parafii Świętego Ojca Pio w Mrągowie, Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i   Parafii Świętego Andrzeja Boboli w Lidzbarku Warmińskim .

Bardzo dziękujemy małżeństwom, które w tych dniach  dawały świadectwa tj.  Bożence i Wojtkowi Szczurek, Dorocie i Piotrowi Jasińskim, Halince i Januszowi Chowaniec, Kasi i Krzysztofowi Dąbrowskim, Irmie i Gerardowi Kardash, Grażynce i Robertowi Niedzwieckim, Ani i Ryszardowi Musik oraz  Małgosi i Mirkowi Andruszkiewiczom (którzy dawali świadectwo w Szczytnie i w Mrągowie). My również dawaliśmy świadectwo w Szczytnie i Lidzbarku Warmińskim.

Otoczmy modlitwą to dzieło, Ewangelizatorów, ks. Cezarego a także wszystkie małżeństwa, które usłyszały i usłyszą świadectwa o Domowym Kościele i będą chciały skorzystać z zaproszenia do wspólnoty. 

Powierzajmy Panu Irmę i Gerarda, którzy mają pilotować krąg powstający w Szczytnie, oraz Gosię i Pawła Woźnickich odpowiedzialnych za powstający krąg w Lidzbarku Warmińskim.

Prosimy gorąco o zaangażowanie się wszystkich małżeństw, a w szczególności o Wasze wsparcie modlitewne i towarzyszenie małżonkom, którzy podczas mszy będą głosili świadectwa. Niech Wasza obecność i wspólna modlitwa będzie dla nich umocnieniem.

Nadal prosimy również małżeństwa, które jeszcze nie napisały  świadectw, aby radością bycia w Domowym Kościele i świadectwem swojego życia, podzielili się z innymi.  Przelejcie tę radość na papier i prześlijcie do ks. moderatora diecezjalnego Cezarego Opalacha na adres: moderatordiecezjalny@domowykosciol.olsztyn.pl .

Ala i Jarek Dąbrowscy -Animatorzy Diakonii Ewangelizacyjnej