KOMUNIKAT METROPOLITY WARMIŃSKIEGO

DO WIERNYCH ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ
Z OKAZJI JUBILEUSZU 1050-LECIA CHRZTU POLSKI

 Drodzy Bracia i Siostry ! 

       W Uroczystość Chrystusa Króla, dnia 22 listopada 2015 r., we wszystkich świątyniach naszej Ojczyzny został odczytany List pasterski Biskupów Polskich z okazji Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Pasterze Kościoła katolickiego zwrócili uwagę na bezcenną wartość Chrztu Świętego przyjętego przez Mieszka I, który wprowadził naszą Ojczyznę w świat kultury łacińskiej i we wspólnotę ludów chrześcijańskich, z ich nowymi instytucjami, strukturami i zapisami prawnymi. Podkreślili również, że sakrament Chrztu jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego oraz bramą do życia we wspólnocie z Bogiem i Kościołem. Wszyscy ochrzczeni uczestniczą w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa oraz w Jego zwycięstwie nad szatanem, śmiercią i wszelkimi przejawami zła, a także w życiu wypełnionym duchem Bożej miłości, która uzdalnia do okazywania miłosierdzia ubogim i cierpiącym fizycznie, psychicznie, moralnie i duchowo, do czego wzywa nas Ojciec Święty Franciszek w Roku Miłosierdzia.

       Główne uroczystości Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski pod hasłem „Gdzie Chrzest tam nadzieja” odbędą się 14 kwietnia w Gnieźnie oraz 15 i 16 kwietnia w Poznaniu z udziałem Konferencji Episkopatu Polski oraz władz państwowych. Natomiast każda z diecezji obchodzi tę uroczystość w czasie wyznaczonym przez swojego biskupa ordynariusza. W Archidiecezji Warmińskiej tym szczególnym dniem będzie Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski oraz Kościoła na Warmii. To dzięki jego działalności misyjnej, przypieczętowanej krwią męczeńskiej śmierci, chrześcijaństwo dotarło na nasze ziemie.
       Pięćdziesiąt lat po obchodach Millenium Chrztu Polski na Jasnej Górze w 1966 r., dnia 3 maja 2016 r. Episkopat Polski razem ze zgromadzonymi wiernymi ponownie zawierzy Najświętszej Maryi Pannie Jasnogórskiej Królowej naszej Ojczyzny, wszystkich Polaków w kraju i poza jego granicami. Biskupi będą dziękować Bogu za sakrament Chrztu Świętego, który jednoczy nie tylko polskich katolików, ale także chrześcijan zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.
       Natomiast w sobotę, 23 kwietnia br. o godz. 12.00, w bazylice współkatedralnej pw. św. Jakuba w Olsztynie odprawię razem z biskupami i kapłanami Archidiecezji Warmińskiej uroczystą Mszę Świętą, podczas której zawierzę Bogurodzicy Dziewicy, Kościół na Warmii. W Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, 26 sierpnia br., księża proboszczowie naszej archidiecezji zawierzą Matce Bożej parafie, w których duszpasterzują.
Matka Zbawiciela była zawsze obecna w życiu, kulcie i duchowości naszego narodu i naszej archidiecezji. Świadczy o tym najstarszy polski hymn religijny Bogurodzica, warmińska katedra we Fromborku z XIV w., której patronką jest Wniebowzięta Najświętsza Maryja Panna oraz nabożeństwa ku czci Niepokalanej i pielgrzymki do sanktuariów maryjnych. Dlatego i tym razem nie może zabraknąć w tej wspaniałej uroczystości, duchowej obecności naszej niebiańskiej Matki.
        Z okazji uroczystości jubileuszowej i patronalnej zapraszam duchowieństwo, zakonników i zakonnice, katechetów oraz wiernych Archidiecezji Warmińskiej, dzieci, młodzież i osoby dorosłe, a także przedstawicieli władz lokalnych, samorządowych, oświaty i szkolnictwa wyższego naszego regionu do uczestnictwa we Mszy Świętej we współkatedrze pw. św. Jakuba w Olsztynie w dniu 23 kwietnia br. Niech dla nas wszystkich ta uroczystość będzie czasem wdzięczności wobec Boga za ponad tysiącletnią tradycję chrześcijańską naszego narodu, a także czasem odnowienia przymierza z miłosiernym Bogiem oraz pogłębienia dziecięcej więzi z Bogarodzicą, Matką Kościoła i naszą Matką. Niech będzie czasem radosnej wspólnoty z wszystkimi ochrzczonymi, dziećmi tego samego Ojca w Niebie.

 Olsztyn, dnia 06 kwietnia 2016 r.
l.dz. 301/2016

 Abp Wojciech Ziemba METROPOLITA WARMIŃSKI
Ks. Tadeusz Marcinkowski Kanclerz Kurii