Pielgrzymowanie DK Archidiecezji Warmińskiej do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

Pielgrzymowanie Domowego Kościoła Archidiecezji Warmińskiej do Sanktuarium św. Józefa
w Kaliszu
W dniach 24 i 25.05.14. miała miejsce pielgrzymka autokarowa Domowego Kościoła
Archidiecezji Warmińskiej do Kalisza, do Sanktuarium św. Józefa w ramach
„XVII Pielgrzymki
Rodzin Domowego Kościoła do sanktuarium św. Józefa”.
Autokar wyruszył z Mrągowa zabierając pątników z kręgów Domowego Kościoła w tym mieście,
po czym dołączyli pielgrzymi z Olsztyna i Ostródy, co dało liczbę 43 uczestników ze wszystkich
rejonów diecezji. Para diecezjalna wręczyła każdemu identyfikator z programem pielgrzymki oraz
jej hasłem:” Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!” Opiekę duszpasterską nad nami sprawował
moderator diecezjalny ks. dr Cezary Opalach.
Czas dojazdu wypełniony
został modlitwą, śpiewem i rozmowami towarzyskimi.
Po dotarciu do celu okazało się, że organizatorzy przygotowali dużą liczbę miejsc siedzących na
przykościelnym placu naprzeciw ołtarza polowego oraz przekazali każdej parze krótki informator o
pielgrzymce
ze słowem Ojca Św. Franciszka z Audiencji generalnej z 16.04. 14, aktem zawierzenia
Świętemu Józefowi, modlitwą za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, z
programem pielgrzymki, tekstami śpiewów na Eucharystię oraz z życiorysem Siostry Jadwigi Skudro.
Pierwszym punktem programu było zawiązanie wspólnoty, prowadzone przez Parę Krajową.
Następnie wysłuchaliśmy konferencji ks. Sławomira Kostrzewy z Archidiecezji Poznańskiej pt.”Co
możemy zrobić w obliczu zagrożeń wynikających z ideologii gender?”. Była to wnikliwa analiza
tego zagrożenia, podanie sposobów reakcji i przeciwstawienia się mu. By dowiedzieć się więcej
można na „You Tube” wpisać „Sławomir Kostrzewa” i wysłuchać konferencji „Odebrać dzieciom
niewinność” i innych materiałów,
do czego mówca zachęcał.
Prawie 2 godziny czasu wolnego było okazją do posilenia się w przygotowanych specjalnie na to
spotkanie barach (pomidorowa była gratis w ilości bez ograniczeń) oraz na spotkania i rozmowy.
Można było też nabyć książki i mater
iały polecane przez nasz Ruch.
Następny punkt programu naszej pielgrzymki to „Czas Świadectw”. Miał się odbyć w plenerze,
ale załamanie pogody zmusiło organizatorów do przeniesienia go do kościoła, który ledwie
pomieścił, jak się obliczało, ok. 2000
pątników. Świadectwa dotyczyły siostry Jadwigi Skudro w związku z Jej setną rocznicą urodzin: kim była dla nas, jakie owoce przyniosła jej posługa dla
Domowego Kościoła. Wspominały pary, które zetknęły się z tą niezwykłą dla Ruchu zakonnicą.
Msza Ś
w. Koncelebrowana rozpoczęła się o godz.17.30. Przewodniczył Jego Ekscelencja ks.
biskup Adam Szal delegat Komisji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło

Życie. Koncelebransem
był również Jego Ekscelencja Edward Janiak biskup kaliski. Moderator Krajowy DK ks.
Marek
Borowski SAC odprawiał Mszę Św. w intencji śp. siostry Jadwigi. W koncelebrze uczestniczyli
wszyscy księża moderatorzy przybyli razem z pielgrzymami. Błogosławieństwo księży biskupów
oraz akt zawierzenia małżeństw i rodzin oraz całego Domowego Kościoła św. Józefowi, odczytany
przez Parę Krajową, zakończyły Eucharystię i pielgrzymkowe spotkanie.
Wzorem lat ubiegłych Domowy Kościół Diecezji Warmińskiej pielgrzymujący do Kalisza w
drodze powrotnej udaje się do Lichenia, gdzie ma miejsce uczestnictwo w sobotnim wieczornym
nabożeństwie Maryjnym z procesją ze świecami, nocleg i oraz niedzielna Msza Św. Jest też krótki
czas na własne potrzeby jak zwiedzanie, drobne zakupy dewocjonaliów czy publikacji. Tak też było
i tym razem, z tym, że niedzielny pobyt  trzeba było skracać z uwagi na umożliwienie uczestnikom
udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które przypadały na ten dzień.
Akurat w tę niedzielę mogliśmy pomodlić się przy Krzyżu i Ikonie – znakach Światowych Dni
Młodzieży, które tego dni
a nawiedziły Licheńskie Sanktuarium.
W drogę powrotną wyruszyliśmy o godz. 11.00 modląc się różańcem i to nie tylko w języku
polskim, śpiewając oraz rozmawiając ze sobą nawzajem, ale to już po polsku.
Był to czas poświęcony Panu Bogu z korzyścią
dla jedności Ruchu, dla Domowego Kościoła
dla wszystkich uczestników w intencjach przez nich zaniesionych do naszego Stwórcy za
pośrednictwem Matki Jego Syna oraz Jej oblubieńca św. Józefa. Nich święta Rodzina będzie dla nas
wzorem i źródłem wielu łask w
realizacji naszych powołań każdego dnia.
Zapraszamy za rok: ci którzy nie byli jeszcze powinni doświadczyć takiej łaski, a ci którzy byli
powinni zdobyte już doświadczenie wzmocnić.
Za wszelkie dobro i łaski: Chwała Panu!
Marzenna i Grzegorz Zdanuk