8 czerwca 2014 odbył się w Olsztynie Marsz dla Życia i Rodziny.

III Marsz dla Życia i Rodziny w Olsztynie.

 

8 czerwca 2014 r. odbył się w Olsztynie III Marsz dla Życia i Rodziny. Hasło tegorocznego marszu brzmiało:” Rodzina obywatelska- rodzina, wspólnota, samorząd.”

Nad całym przedsięwzięciem czuwał Komitet Organizacyjny Inicjatyw dla Życia i Rodziny w Olsztynie.

Na początku, o godz. 13.30 w katedrze św. Jakuba, została odprawiona msza św. w intencji rodzin. Później na Starym Mieście uformował się pochód z flagami narodowymi i transparentami, na których widniały hasła promujące życie i rodzinę a wyrażające sprzeciw wobec aborcji i eutanazji. W marszu wzięli też udział członkowie Domowego Kościoła Archidiecezji Warmińskiej, aby zamanifestować swoje poparcie dla najwyższych wartości, jakimi są życie i rodzina. Trasa marszu przebiegała przez Stare Miasto, Wysoką Bramę, ul. Piłsudskiego, Plac Solidarności do Parku Kusocińskiego przy kościele NMP Ostrobramskiej.

Podczas przemarszu były trzy przystanki.

Na pierwszym przystanku koło ratusza można było posłuchać fragmentu z  Ewangelii o bogatym młodzieńcu oraz słów Jana Pawła II z „Listu do młodzieży”. Kilkoro młodych ludzi zagrało scenkę teatralną, zadając pytania skłaniające wszystkich do refleksji nad podstawowymi wartościami w życiu. Na Placu Solidarności uczestnicy marszu usłyszeli fragmenty z Księgi Rodzaju i Ewangelii dotyczące małżeństwa oraz słowa Jana Pawła II z „Listu do rodzin”. Można też było posłuchać kilku świadectw z rodzin wielodzietnych. Gdy marsz dotarł do Parku Kusocińskiego został odczytany list Papieża adresowany do dzieci. W wywiadzie jeden z księży poruszył m.in. takie zagadnienia jak, specjalne programy promujące tzw. bezpieczny seks od najmłodszych lat, manipulacje na embrionach i płodach.

Trzem osobom przyznano tytuł Ambasadora Życia oraz ogłoszono wyniki plebiscytu w kategoriach: firma przyjazna rodzinie, inicjatywa przyjazna rodzinie oraz przyjaciel rodziny. Można było posłuchać takich zespołów jak: Mocni w Wierze, Dziecięce Niebo, Szkoła Yamaha. Wspólną zabawę prowadzili wodzireje z Olsztyńskiej Grupy Wodzirejów.

W związku z tym, że dopisała ładna pogoda szczególnie dzieci mogły cieszyć się różnymi specjalnie przygotowanymi dla nich atrakcjami.

Niech będzie uwielbiony Pan Bóg Dawca życia.

Halina i Janusz Chowaniec