NIEDZIELE ŚWIADECTW

 

 W nowym roku formacyjnym odbyły się  cztery  Niedziele Świadectw: w parafii Świętego Jana Ewangelisty w Nowym Kawkowie, w parafii Świętego Jana Chrzciciela w Biskupcu, w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie i w parafii  Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu.

 Świadectwa głosili: Bożena i Wojtek Szczurek,  Alina i Jarosław Dąbrowscy, Małgorzata i Mirosław Andruszkiewicz, Danuta i Andrzej Kuc, Gosia i Paweł Woźniccy, Halinka i Janusz Chowaniec, Asia i Paweł Letko, Irma i Gerard Kardahs, Marta i Jan Nadolni, Halina i Stanisław Dytnerscy, Marzena i Grzegorz Zdanuk.

Bardzo Wam dziękujemy za  poświęcony czas i trud, a przede wszystkim za podzielenie się z innymi Waszym doświadczeniem wspólnoty.

Ogromne podziękowania składamy w imieniu całej wspólnoty ks. Cezaremu Opalachowi, ks. Wojsławowi Czupryńskiemu oraz ks. Pawłowi Roszyńskiemu którzy głosząc podczas Niedzieli Świadectw homilie  przybliżał wiernym naszą wspólnotę, a także pokazywał jak dążyć do świętości w małżeństwie.

Otoczmy modlitwą Irmę i Gerarda Kardahs, Monikę i Bogdana Kolz, Alę i Janka Pilipienko,  Danutę i Andrzeja Kuc, Bożenę i Wojtka Szczurek, Grażynkę i Roberta Niedźwedzkich, Marysię i Marka Stępniów, Anię i Rysia Musik, Lusię  i Bodzia Chrzanowskich. Są to małżeństwa, które podjęły się  pilotowania nowych kręgów w Nowym Kawkowie, Łukcie, Kętrzynie, Biskupcu,  Nidzicy, Olsztynie(trzy kręgi) i Szczytnie.

Nasza wspólnota się rozrasta”Chwała Panu”

Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało” ( Łk 10, 2)

Nadal gorąco prosimy o zaangażowanie się wszystkich małżeństw do gotowości dzielenia się radością bycia w Domowym Kościele, opowiedzeniu o działaniu Pan w naszym życiu, o łaskach którymi Pan Bóg nas obdarza .

Małżeństwa, które jeszcze nie napisały swoich świadectw prosimy, aby to zrobiły i przesłały  do ks. moderatora diecezjalnego  Wojsława Czupryńskiego moderatordiecezjalny@domowykosciol.olsztyn.pl .

Otoczmy modlitwą to dzieło a także całą wspólnotę Domowego Kościoła.

Małgorzata i Janusz Szczerba