DIECEZJALNY DZIEŃ SKUPIENIA ANIMATORÓW

W sobotę 19.11.16., w Parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Mrągowie odbyło się spotkanie animatorów Domowego Kościoła naszej Diecezji. Po zawiązaniu wspólnoty omówiony został szczegółowo przebieg comiesięcznego spotkania kręgu, włączając też dyskusję i wymianę doświadczeń w tym zakresie. Oprócz tego utworzono na tę okoliczność podgrupy, których zadaniem było głębsze przyjrzenie się problemom dotyczącym jakości spotkań kręgu, po czym przedstawiciele zreferowali na forum ogólnym przebieg tych  spotkań.

   W dniu skupienia uczestniczył ks. Wojsław -moderator diecezjalny, który wraz z ks. Łukaszem oraz z ks. Kazimierzem  – moderatorami kręgów odpowiednio w Ostródzie i Mrągowie koncelebrował Mszę Św. i wygłosił homilię.

W chwilach przerw można było częstować się kawą, herbatą czy słodyczami.

Para rejonowa z Mrągowa: Jola i Zbyszek zorganizowali ciepły posiłek w postaci bigosu.

    Dzień skupienia uświadomił nam jak ważne są comiesięczne spotkania w kręgach i jego wszystkie poszczególne elementy. Jak czasami trudno przekonać uczestników spotkania do otwarcia się na innych ze swoimi problemami, głównie z realizacją zobowiązań podkreślając jednocześnie, że dzielenie się kłopotami w tym zakresie może być umocnieniem wspólnoty, okazją do pogłębienia własnego doświadczenia wiary, uzyskania pomocy i otrzymania dobrej rady od innych.

  Wszystkim którzy przyczynili się do zorganizowania Dnia Skupienia niech Pan Bóg wynagrodzi ich trud swymi Łaskami w obfitości. 

  Po adoracji Najświętszego Sakramentu, odmówieniu Koronki do Miłosierdzia Bożego i błogosławieństwie indywidualnym Najświętszym Sakramentem każdej z par i osób uczestniczących spotkanie dobiegło końca.

                                                                                                      Marzenna i Grzegorz Zdanuk