INFORMACJE DIAKONII MODLITWY

     

INTENCJE MODLITEWNE ZGŁOSZONE W STYCZNIU 2020

1816.Módlmy się w intencji Stasia(1 rok) o dobry przebieg operacji, powrót do zdrowia, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla całej rodziny, wiarę, nadzieję i miłość.

1817.O szczęśliwy powrót z misji wojskowej Artura,wiarę żywą w rodzinie i błogosławieństwo Boże.

1818. Proszę o modlitwę za moją zmarłą babcię Irenę, która najprawdopodobniej zmarła bez sakramentów.

1819. Módlmy się o pokój na Bliskim Wschodzie i na całym świecie, aby ludzie nie cierpieli przez działania wojskowe.

1820. Módlmy się za wszystkie inicjatywy podejmowane w ramach domowego kościoła(Niedziele świadectw i wieczory małżeńskie). Niech Pan Bóg obdarza potrzebnymi łaskami wszystkich, którzy będą głosić świadectwa oraz słuchających. 1821. Módlmy się za małżeństwa obchodzące w styczniu rocznice ślubów, aby ich miłość wzajemna wzrastała, a ich rodziny doświadczały pomocy Bożej we wszystkich sytuacjach życiowych.

1822. Módlmy się w intencji Danieli o potrzebne łaski w czasie choroby i wypełnienie woli Bożej w jej życiu oraz błogosławieństwo Boże dla rodziny. 1823. Módlmy się za Ryszarda i jego rodzinę oraz Janusza o łaskę żywej wiary i porzucenie błędnych ideologii.

1824. Módlmy się w intencji Barbary o Dary Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże dla niej i całej jej rodziny na każdy dzień.

1825. Módlmy się w intencji zmarłej Danieli Banach, aby Pan Bóg okazał jej miłosierdzie i aby jak najszybciej mogła cieszyć się przebywaniem w Bożym Królestwie.

1826. Módlmy się o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na czas przygotowań do oazy ONZ III stopień, by Pan Bóg prowadził to dzieło. Za wszystkich,którzy będą

służyć i przeżywać te rekolekcje- Marta i Jan Nadolny.

1827. Módlmy się o uzdrowienie relacji w małżeństwie Danusi i Janusza oraz o Dary Ducha Świętego wiarę, nadzieję i miłość.

1828. Módlmy się za małżeństwo Alicji i Stanisława o łaskę nawrócenia dla Stanisława, aby Dobry Bóg zmienił jego serce, a Duch Święty obdarzył go prawdziwą wiarą, nadzieją i miłością.

1829.Módlmy się o łaskę zdrowia i udaną operację dla Mariusza, aby w jego sercu była zawsze ufność Bogu.

1830. Módlmy się o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego dla Eli, aby jej wiara nadzieja i miłość wzrastały każdego dnia i aby miłość zwyciężała w jej sercu każdego dnia .

Intencje modlitewne można zgłaszać telefonicznie- 89 5426452 lud na adres e-mail( zakładka DIAKONIE).

Zapraszamy 9 stycznia 2020 r. o godz. 11.00 , w parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka na wspólny Różaniec (przed obrazem Chrystusa Miłosiernego).

O godz. 11.30 Msza św. a później spotkanie w Oratorium.

 

Zgłaszać intencje można telefonicznie- 89 5426452

lub na adres e-mail ( zakładka DIAKONIE )

Serdecznie pozdrawiamy- Halina i Janusz Chowaniec.

HARMONOGRAM ZMIAN TAJEMNIC I,II, III 2020

ZGLOSZENIE-DO-DIAKONII-MODLITWY