INFORMACJE DIAKONII MODLITWY

 
INTENCJE MODLITEWNE ZGŁOSZONE W LIPCU I SIERPNIU 2020 .

1869. Módlmy się w intencji Natalii o łaskę zdrowia, prawidłowy przebieg operacji, przyjęcie woli Bożej i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

1870. Panie Boże obdarz Marię potrzebnymi łaskami, pokojem serca, oderwaniem się od rozpamiętywania przeszłości, która tak bardzo ją obciąża.

1871. Módlmy się w intencji małżeństw naszej wspólnoty, które w lipcu obchodzą rocznice ślubów, aby Pan Bóg umacniał małżonków we wspólnym kroczeniu drogą do świętości, a w rodzinach panowały miłość i pokój.

1872. Prośmy dla Alicji o łaskę zdrowia i potrzebne siły, spełnienie się woli Bożej w  jej życiu oraz błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

1873. Módlmy się w intencji opracowania i opublikowania powstania i historii Domowego Kościoła archidiecezji warmińskiej. Prosimy o dary Ducha Świętego dla osób zajmujących się  tym                       tematem oraz dla wszystkich piszących świadectwa.

1874. Módlmy się o uporanie z doktoratami przez syna i synową, o przyznanie mieszkania dla rodziny córki, o dar rozeznania w narzeczeństwie pozostałych dwóch córek.

1875. Módlmy się za św pamięci Halinę Kozłowską, mamę Uli i Waldka, aby dobry Bóg okazał jej swoje miłosierdzie i wprowadził do radości nieba, a rodzinie zmarłej błogosławił i ukoił ból rozstania.

1876. Módlmy się w intencji Władysława o opiekę Bożą każdego dnia dla niego i całej jego rodziny, o dary Ducha Świętego oraz pomoc w pomyślnym rozwiązaniu trudnych spraw życiowych.

1877. Prosimy o dar zdrowia i błogosławieństwo Boże dla naszego wnuczka Leszka oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny. Beata i Tomek.

1878. Prosimy o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla naszych dzieci  Michała, Igi, Ksawerego i Dominiki.

1879. Módlmy się o potrzebne łaski Boże i opiekę Matki Bożej Niepokalanej dla  księży moderatorów i członków Ruchu Światło-Życie oraz rodzinnej gałęzi tego ruchu-Domowego Kościoła w roku formacyjnym 2020/2021.

1880. Módlmy się , aby Pan Bóg pozwolił na odbycie się rekolekcji w roku formacyjnym 2020/2021.

1881. Módlmy się za aktywistów lewicowych występujących przeciwko Bogu, atakujących wiernych, profanujących symbole religijne i narodowe, o nawrócenie i opamiętanie.

1882. Módlmy się w intencji Aliny Biernat o łaskę zdrowia dla niej i potrzebne łaski Boże dla rodziny.

1883. Módlmy się za Białoruś o ustanie zamieszek i pokojowe rozwiązywanie problemów w tym kraju. Módlmy się też za Liban, aby po wybuchu w Bejrucie została udzielona potrzebna pomoc dla poszkodowanych w tej katastrofie .Niech Pan Bóg błogosławi Białorusi, Libanowi i całemu światu.

1884. Módlmy się w intencji śp. Aliny Biernat, aby Pan Bóg okazał jej miłosierdzie i przyjął do grona zbawionych. Prosimy także o potrzebne łaski dla rodziny i umocnienie w trudnym czasie żałoby.

1885. Rodzina Wiesława i Marioli prosi o modlitwę w intencji Panu Bogu wiadomej.

1886. Módlmy się w intencji Grażyny o łaskę zdrowia i błogosławieństwo Boże dla rodziny.

1887. Módlmy się w intencji małżeństw Domowego Kościoła, które w sierpniu obchodzą jubileusz zawarcia sakramentu małżeństwa, aby ich miłość wzrastała a Pan Jezus i Matka Boża mieli w opiece ich rodziny.

1888. Módlmy się w intencji Beaty i jej męża oraz córki Agaty o wiarę,nadzieję i miłość w rodzinie, o pomoc Bożą w pokonaniu trudności i rozwiązaniu problemów według woli Bożej.

Zapraszamy na wspólny Różaniec w drugą niedzielę każdego miesiąca, o godz. 11.00 w parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie (przed obrazem Chrystusa Miłosiernego). O godz. 11.30 Msza św. wspólnotowa.

Zachęcamy osoby lub małżeństwa, które jeszcze nie są w diakonii modlitwy do włączenia się i odmawiania codziennie jednej tajemnicy Różańca, we wszystkich zgłaszanych intencjach.

Intencje można zgłaszać telefonicznie – 89 5426452 lub na adres e- mail( zakładka Diakonie).

Serdecznie pozdrawiamy

Halina i Janusz Chowaniec.

HARMONOGRAM ZNIAN TAJEMNIC VII, VIII, IX 2020

ZGLOSZENIE-DO-DIAKONII-MODLITWY