INFORMACJE DIAKONII MODLITWY

 INTENCJE MODLITEWNE ZGŁOSZONE W LUTYM I MARCU 2020

1830. Módlmy się o Boże prowadzenie i potrzebne dary Ducha Świętego na czas przygotowań do rekolekcji tematycznych „ Komunikacja w małżeństwie i rodzinie”, aby Pan Bóg prowadził to dzieło a Matka Boża otoczyła swoją opieką prowadzących i uczestników rekolekcji. Gosia i Mirek.

1831. Módlmy się za małżeństwa, które w lutym obchodzą jubileusze ślubów, aby Pan Bóg błogosławił ich miłości i obdarzył potrzebnymi łaskami ich rodziny.

1832. Módlmy się o zdrowie i błogosławieństwo dla wnuków- Piotrusia, Tosi, Frania i Stasia oraz ich rodziców.

1833. Módlmy się w intencji zmarłego Ferdynanda Kuc, aby Pan Bóg okazał mu miłosierdzie i obdarzył radością nieba. Dla Andrzeja, Danusi i całej ich rodziny prosimy o łaskę umocnienia w trudnych chwilach rozstania z bliską osobą oraz o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla nich.

1834. Módlmy się w intencji Aleksandra prosząc o dary Ducha Świętego w codziennym życiu, otwarcie się na wolę Bożą oraz pomoc w rozwiązaniu sytuacji mieszkaniowej.

1835. Módlmy się w intencji brata Ludwika i bratowej Jadwigi oraz ich dzieci, aby byli otwarci na pojednanie z innymi członkami rodziny. Pan Bóg niech obdarzy ich potrzebnymi łaskami.

1836. Módlmy się w intencji wyborów prezydenckich, aby Polacy dokonali wyboru właściwej osoby, która będzie mądrze sprawować ten urząd i godnie reprezentować naszą ojczyznę.

1837. Módlmy się o zahamowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Niech Pan Bóg umocni wszystkich chorych i udzieli łaski powrotu do zdrowia.

1838. Módlmy się w intencji Eweliny i Rafała o Boże błogosławieństwo dla nich i córeczki Marysi. Prosimy o łaskę zdrowia dla niej.

1839.Módlmy się w intencji Natalii i Mateusza oraz ich dzieci, prosząc o potrzebne łaski i podejmowanie właściwych decyzji życiowych.

1840. O udaną operację dla Lucjana.

1841. Módlmy się o Boże błogosławieństwo dla rodziny Grzegorza i Małgorzaty, ich córek Zuzanny i Zofii.

1842. Proszę o modlitwę za Anię, w intencji Bogu wiadomej. Boże pomóż jej odnaleźć dobro i żeby umiała zrezygnować i odejść od złego.

1843. Prosimy o modlitwę za Michała Jaśniewskiego. Stan bardzo ciężki. Jest klerykiem na pierwszym roku w seminarium u Saletynów. Prosimy o błogosławieństwo dla rodziny.

1844. Módlmy się w intencji Floriana, który przewrócił się jadąc na hulajnodze i doznał obrażeń, aby powrócił do zdrowia. Niech Pan Bóg błogosławi całej rodzinie

1845. Módlmy się o Boże błogosławieństwo i wsparcie w przeżywanych problemach zdrowotnych dla Ani i Ryszarda. Niech Matka Boża uzdrowienie chorych będzie ostoją w przezwyciężaniu niedomagań fizycznych i duchowych.

1846. Módlmy się w intencji Oli ( 5 lat), prosząc Pana Boga o zdrowie dla niej, po ciężkiej operacji. Niech Bóg obdarzy całą rodzinę błogosławieństwem, a Matka Boża otoczy opieką Olę i jej rodziców.

1847. Módlmy się za Ritę Kostkę, która jest w szpitalu z pękniętym tętniakiem. Stan beznadziejny. Módlmy się za nią, jej męża Leonarda i całą rodzinę.

1848.Módlmy się za Tomka i Asię o uzdrowienie z koronawirusa.

1849.Módlmy się w intencji śp. Ryszarda Hajduk, prosząc o miłosierdzie Boże dla niego, aby jak najszybciej mógł doświadczyć radości nieba. Prosimy o błogosławieństwo Boże dla Marcina i Zosi z rodziną.

1850. Módlmy się za śp. Zygmunta Gbiorczyka , aby Bóg okazał mu miłosierdzie i wprowadził do swojego królestwa. Niech Pan Bóg błogosławi księdzu Gbiorczykowi i całej rodzinie zmarłego.

Ze wszystkimi łączymy się w modlitwie. Na trudny czas pandemii oprócz Różańca św. i Koronki do Miłosierdzia Bożego polecamy Psalm 91 „ O Bożej opiece”.

Halina i Janusz Chowaniec.

Zgłaszać intencje można telefonicznie- 89 5426452

lub na adres e-mail ( zakładka DIAKONIE )

HARMONOGRAM ZMIAN TAJEMNIC IV, V, VI 2020

ZGLOSZENIE-DO-DIAKONII-MODLITWY