INFORMACJE DIAKONII MODLITWY

INTENCJE MODLITEWNE ZGŁOSZONE W PAŹDZIERNIKU I LISTOPADZIE 2020

1894. Módlmy się o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Łukasza i Dominiki prosząc Boga o potomstwo dla nich i opiekę Matki Bożej na każdy dzień.

1895. Módlmy się w intencji małżeństw naszej wspólnoty, które w październiku i listopadzie obchodzą jubileusze ślubów, aby wiernie trwały przy Bogu a miłość małżonków i w rodzinach wzrastała.

1896. Módlmy się w intencji Pawła, o błogosławieństwo Boże, bezpieczną podróż i roztropność oraz opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża.

1897. Módlmy się w intencji sędziów Trybunału Konstytucyjnego, aby oświeceni przez Ducha Świętego podjęli 22 października 2020r. właściwe orzeczenie, zgodne z wolą Bożą i opowiedzieli się za życiem.

1898. Módlmy się w intencji Doroty o łaskę zdrowia i przezwyciężenie choroby oraz błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

1899. Módlmy się o zdrowie dla Alicji i Zbigniewa oraz potrzebne łaski Boże w dalszym życiu.

1900′ Módlmy się w intencji przeciwników życia o łaskę nawrócenia i zaprzestania ataków na wiernych, profanowania świątyń i wzniecania niepokojów.

1901. Módlmy się za Karolinę i jej męża Krzysztofa, aby Pan Bóg ukoił ich ból po stracie córeczki Hani.

1902. Módlmy się, aby śp. Herta Jarmużewska dostąpiła łaski zbawienia i jak najszybciej weszła do radości nieba. Grzegorza i Bożenę Jarmurżewskich oraz całą ich rodzinę niech otoczy opieką Matka Boża, a Pan Bóg błogosławi.

1903. Módlmy się w intencji Krzysztofa prosząc Boga o łaskę zdrowia i błogosławieństwo dla rodziny.

1904. Módlmy się za prezydenta Polski, rząd, posłów i senatorów, aby kierowali się natchnieniami Ducha Świętego i stanowili prawo, które nie będzie sprzeczne z Bożymi przykazaniami.

1905. Módlmy się za zmarłych ze wspólnoty Domowego Kościoła, aby jak najszybciej mogli cieszyć się obecnością Pana Boga w niebie a dla ich rodzin o potrzebne łaski w dalszym życiu.

1906. Módlmy się za śp. Krzysztofa, aby Pan Bóg okazał mu miłosierdzie i wprowadził do grona zbawionych. Dla rodziny zmarłego prosimy o umocnienie na czas żałoby oraz potrzebne łaski.

1907. Módlmy się o łaskę zdrowia dla Tomasza oraz błogosławieństwo Boże dla rodziny.

1908. Módlmy się w intencji Eweliny i Natalii oraz wszystkich członków ich rodzin o łaskę zdrowia i błogosławieństwo Boże na każdy dzień.

1909. Prosimy o łaskę zdrowia dla księdza Cezarego oraz błogosławieństwo Boże w dalszej posłudze duszpasterskiej.

1910. Proszę o łaskę zdrowia, właściwą terapię, potrzebne łaski każdego dnia oraz błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Halina

1911. Módlmy się o łaskę żywej wiary dla Pawła.

1912. Módlmy się w intencji zmarłego Mieczysława Kamińskiego, aby Pan Bóg okazał mu miłosierdzie i wprowadził do swego Królestwa a Grzegorzowi, Marzenie i ich rodzinie dał siły na czas żałoby i błogosławił każdego dnia.

1913. Módlmy się w intencji zmarłego Czesława i Zdzisława, aby Pan Bóg okazał im miłosierdzie

i wprowadził do swojego Królestwa.

1914. Módlmy się o łaskę zdrowia dla Marka i błogosławieństwo Boże dla niego.

Intencje modlitewne można zgłaszać na adres e- mail( zakładka DIAKONIE) lub telefonicznie 89 5426452.

Wspólny Różaniec diakonii modlitwy, w każdą drugą niedzielę miesiąca, w parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie o godz. 11.00. Msza św. wspólnotowa o godz. 11.30.

Serdecznie wszystkich pozdrawiamy- Halina i Janusz Chowaniec.

HARMONOGRAM ZMIAN TAJEMNIC X,XI,XII 2020

ZGLOSZENIE-DO-DIAKONII-MODLITWY