INFORMACJE DIAKONII MODLITWY

INTENCJE MODLITEWNE ZGŁOSZONE DO DIAKONII MODLITWY

W KWIETNIU, MAJU I CZERWCU 2020

1851.Módlmy się w intencji małżeństwa Marcina i Moniki, aby Marcin pozostał w rodzinie. Mają troje małych dzieci. Panie, ty wszystko wiesz. Proszę wlej w ich serca wiarę, nadzieję i miłość. Pobłogosław ich rodzinie.

 Módlmy się w intencji małżeństwa Barbary i Macieja o łaskę wiary, nadziei i miłości oraz pojednanie.

 1. Módlmy się w intencji projektu społecznego „ Zatrzymaj aborcję”, którego czytanie rozpocznie się w Sejmie RP 16 kwietnia 2020 r., aby Duch Święty obdarzył potrzebnymi łaskami posłów do stanięcia w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
 2. Módlmy się o wiarę nadzieję i miłość dla Kamili, aby Pan Bóg był jej celem w życiu.
 3. Módlmy się o zdrowie dla Elżbiety, odzyskanie równowagi psychicznej, aby Pan Bóg otoczył swoją opieką i zesłał potrzebne łaski dla niej i jej rodziny.
 4. Proszę o potrzebne łaski dla Elżbiety, Szymona i Adama. Panie, obdarz ich zdrowiem i napełnij ich serca swoim pokojem.
 5. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Ani i całej rodziny’

1857.O uzdrowienie z choroby nowotworowej i łaskę wiary dla Joli Krawowskiej.

 1. Módlmy się w intencji Floriana o łaskę zdrowia i potrzebne łaski Boże dla całej rodziny.
 2. Módlmy się w intencji Pawła o łaskę zdrowia i potrzebne siły na czas choroby.
 3. Prosimy dla Pawła o wiarę, nadzieję i miłość, otworzenie się na wolę Bożą oraz łaskę zdrowia, powrót do pełnej sprawności ręki.
 4. Módlmy się w intencji małżeństwa Aleksandry Małgorzaty i Krzysztofa oraz ich dzieci- Pawła, Michała, Mateusza, Kordiana i Marysi. Prosimy dla nich o potrzebne łaski Boże( aby zło nie zniszczyło ich małżeństwa i rodziny) przez Niepokalane Serce Maryi.
 5. Módlmy się w intencji dziennikarza Sylwestra Latkowskiego o potrzebne łaski, Bożą opiekę i ochronę przed złem dla niego i rodziny.

1863. Módlmy się w intencji małżeństw Domowego Kościoła, które w marcu, kwietniu i maju obchodziły jubileusze ślubów, aby Pan Bóg dalej błogosławił ich miłości i umacniał rodziny w drodze  do  świętości.

 1. Módlmy się w intencji Kamili, aby Bóg ukoił ból po stracie dziecka, dał siły do dalszego życia i obdarzył potrzebnymi łaskami jej małżeństwo.
 2. Módlmy się w intencji Joanny prosząc o łaskę zdrowia, wypełnienie woli Bożej w jej życiu oraz błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
 3. Módlmy się w intencji małżeństw Domowego Kościoła, które w czerwcu obchodzą rocznice zawarcia sakramentu małżeństwa, aby ich wzajemna miłość wzrastała, a Pan Bóg bogosławił małżonkom i ich rodzinom.
 4. Módlmy się w intencji Rafała o łaskę wiary, nadziei i miłości oraz o zdrowie dla niego i błogosławieństwo Boże dla rodziny.
 5. Módlmy się o dobry wybór prezydenta dla Polski, aby w naszej ojczyźnie były szanowane prawa Boże i nie było deprawacji dzieci i młodzieży oraz ataków na rodzinę.

     Intencje modlitewne można zgłaszać na adres e- mail ( zakładka DIAKONIE ) oraz telefonicznie: 89 5426452

    Serdecznie wszystkich pozdrawiamy – Halina i Janusz Chowaniec

HARMONOGRAM ZNIAN TAJEMNIC VII, VIII, IX 2020

ZGLOSZENIE-DO-DIAKONII-MODLITWY