REJONOWY DZIEŃ SKUPIENIA W MRĄGOWIE

W drugą majową niedzielę 7 małżeństw z 4 mrągowskich kręgów spotkało się na rejonowym dniu skupienia , w gościnnej jak zawsze, parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Mrągowie.

W ramach zawiązania wspólnoty zaśpiewaliśmy, przy akompaniamencie gitary, pieśń maryjną „Była cicha i piękna jak wiosna”.

Po modlitewnym, muzycznym wstępie wysłuchaliśmy konferencji  pary rejonowej, Joli i Zbyszka, na temat „Maryja w nauczaniu ks. Franciszka Blachnickiego”, wspartej prezentacją komputerową.

Wśród wielu cennych myśli konferencji warto zapamiętać kilka jej końcowych zdań:

„Maryja nie jest ponad Kościołem ani poza Kościołem, ale pośrodku Kościoła. Sobór uczy, że Maryja zajmuje pierwsze miejsce wśród pokornych i ubogich Pana, którzy z ufnością oczekują od Niego zbawienia i dostępują go. Z tego względu w kaplicy Chrystusa Sługi w Centrum Światło-Życie w Krościenku, przedstawiona jest jako klęcząca pośrodku zgromadzonego ludu w kaplicy, zwrócona w stronę tabernakulum i ołtarza. Ks. Franciszek zwracał uwagę przychodzącym do kaplicy na Jej obecność wśród ludu Bożego, na Jej skierowanie się ku Chrystusowi. Wielkość Maryi polega na Jej umiejętności współdziałania z Duchem Świętym. Kierując się wiarą i posłuszeństwem, współpracowała z natchnieniami Ducha Świętego stając się nowym człowiekiem, dlatego jest dla nas wzorem nowego człowieka. Wierna w małych i drobnych rzeczach.”

Przechodząc do mniejszych sal na dzielenie się w małych grupach losowaliśmy sentencje naszego Założyciela. Szczególnej wymowy  nabiera jedna z nich, zamieszczona w prezentacji:

„Dziękczynienie wywyższa człowieka”.

Po spotkaniach w grupach nastąpiła synteza, podczas której przedstawialiśmy odpowiedzi na dwa pytania:

– W czym konkretnie możemy naśladować Maryję?

– Przez Maryję Duch Święty prowadzi ludzi do komunii z Chrystusem. Jak to dokonuje się w moim życiu duchowym? 

Po tej części nastąpiła przerwa na coś słodkiego i przyjazne rozmowy w oazowym gronie. W trakcie poczęstunku dołączył do nas moderator rejonowy, ks. Robert.

Wygłosił on drugą konferencję, na temat „Być dzieckiem w rękach Maryi”.

Przytoczył on w niej świadectwo Genka z żoną o mocy wspólnoty w budowaniu  życia zgodnego z wolą Bożą:

„Gdy myślę o moich kolegach i koleżankach z klasy, o tym jak wielu z nich jest po rozwodzie, w konflikcie z rodziną, niektórzy samotni – to widzę jak wyglądałoby nasze małżeństwo gdyby nie wspólnota. Gdy siedzę na imieninach u cioci i słucham, jakich wyborów życiowych dokonują krewni  -zastanawiam się, jak ja bym żył, gdyby nie doświadczenia oazowe. Gdy słucham o odchodzeniu od wiary znajomych z pracy i ich dzieci – stawiam sobie pytanie, jaką byłaby wiara w Boga moja i moich bliskich, gdyby nie formacja małżeńska. Wiem jedno – mam za co do końca życia dziękować Chrystusowi i wspólnocie Domowego Kościoła.”

Kapłan odniósł się również do istoty współczesnych działań złego ducha:

„Szatan przez swoich zwolenników, często nieświadomych, bo w niego nie wierzą, toczy walkę nie o plakaty, wykrzykiwane z mównicy hasła czy jakieś antyreligijne gesty. Diabeł walczy o duszę, ducha i wiarę rodzin – by je zniszczyć. Ma jednak silnego wroga – Dziewicę Maryję.”

Kończąc swoją konferencję zaprosił zebranych do oddania się Maryi , w postawie dziecka ,słowami ks. Dominika Chmielewskiego:

„Zachęcam cię, abyś spróbował chociaż czasami, nie był zbyt poważny i zbyt dorosły, byś wyobraził siebie w ramionach Matki Bożej jako malutkie dziecko , na które Ona patrzy z  największym zachwytem. I po prostu przyjął Jej miłość.”

Na zakończenie przeszliśmy z sali konferencyjnej do kaplicy domu rekolekcyjnego, gdzie nastąpiła Adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego, uwielbienie w ciszy, odmówienie Litanii Loretańskiej i kapłańskie błogosławieństwo.

Po zrobieniu pamiątkowego zdjęcia na schodach zakrystii powróciliśmy do naszych domów ,wzbogaceni maryjną refleksją w maryjnym miesiącu jako i radością powstałej na ten dzień małej wspólnoty.

Grzegorz Joachim Jarmużewski

ZDJĘCIA