PIELGRZYMKA DO KALISZA

W sobotę 18 maja o godz. 5 rano komplet pielgrzymów wyruszył autokarem  spod Uranii do Kalisza. XXII Pielgrzymka Rodzin DK przebiegała pod hasłem „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!”– w 40. rocznicę zawołania papieskiego.Po zawiązaniu wspólnoty moderator krajowy DK ks. Krzysztof Łapiński przedstawił  konferencję pt. ” Aktualność myśli Jana Pawła II do rodzin”.Po świadectwach i Eucharystii, w których również był wspominany Jan Paweł II udaliśmy się do Lichenia. W Licheniu po Apelu Maryjnym w Bazylice mieliśmy możliwość uczestniczenia w procesji ze światłami. W niedzielę w drodze powrotnej zwiedziliśmy Wyższą Szkołę  Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Odmówiliśmy Koronkę w  Sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Św. Jana Pawła II.  Po której  Andrzej Laskosz CSsR, kustosz wspomnianego sanktuarium przybliżył nam miejsce w który się znajdowaliśmy.

Czując opiekę Jana Pawła II i Św. Józefa ubogaceni i radośni wróciliśmy do naszych domów.

ZDJĘCIA