NIEDZIELA ŚWIADECTW W BISZTYNKU 1.12.2019

Droga Wspólnoto
W niedzielę 01-12-2019 r. odbędzie się Niedziela Świadectw organizowana
przez naszą wspólnotę Domowego Kościoła.
Akcja ewangelizacyjna odbędzie się w parafii p.w. Św. Macieja Apostoła i
Najdroższej Krwi Pana Jezusa w Bisztynku.

Otoczmy modlitwą ewangelizatorów, proboszcza parafii: ks. Janusza
Rybczyńskiego oraz księdza Cezarego Opalacha prowadzącego Niedziele
Świadectw a także wszystkie małżeństwa, które usłyszą świadectwa o
Domowym Kościele i będą chciały skorzystać z zaproszenia do wspólnoty.

Prosimy gorąco o zaangażowanie się małżeństw, a szczególnie o wasze
wsparcie modlitewne. Wiemy jak bardzo jest ono ważne we wszystkich
dziełach ewangelizacyjnych. Zachęcamy Was również do czynnego udziału w
Diakonii Ewangelizacji, a przede wszystkim do głoszenia świadectwa
podczas Niedzieli Świadectw.

Prosimy małżeństwa, które jeszcze nie napisały swoich świadectw, aby
radością bycia we wspólnocie DK i świadectwem swojego życia, podzielili
się z innymi. Przelejcie tę radość na papier i prześlijcie do ks.
Cezarego Opalacha na adres mailowy:  cezary.opalach@uwm.edu.pl.

Ks. Cezary Opalach
Gosia i Mirek Andruszkiewiczowie – Diakonia Ewangelizacji