DZIEŃ PATRONALNY RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

W kościele pw. Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie członkowie Ruchu Światło-Życie spotkali się na modlitwie, by wspólnie przeżywać święto patronalne wspólnoty.

Uroczystościom przewodniczył ks. Andrzej Pluta. – 15 czerwca 1973 r. w Krościenku nad Dunajcem ówczesny kard. Karol Wojtyła poświęcił figurę Niepokalanej i oddał ruch Niepokalanej Matce Kościoła. Od tego czasu 8 grudnia jest świętem patronalnym wspólnoty, która swoją formacją obejmuje dzieci, młodzież i małżeństwa skupione w Domowym Kościele – mówił na wstępie ks. Andrzej.

W wygłoszonej homilii wskazywał na Matkę Bożą, która jest przykładem całkowitego oddania się woli Bożej. – Tak i my możemy stać się całkowicie nowym człowiekiem otwartym na Boga i Jego zbawcze działanie, nieskażonym grzechem i nieuwikłanym w niewolę szatana. Możemy być wypełnieni łaską i być całkowicie oddani Bogu. W Niej zerwana przez grzech przyjaźń z Bogiem została w pełni odzyskana. Dzisiaj w Maryi Niepokalanie Poczętej sławimy dzieło Boga, który obdarzył Ją pełnią łaski, aby była godna stać się matką Syna, by On mógł zamieszkać w Niej. Również każdy z nas jest powołany do tego, aby On mógł w nas zamieszkać, byśmy byli zdolni do przyjęcia daru zbawienia – mówił w homilii ks. Pluta.

Podczas Eucharystii odbyła się adopcja dziecka poczętego, którego życie jest zagrożone. Chętni zobowiązali się do codziennej modlitwy, która trwa dziewięć miesięcy.

Po Mszy św. odbyła się agapa. Był to czas rozmów, wspomnień, ale też refleksji dotyczącej Ruchu Światło-Życie. – Z oazą jestem związany od dziecka – uśmiecha się Bogdan. Pierwsze rekolekcje, na które pojechał, to Oaza Dzieci Bożych, która odbyła się w 1981 r. w Gietrzwałdzie. – Wspólnota to moje życie. Wyjazdy, cotygodniowe spotkania… Życie we wspólnocie, przebywanie z drugim człowiekiem, udzielanie się na rzecz innych, służba. Ale nie tylko w Kościele, bo to przekłada się na codzienność. Chcę wymagać od siebie więcej, żeby cały czas być dla innych – mówi. – Bycie dla innych, to nasz sposób na życie, który ukształtowała oaza. Chcemy iść odważnie razem z Panem Bogiem przez całe życie i swoim przykładem świadczyć o tym wobec dzieci – dodaje Monika.

Ks. Andrzej Pluta w latach 80. ubiegłego wieku był moderatorem diecezjalnym ruchu. – Wówczas na rekolekcje wakacyjne wyjeżdżało w diecezji ponad dwa tysiące młodych. Dziś formuje się niewiele młodzieży. To uświadamia skalę laicyzacji młodych ludzi, którzy uwikłani są w demoniczne uzależnienia. Kościół niepotrzebny, sakramenty są niepotrzebne. Wówczas widziałem u nich ogromny entuzjazm. Wielu obecnych członków Domowego Kościoła było w oazie młodzieżowej. Tym bardziej przy okazji takich spotkań z sentymentem wspominam tamte czasy, rekolekcje, spotkania przy parafii, kiedy praktycznie przy każdej działała liczna grupa oazowa. Módlmy się szczególnie za młode pokolenie i za małżeństwa, które poprzez własną formację mogą być świadkami dla młodych. Wpatrując się w Niepokalaną, starajmy się żyć w łasce uświęcającej, bo to jest prawdziwe życie, do którego wezwał nas Bóg – mówi ks. Pluta.

Obecnym moderatorem Ruchu Światło-Życie jest ks. Krzysztof Laska. – Wzór Niepokalanej to całkowita świętość życia. Każdy z nas do tej świętości dąży. Młodzież rozeznaje swoją drogę życiową, w duchu zawierzenia Matce Bożej „niech mi się stanie według słowa Twego”. Rodziny w tej świętości wzrastają. Niepokalana jest opiekunką, inspiracją, ale też wyprasza nam łaski – mówi moderator.

Krzysztof Kozłowski