SPOTKANIE OPŁATKOWE AD.2019

Spotkanie opłatkowe Domowego Kościoła Archidiecezji Warmiński

AD.2019

 Spotkania opłatkowe Domowego Kościoła mają wieloletnią tradycję.
W Niedzielę Świętej Rodziny 29 grudnia o godz. 14:00 spotkaliśmy się
w Seminarium Duchownym „Hosianum” w wielkiej rodzinie – wspólnocie Domowego Kościoła. W scenerii pięknie odnowionej kaplicy seminaryjnej, dodatkowo przyozdobionej choinkami, przy dźwięku kolęd w wykonaniu  Diakonii Muzycznej DK  głęboko przeżywaliśmy nastrój związany z rodzinnym przeżywaniem wigilii i Świąt Bożego Narodzenia.

 W spotkaniu Eucharystycznym  gromadzącym Jego Ekscelencję Ks. Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego,  Ks. Moderatora Diecezjalnego Domowego Kościoła Ks. Mariusza Grabasa , siedmiu księży moderatorów kręgów  oraz liczną grupę ok.150 osób członków wspólnoty formujących się w tej wspólnocie z trzech rejonów: „Katedra”, „Odkupiciel”, „Mrągowo” z nową Parą Diecezjalną: Aliną i Jankiem Pilipienko.

Ks. Moderator Diecezjalny przywitał zacnego gościa JE Ks. Arcybiskupa i prosząc o przewodniczenie spotkaniu przytoczył słowa modlitwy wstępnej: …”Boże, Ty
w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia, spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu”… To wezwanie modlitewne wprowadziło wszystkich w głęboki nastrój modlitewny i powtórnie zabrzmiało w wezwaniach Modlitwy wiernych. Ks. Arcybiskup w swojej homilii również nawiązał do tego jakże ważnego wezwania. Ponadto podkreślił, że w tajemnicy wcielenia, które przeżywamy Pan Bóg rozpoczął dzieło zbawienia. Przez tajemnicę wcielenia poznajemy fundamentalną prawdę, prawdę o człowieku w kontekście jego oczekiwań i potrzeb. W nawiązaniu do współczesności Ks. Arcybiskup podkreślił, że we współczesnym świecie mamy do czynienia z rozmazywaniem pojęcia rodziny, z zakłamaniem chrześcijańskiej antropologii człowieka, a nawet z irytacją przy próbie powrotu do już dawno  zdefiniowanego pojęcia rodziny. W dalszej części wypowiedzi Ks. Arcybiskup nawiązał do nauczania Św. Jana Pawła II  dotyczącego obszaru małżeństwa, rodziny, macierzyństwa i ojcostwa i stwierdzenia, że bez Chrystusa nie zrozumiemy siebie i człowieka. Prawda o człowieku pochodzi od Boga, prawda pozbawiona błędu , bo pochodzi od doskonałości zdefiniowanej jako Miłość. Z wcielenia wynika wszystko cokolwiek dotyczy człowieka. Ks. Arcybiskup wskazał też, że chrześcijanie mają obowiązek przenoszenia prawdy
o człowieku danej przez Chrystusa do świata i świadczenia o tej prawdzie, wbrew lansowanemu zakłamaniu.

Po Mszy Świętej miało miejsce  ważne  dla wspólnoty przeżycie – przyjęcie nowych członków do wspólnoty.  Wolę przystąpienia do Domowego Kościoła wyraziły małżeństwa z kręgu powstałego w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Ostródzie pilotowanego przez Bożenę i Wojciecha Szczurków. Księdzem Moderatorem nowo powstałego kręgu jest proboszcz parafii  Ks. Roman Wiśniowiecki – wieloletni moderator  Diecezjalny Domowego Kościoła.

Po Mszy Świętej w  refektarzu seminarium  w znacznie liczniejszym gronie, gdyż dotarli licznie księża moderatorzy rejonów i poszczególnych kręgów którzy  w wyznaczonym czasie posługiwali w swoich parafiach, aby wspólnie z rodzinami, w atmosferze radości dzielić się opłatkiem. Przy okazji dzielenia się opłatkiem składaliśmy sobie życzenia, aby Ten, którego pamiątkę narodzenia obchodziliśmy, nowonarodzony Pan Jezus, błogosławił wszystkim rodzinom i wspierał je w codziennym życiu.

                                                                              Eugenia i Lucjan Jędrychowscy

 

FOTORELACJA BOGDAN CHRZANOWSKI – ZDJĘCIA