ORAR I W GIETRZWAŁDZIE

Zapraszamy na rekolekcje ORAR I

Termin: od 29.04.2020 do 03.05.2020

Miejsce: Gietrzwałd

Koszty:

Dzieci do 2 lat                 – 120 zł

Dzieci od 2 do 7 lat         – 225 zł

Dzieci powyżej 7 lat        – 450 zł

Dorośli                             – 450 zł

Płatności: Zaliczka w wysokości 450zł od rodziny, w terminie 7 dni od zapisu, przelewem na numer konta podany w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

Zgłoszenia: Danuta i Andrzej Kuc, e-mail: danutakuc7@wp.pl( tel. 607 286 805)

Prowadzącymi rekolekcje będą:

Ks. Mariusz Grabas

Monika i Bogdan Kolz

Danuta i Andrzej Kuc