PODZIĘKOWANIE

KOCHANI
08-02-2020 roku odbyły się kolejne Wieczory Małżeńskie, tym razem
w Parafiach: Świętego Wawrzyńca w Gutkowie i Świętego Krzyża w Szczytnie.
Bardzo dziękujemy ks. Marianowi Machinkowi i Ks. Andrzejowi Wysockiemu
za wygłoszoną w tym dniu homilię i poprowadzenie uroczystego odnowienia
przysięgi małżeńskiej.
Serdeczne Bóg zapłać Basi i Zdzisławowi Gołaszewskim oraz Gosi i Pawłowi
Woźnickim za przybliżenie naszej wspólnoty poprzez wypowiedziane
świadectwo. Serdeczne Bóg zapłać dla Asi i Wojtka Żbikowskich oraz Ali i
Jarka Dąbrowskich za poprowadzenie randki małżeńskiej.
Dziękujemy wszystkim współorganizatorom, którzy włączyli się w
przygotowanie tego dzieła.

Alina i Janek Pilipienko – Para Diecezjalna
Gosia i Mirek Andruszkiewicz – Diakonia Ewangelizacji