ŻYCZENIA WIELKANOCNE

„Zostań z nami, Panie…” (Por. Łk 24, 29)

Papieskie Orędzia głoszone w niedzielny Wielkanocny poranek, mają charakter „Urbi et orbi” („Miastu i światu”). Papież, Jan Paweł II, po raz pierwszy wygłosił je w 1979, a ostatnie (dał do odczytania) w pamiętnym 2005 roku. Pierwsze Orędzie miało tytuł: „W dniu zmartwychwstania – początek nowej nadziei”. Czytamy w nim:

„Oto Dzień, który Pan uczynił! Oto Dzień powszechnej nadziei. Dzień, w którym wokół Zmartwychwstałego skupiają się i łączą wszystkie ludzkie cierpienia, rozczarowania, upokorzenia, krzyże, naruszona godność ludzka, gdzie naruszone życie ludzkie, ucisk, przymus, wszystkie rzeczy, które wielkim głosem wołają:

Victimae paschali laudes immolent Christiani.

„Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary, składają jej wierni uwielbień swych dary!”

Zmartwychwstały nie oddala się od nas; Zmartwychwstały powraca do nas. „Idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: Idzie przed wami…” (Mk 16,7)”.

(Jan Paweł II, Orędzie Wielkanocne „Urbi et orbi”, 1979r.)

 

Ostanie Orędzie Wielkanocne, zatytułowane: „Zostań z nami, Panie…”, w imieniu Jana Pawła II, odczytał watykański sekretarz stanu kardynał Angelo Sodano, jednak właściwego błogosławieństwa udzielił sam papież, pomimo że miał duże trudności z mówieniem. Po raz pierwszy w dziejach pontyfikatu w Wielkanoc nie usłyszeliśmy papieskich życzeń w kilkudziesięciu językach. W Orędziu, usłyszeliśmy między innymi:

„Zostań z nami, Chlebie życia wiecznego, łamany i dzielony pomiędzy współbiesiadników: obdarz i nas siłą potrzebną do wielkodusznej solidarności z rzeszami, które jeszcze dzisiaj cierpią i umierają z nędzy i głodu, są dziesiątkowane przez śmiercionośne epidemie, czy padają ofiarą straszliwych klęsk naturalnych.(…) W Ciebie wierzymy, w Tobie pokładamy nadzieję, bo Ty jeden masz słowa życia wiecznego (por.J 6,68).

Mane nobiscum, Domine! Alleluja!”

(Jan Paweł II, Orędzie Wielkanocne „Urbi et orbi”, 2005r.)

27 marca 2020r., papież Franciszek, nadzwyczajnie udzielił błogosławieństwa „Urbi et orbi”, na zakończenie modlitwy w związku z pandemią wirusa, na placu św. Piotra, bez obecności wiernych.

Boże błogosławieństwo nieustannie nas dotyka i umacnia, dając siłę i wiarę.

Ks. Mariusz Grabas- moderator diecezjalny

Alina i Jan Pilipienko- para diecezjalna