WYDZIAŁ TEOLOGII UWM W OLSZTYNIE ZAPRASZA

Zapraszamy do podjęcia studiów na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie.

Nie ma granicy wieku, po przekroczeniu której prawo nie dawałoby możliwości podjęcia studiów.

Pomoc materialna, osoby 30+ mogą także korzystać z pomocy materialnej, tak jak wszyscy studenci.

Zaliczenie części zajęć dydaktycznych możliwe jest na podstawie wcześniejszych studiów.

Zwięzła prezentacja oferty kształcenia WT UWM w Olsztynie na rok akademicki 2020/21: http://www.uwm.edu.pl/wt/kandydaci/oferta-ksztalcenia-202021

Zasady rekrutacji: https://rekrutacja.uwm.edu.pl/