ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU FORMACYJNEGO

Inauguracja 47 roku oazowej formacji w Domowym Kościele na Warmii 

Wielka radość zapanowała w sobotę 29 sierpnia w gościnnych progach Domu Rekolekcyjnego ZACHEUSZ w Nowym Kawkowie. Ruch Światło-Życie wraz z jego rodzinną gałęzią Domowym Kościołem zgromadził się tu bowiem na dniu wspólnoty, rozpoczynając w ten sposób  rok formacyjny 2020/2021.

Z powodu pandemii owocami tegorocznych letnich rekolekcji  podzieliły się przede wszystkim grupy dziecięce i młodzieżowe wraz z animatorami i moderatorami.

W usłyszanych świadectwach przewijała się wdzięczność Bogu i ludziom za ten wspaniały czas, który przyrównywany był do jazdy rowerem, podczas której niby nic szczególnego się nie dzieje, a mijane widoki oraz panująca atmosfera sprawiają, że przeżywamy wspaniałą życiową przygodę a także do drzewa, na którym ciągle pojawiają się zielone liście, wszak czerpie ono moc ze swych korzeni zanurzonych w życiodajnej wodzie.

Ciocia Ela, wieloletni gospodarz miejsca, podzieliła się zachwytem odwiedzającej ją koleżanki  młodzieżą skupioną w różnych miejscach domu nad rozważaniem Pisma Świętego w formie Namiotu Spotkania.

A tematyka rekolekcji była przeróżna. Artystyczna, historyczna, … Ks. Karol Misiewicz wprowadzał dzieci w głębię modlitwy OJCZE NASZ. Łącznie diecezja nasza przeprowadziła osiem tur rekolekcji.

Głos zabrała  też nasza para diecezjalna, Ala i Janek, wyrażając podziw dla dziecięcej i młodzieńczej energii, która poprzez takie wspólne spotkania staje się również naszym udziałem. Padło też z ich ust ważne zaproszenie do Domowego Kościoła w przyszłości, gdy założą swoje rodziny, by kontynuować rozpoczętą oazową drogę.

Na rekolekcjach byli Genia i Lucek. Były one poświęcone nauczaniu Świętego Jana Pawła II, które jeszcze nie zapamiętane a już zapominane. Podkreślili, iż osoby dojrzałe winny angażować się w sprawy społeczne.

Ala i Jarek wyrazili tęsknotę za rekolekcjami, które ze względu na pandemię się nie odbyły. Wskazali, jak wiele tracą ci, którzy z corocznych rekolekcji nie korzystają.

W przerwie Asia z Piecek podzieliła się usłyszaną  podczas Spotkania Młodych w Ostródzie przed rokiem myślą, korespondującą z ich wypowiedzią: „Jeśli nie tracisz czasu dla przyjaciół, tracisz przyjaciół. Jeśli nie tracisz czasu dla Boga, tracisz wiarę.”

Centralnym punktem spotkania była oczywiście uroczysta Eucharystia celebrowana przez kilku kapłanów pod przewodnictwem moderatora diecezjalnego Ruchu Światło-Życie ks. Krzysztofa Laskę. W liturgię czynnie włączyły się nasze diakonie zapewniając  śpiew, prowadząc modlitwę powszechną oraz służąc przy ołtarzu.

Ksiądz Krzysztof w krótkiej homilii nawiązał do Chrystusowego pytania z Ewangelii, skierowanego do Świętego Piotra przed powierzeniem mu troski o Kościół: „Czy kochasz Mnie?” (J21,17) Zachęcał uczestników do przeżycia Namiotu Spotkania na kanwie tego zdania, podkreślając, że Bóg kocha nas nieustannie. Zaapelował też do nas, byśmy byli hojni dla Pana Boga.

Przed rozesłaniem i błogosławieństwem była też możliwość złożenia deklaracji przystąpienia do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka oraz podjęcia się Duchowej Adopcji w intencji dziecka poczętego. Nie zabrakło chętnych osób w tym względzie.

Moderator diecezjalny Domowego Kościoła, ks. Mariusz Grabas wyraził nadzieję, patrząc na obecną w świątyni młodzież, na nowe powołania do gałęzi rodzinnej ruchu w niedalekiej przyszłości.

Para diecezjalna złożyła życzenia ks. Cezaremu Opalachowi z okazji 25 lat kapłaństwa, dziękując jednocześnie za wieloletnie zaangażowanie na rzecz wspólnoty.

Miłym akcentem było też przedstawienie pary rejonowej  utworzonego w związku z powiększającą się ilością kręgów nowego rejonu. Zadanie to podjęli Ala i Jarek z Gietrzwałdu.

Uroczyście przyjęto do ruchu kilka małżeństw pragnących po etapie pilotowania formować się według zasad Domowego Kościoła.

Odbyło się również tradycyjne przekazanie posług przez pary animatorskie kręgu. Wybrane na ten rok pary otrzymały z rąk moderatora diecezjalnego zapaloną świecę z tematem rocznej pracy „Dojrzałość w Chrystusie”.

Po zakończeniu Mszy świętej zaśpiewaliśmy przebogatą w oazowe treści pieśń roku OŻK 2020:

https://www.youtube.com/watch?v=tPnnDefKLaw

Ciąg dalszy muzycznych przeżyć dostarczył nam piękny koncert charytatywny olsztyńskiego zespołu MOCNI W WIERZE na rzecz remontu domu rekolekcyjnego. W trakcie jego trwania wolontariusze zbierali datki na ten zbożny cel.  A oazowe grono, nie zakłócając powagi koncertu, prowadziło ukradkiem przyjacielskie rozmowy, czerpiąc jak najobficiej z daru spotkania oazowo myślących i czujących serc. Prezentowane utwory zapraszały zaś do słuchania i śpiewania tudzież refleksji nad bogactwem zawartych w nich chrześcijańskich mądrości.

Po koncercie, a przed smacznym obiadem z dwóch dań oraz z ciastem na deser, zabrał raz jeszcze głos moderator diecezjalny a zarazem proboszcz parafii w Nowym Kawkowie i powiedział jakże ważne u progu nowego roku oazowej formacji zdanie: „Wielkie rzeczy Pan Bóg dla nas przygotował!”

Obyśmy tylko potrafili je dostrzec, pielęgnować i rozwijać na chwałę Bożą oraz pożytek doczesny i wieczny nas i naszych bliskich.

Tekst: Grzegorz Joachim Jarmużewski

Więcej wiadomości o wydarzeniu i zdjęcia na stronie:https://olsztyn.gosc.pl/doc/6489764.Nowe-Kawkowo-To-umacnia-wiare