ROZPOCZĘCIE ROKU PRACY W REJONIE I

Inauguracja 35 roku oazowej formacji w Domowym Kościele w rejonie Mrągowo

 

W pierwszą sobotę września mrągowska wspólnota Domowego Kościoła zgromadziła się licznie w parafii Błogosławionego Honorata, by uroczyście rozpocząć 35 rok oazowej formacji.

Spotkanie rozpoczęło się zawiązaniem wspólnoty przez parę rejonową Marzenę i Grześka. Zachęcili nas oni do uważnego wsłuchania się w Liturgię Słowa czekającej nas Eucharystii, szczególnie w czytanie z Listu do Rzymian (12, 9-21) oraz przedstawili piosenkę i znak roku:

http://www.oaza.pl/piosenka-i-znak-roku-ozk-2020/

Mszę Świętą celebrowało pięciu kapłanów pod przewodnictwem nowego moderatora rejonowego ks. Sławomira Sokołowskiego.  Oprócz niego Najświętszą Ofiarę sprawowali księża moderatorzy: Wiesław Świdziński, Henryk Przeździecki MS, Kazimierz Przybycień MS oraz Daniel Kocięcki. Posługę w konfesjonale pełnił ks. Zdzisław Nurczyk , do śpiewu animowała pani Beata Granica a ministrantem  był Grzegorz Zdanuk.

Po przywitaniu i przedstawieniu przez parę rejonową przewodniczący Wieczerzy Pańskiej stwierdził krótko, iż przy takim wsparciu  ze strony wspólnoty da radę pełnić zadanie, którego się podjął u progu swej kapłańskiej służby.

Nawiązująca do Słowa Bożego i Ewangelii homilia, z którą z uwagi na mocne ukierunkowanie słuchaczy na temat pracy rocznej „Dojrzałość w Chrystusie” warto zapoznać się w całości, daje się streścić w jednym zdaniu: „Bądźcie płomiennego ducha!” (Rz 12,11) A wieńczy ją oazowy apel: Niech ten rozpoczynający się nowy rok pracy, będzie dla nas wszystkich kolejnym, dużym krokiem w kierunku dojrzałości w Chrystusie i niesienia Ewangelii każdemu dookoła nas.”

Przed błogosławieństwem nowy moderator rejonowy wręczył małżeństwom pełniącym w roku formacyjnym 2020/2021 posługę pary animatorskiej zapaloną świecę z widniejącym na niej aktualnym hasłem i logo, przekazując  serdeczne pozdrowienia dla współmałżonków tych, którzy przyjmowali ją z różnych względów osobno.

Zanim nastąpiła dalsza część inauguracji w sali parafialnej, wszyscy uczestnicy wraz z moderatorami stanęli na schodach świątyni do pamiątkowego zdjęcia. Sprzyjała temu piękna, prawie jesienna pogoda.

Po modlitwie przed posiłkiem podzieliliśmy się tradycyjnym kołaczem, przygotowanym jak zwykle bezpłatnie przez mrągowską piekarnię pana Józefa Łuńskiego. Przy kawie, herbacie i smacznych słodkościach prowadzono oazowe rozmowy kuluarowe czerpiąc obficie z daru spotkania zdążających ku dojrzałości w Chrystusie serc.

Zgodnie z zapowiedzią był to też czas podzielenia się owocami przeżytych zimą rekolekcji oraz duchowego wymiaru czasu pandemii.

I tak Asia i Wojtek dali świadectwo po rekolekcjach trzeciego stopnia w Ziemi Świętej, Beata i Krzysiek po rekolekcjach drugiego stopnia w Piwnicznej-Zdroju a Basia (wraz z nieobecnym Krzyśkiem) po rekolekcjach trzeciego stopnia w Wadowicach.

Wszyscy podkreślali przeogromną radość ze spotkania w gronie oazowych małżeństw i rodzin, wartość  dialogów małżeńskich (szczególnie tych codziennych na trzecim stopniu), wykorzystywaniu szansy na rekolekcje ‘tam gdzie’ i ‘wtedy gdy’ one się odbywają, wszak jak pokazało tegoroczne lato, może się okazać, że wyjazd jest niemożliwy.

O tym, jak wyglądał duchowy wzrost w czasie pandemii, mówili Jola i Zbyszek oraz Marzena i Grzesiek. Ponownie zabrali  też głos Beata i Krzysiek oraz  Asia i Wojtek.

Pierwsi wskazali na niepowtarzalną możliwość codziennego uczestniczenia we Mszy Świętej, drudzy podkreślili wartość duchowej Komunii Świętej podczas korzystania z transmisji Eucharystii, trzeci zwrócili uwagę na docenienie możliwości codziennego spotkania z Chrystusem w świątyni, czwarci z kolei wskazali na ożywienie modlitwy różańcowej we wspólnocie parafialnej.

Para rejonowa podziękowała za pośrednictwem ks. Sławomira proboszczowi miejsca, ks. Januszowi Piaskowskiemu za okazaną nam gościnność.

Błogosławieństwem moderatora rejonowego na trud czekającej nas duchowej pracy w małżeństwach, rodzinach i kręgach zakończył się ów ‘dzień, który dał nam Pan’ ku umocnieniu i uskrzydleniu naszych oazowych serc, dusz i umysłów.

 

Tekst i zdjęcia:  Grzegorz Joachim Jarmużewski

ZDJĘCIA