NIEDZIELA ŚWIADECTW

Droga Wspólnoto

Ustalone są już terminy kolejnych Niedziel Świadectw najbliższa odbędzie
się:

11.10.2020 r. Olsztynek, Parafia bł. Anieli Salawy, ul. Wilcza 11.
Homilie podczas Mszy Św. o godz.: 9.00, 11.00, 17.00 wygłosi ks. dr
Cezary Opalach

„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało” ( Łk 10, 2)

Gorąco prosimy o zaangażowanie się małżeństw do gotowości dania
świadectwa. Podzielenia się tym, co daje naszemu małżeństwu bycie we
wspólnocie, jakimi darami i łaskami Pan Jezus Nas obdarza, jak odmienia
nasze życie.

Małżeństwa, które zechcą dołączyć prosimy aby swoje świadectwa
przesłały  do ks. moderatora Cezarego Opalacha na adres mail:
cezary.opalach@uwm.edu.pl

Otoczmy modlitwą Ewangelizatorów, ks. Cezarego a także wszystkie
małżeństwa, które będą miały możliwość usłyszenia o Domowym Kościele i
być może skorzystają z zaproszenia do wspólnoty.

Zapraszamy do odwiedzania zakładki DIAKONIA EWANGELIZACJI

Gosia i Mirek Andruszkiewicz