PODSUMOWANIE WIELKOPOSTNEGO DNIA SKUPIENIA REJONU I

Wspólnota mrągowskiego rejonu Domowego Kościoła jako pierwsza miała szczęście przeżywać swój Wielkopostny Dzień Skupienia, w przepięknej świątyni, przed obliczem Płaczącej Pani z La Salette, w sobotnie słoneczne przedpołudnie, 6 marca Roku Pańskiego 2021.

Rozpoczął się on Drogą Krzyżową autorstwa ks. Piotra Pawlukiewicza, do której głębokie rozważania czytali na przemian Grzegorz i Krzysztof. Została zaś ona poprzedzona krótkim wprowadzeniem, kończącym się modlitwą:

Panie Jezu, chcemy Ci teraz towarzyszyć w Twojej Drodze pełnej boleści i prosimy Cię, abyś i Ty towarzyszył naszej ziemskiej drodze, na której i my zmagamy się z krzyżem codzienności, z trudem życia rodzinnego i małżeńskiego .Bądź z nami, Panie, i napełnij nas swoją obecnością.

Po chwili przerwy przy ołtarzu zgromadziło się pięciu moderatorów. Oprócz proboszcza Henryka Przeździeckiego MS, który wyraził wdzięczność za nasze zaangażowanie, umacniające kapłanów w ich duszpasterskiej posłudze, Eucharystię sprawował jeszcze profesor Marian Machinek MSF, Kazimierz Przybycień MS, Wiesław Świdziński oraz Sławomir Sokołowski.

Homilię na kanwie ‘przypowieści o miłosiernym ojcu i dwóch marnotrawnych synach’ (Łk 15.1-3.11-32) wygłosił ksiądz profesor z warmińskiego seminarium. Przywołał zdanie znawców kultury antycznej, iż przypowieści Jezusa nie mają sobie równych w literaturze starożytnej. W jednej historii potrafią upakować w zasadzie wszystko, co można powiedzieć o Bogu i o człowieku. Analizując bardzo trafnie i głęboko postawę dwóch synów, podkreślił prawdę o tym, że Bóg wyjątkowo poważnie traktuje wolność człowieka. Na zakończenie zaprosił nas do tego, byśmy słuchając w tym świętym czasie Słowa Bożego, zatęsknili za dziecięcą, synowską relacją do Ojca, który upodobał sobie miłosierdzie.

Pod koniec Mszy Świętej Marzenna i Grzegorz jako para rejonowa podziękowali uczestnikom i kapłanom za obecność, proboszczowi za gościnność, organiście za grę i śpiew a księdzu Marianowi za podzielenie się z nami płomiennym, mądrym i pięknym słowem. Przede wszystkim zaś za jego przyjazd do Mrągowa, pomimo napiętego wielkopostnego kalendarza.

Następnym punktem dnia skupienia była konferencja księdza Machinka, na początku której gorąco podziękował za zaproszenie, na które chętnie odpowiedział, mając miłe wspomnienia z podobnego spotkania weekendowego w Mrągowie przed dwoma laty:

https://domowykosciol.olsztyn.pl/?p=14045

Nawiązując do trwającego od roku trudnego czasu pandemii przywołał słowa św. Augustyna „Nie ma złych czasów, są tylko nasze.” i przypomniał zdanie z Liturgii Słowa ze Środy Popielcowej „ Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia.” (2 Kor 6,2)

Całą zaś konferencję oparł przede wszystkim na mocnym fragmencie Ewangelii (Łk 21,34-36)

Szczególnie silnie wybrzmiały znane poniekąd myśli ewangelicznej perykopy „Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i troski doczesnych” oraz „Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie”.

Mówca przestrzegł słuchaczy przed nadmierną konsumpcją doznań, przyjemności, szacunku. obrazów, zaszczytów i mediów. Zwrócił uwagę, iż jeżeli czegoś jest w naszym życiu za dużo, to tym samym czegoś jest też za mało. A dzięki modlitwie osobistej życie zostaje poskładane w całość i nabiera sensu. Modlitwa jest zatem chwilą bezcenną.

Zaznaczył jednakże, że Internet jest też wielkim błogosławieństwem w kontekście pandemicznych ograniczeń, gdy chodzi o nasze formacyjne i modlitewne spotkania. Podzielił się w tym względzie dobrymi doświadczeniami kręgu, któremu od wielu już lat towarzyszy.

Kończąc konferencję życzył nam i naszym rodzinom Bożego błogosławieństwa.

Ale to nie był jeszcze koniec naszego intensywnego spotkania. Była nim Adoracja Najświętszego Sakramentu w formie krótkich rozważań moderatora rejonowego, przeplatanych chwilami ciszy na osobistą medytację i kontemplację.

Niech w naszych sercach wciąż brzmią i owocują słowa modlitwy wypowiedziane ustami ks. Sławomira:

Pomagaj nam na nowo odkrywać sens i wartość modlitwy osobistej.
Natchnij nasze serca do spotkania z Tobą w słowie Bożym.
Pomóż nam wspólnie spotykać się z Tobą w modlitwie rodzinnej i małżeńskiej.          
Daj nam odwagę, szczerość i otwartość w dialogu małżeńskim.
Nie pozwól byśmy mijali się z Tobą w naszym życiu, lecz pomóż nam nieustannie formować się przy Tobie. pracując nad sobą.

Odmówiliśmy również cząstkę różańca, rozważając z dopowiedzeniami tajemnicę bolesną o modlitwie Pana Jezusa w Ogrójcu.

Umocnieni błogosławieństwem , w towarzystwie pary diecezjalnej Ali i Janka, towarzyszącymi nam dyskretnie w całym dniu skupienia, wróciliśmy do naszej codzienności. Oby czerpała ona jak najpełniej inspirację do dojrzałości w Chrystusie, z obfitości Bożych darów, jakie w nas zagościły.

Tekst: Grzegorz Joachim Jarmużewski

Zdjęcia: Marzenna Zdanuk, Grzegorz Joachim Jarmużewski