PAMIĘTAJMY O MODLITWIE ZA KAPŁANÓW KAŻDEGO DNIA

Jak piękne są stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę!” (Biblia Tysiąclecia)

Jak bardzo oczekiwane są stopy tych, którzy zwiastują dobro!” (Biblia Paulistów)

Drogi Moderatorze Diecezjalny, drodzy Moderatorzy Rejonowi, drodzy Moderatorzy Kręgów, drodzy Kapłani !

Wdzięczni za Waszą niestrudzoną posługę duszpasterską na rzecz duchowego wzrostu naszych małżeństw i rodzin, składamy Wam wielkoczwartkowe życzenia jak najgłębszego czerpania z wzorów i wstawiennictwa świętych i błogosławionych kapłanów, a szczególnie Sługi Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego, w roku setnej rocznicy jego urodzin.

Pamiętające o Was w naszych modlitwach, nie tylko w ten szczególny dzień, ale przez cały rok

małżeństwa i rodziny

Domowego Kościoła – rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie

Archidiecezji Warmińskiej

A do naszych skromnych życzeń dołączamy pieśń na kanwie zacytowanych słów z Rz 10,15:

https://www.youtube.com/watch?v=or-N6DP4ByY