ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU OAZOWEJ FORMACJI W MRĄGOWSKIM REJONIE DOMOWEGO KOŚCIOŁA

Rozpoczęcie nowego roku oazowej formacji w mrągowskim rejonie Domowego Kościoła

Tydzień po inauguracji diecezjalnej w Nowym Kawkowie, w słoneczną sobotę 11 września Roku Pańskiego 2021, rejon mrągowski Domowego Kościoła rozpoczął uroczyście 36 rok oazowej formacji.

Na początku para rejonowa, Marzenna i Grzegorz ,przywitała zebranych w kościele bł. Honorata Koźmińskiego uczestników spotkania, uwrażliwiając ich na treść tegorocznego hasła: „PRAWDA-KRZYŻ-WYZWOLENIE”.

Po tym wprowadzeniu rozpoczęła się Eucharystia, którą wraz z moderatorem rejonowym ks. Sławomirem Sokołowskim sprawował ks. Kazimierz Przybycień MS. Trzeci moderator, ks. Robert Kaniowski posługiwał w tym czasie w konfesjonale.

W wygłoszonej homilii ks. Sławomir obficie zaczerpnął z Liturgii Słowa na dany dzień i nawiązując do poprzedniego roku pracy podkreślił, że niemożliwe jest być dojrzałym chrześcijaninem bez mocnego fundamentu wiary. Zwrócił naszą uwagę na to, że kolejny rok stawia przed nami konieczność powrotu do źródeł działania i życia naszej wspólnoty. Zachęcił nas również do przeczytania Listu Kręgu Centralnego na ten rok formacji „Znać, akceptować i być wiernym zasadom Domowego Kościoła”.

Podzielił się też z nami wieloma przemyśleniami na temat wiary:

Przyjęcie wiary zawsze musi być potwierdzone konkretnymi czynami.”

Wiara martwa jest bez uczynków, bez nich jest sztuczna i bardzo powierzchowna.”

Wiara musi być potwierdzona osobistą modlitwą i stałym poczuciem przebywania w Bożej obecności.”

Wiara staje się żywa w służbie, we wspólnocie – na początku małżeńskiej, rodzinnej, w kręgu i w całym Bożym Kościele.”

Wiara rodzi się ze słuchania, a staje się też prawdziwie żywa, gdy jest głoszona.”

Wiara musi być widoczna na zewnątrz, przede wszystkim przez uczynki miłości.”

Mówiąc o naszych zobowiązaniach zaznaczył, że trzeba je poznać, przyjąć za swoje i wypełniać, lecz nie z obowiązku a z miłości.

A zakończył homilię w formie apelu:

Jezus zaprasza nas dzisiaj, byśmy powierzając Mu kolejny rok naszej formacji, starali się pogłębić, może odkryć na nowo sens naszego życia chrześcijańskiego i małżeńskiego. Sens Bożej prawdy i zasad naszej wspólnoty, wypracowanych przez lata formacji i pracy naszych sióstr i braci. Wracajmy w tym roku do korzeni – fundamentu naszej wiary i naszego nawrócenia. Wracajmy do źródła naszego bycia w Ruchu Światło-Życie i w Bożym Kościele. Niech w tym powracaniu, Pan na nowo rozbudzi w nas wiarę i rozmiłuje w Ewangelii.”

Przed rozesłaniem, pary animatorskie, które nie mogły być w Nowym Kawkowie, otrzymały z rąk moderatora rejonowego świece, symbolizujące obecność Chrystusa, wraz z błogosławieństwem na czas rocznej posługi w kręgach.

Po Mszy Świętej nastąpiła Adoracja Najświętszego Sakramentu w formie spontanicznej modlitwy uwielbienia, dziękczynienia, przebłagania i prośby.

Dzień wspólnoty zakończyła agapa, podczas której, po skosztowaniu smacznego bigosu i przeróżnych słodkości oraz wypiciu integrującej kawy, wysłuchano świadectw tych, którym dane było doświadczyć w tym roku bogactwa letnich rekolekcji.

Darek podzielił się radością i umocnieniem w kroczeniu przez życie drogą duchowości małżeńskiej płynącymi z przeżycia wraz z Danką rekolekcji I stopnia w Koszalinie, Ania i Piotr z ORAR I stopnia w Białym Dunajcu a Jola z dni skupienia kręgu w Stoczku Warmińskim.

Tekst: Bożena i Grzegorz Jarmużewscy

Współpraca: Dariusz Szukała

Zdjęcie: Grzegorz Zdanuk