NIEDZIELA ŚWIADECTW

Droga Wspólnoto

26.09.2021 r. w Olsztynie, w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
odbędzie się Niedziela Świadectw.
Homilie podczas Mszy Św. o godz.: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 14.00,
17.00 i 19.00 wygłosi ks. dr Cezary Opalach.

Otoczmy modlitwą Ewangelizatorów, ks. Cezarego a także wszystkie
małżeństwa, które będą miały możliwość usłyszenia o Domowym Kościele i
być może skorzystają z zaproszenia do wspólnoty.

„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało” ( Łk 10, 2)

Gorąco prosimy o zaangażowanie się małżeństw do gotowości dania
świadectwa. Podzielenia się tym, co daje naszemu małżeństwu, rodzinie
bycie we wspólnocie, jakimi darami i łaskami Pan Jezus Nas obdarza, jak
odmienia nasze życie.

Małżeństwa, które zechcą dołączyć prosimy aby swoje świadectwa
przesłały  do ks. Cezarego Opalacha na adres mail:
cezary.opalach@uwm.edu.pl

Gosia i Mirek Andruszkiewicz – Diakonia Ewangelizacji