INFORMACJE DIAKONII MODLITWY

INTENCJE MODLITEWNE ZGŁOSZONE W LIPCU, SIERPNIU I WRZEŚNIU 2021

1994. Módlmy się o światło Ducha Świętego i pomoc w ukończeniu historii Domowego Kościoła archidiecezji warmińskiej.

1995.Módlmy się w intencji małżeństw naszej wspólnoty, które w lipcu obchodzą jubileusze zawarcia sakramentu małżeństwa, aby z pomocą Bożą małżonkowie pogłębiali wzajemną miłość i byli świadkami mocnej wiary dla swoich dzieci i swoim otoczeniu.

1996. Módlmy się o łaskę zdrowia dla Ryszarda, pomyślne działanie medyczne oraz o wsparcie duchowe i siły dla Ani w znoszeniu zaistniałej sytuacji.

1997. módlmy się w intencji Henryka o łaskę wiary, nadziei i miłości wyzwolenie z alkoholu, zdrowie duchowe i fizyczne.

1998. Módlmy się w intencji Poli, prosząc o łaskę zdrowia dla niej, potrzebne siły w życiu codziennym,zrozumienie i zgodę oraz błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

1999. Módlmy się w intencji małżeństw Domowego Kościoła w naszej archidiecezji, które w sierpniu obchodzą jubileusze ślubów, aby ich miłość wzrastała a rodziny były Bogiem silne.

2000. O łaskę pracy dla syna, bratanicy oraz żony siostrzeńca.

2001. W intencji zmarłej Janiny Zadroga ( mamy Ani Musik) o łaskę życia wiecznego.

2002. Módlmy się o Boże błogosławieństwo w wychowywaniu dzieci dla Hani i Mateusza oraz Kasi i Mateusza.

2003.Módlmy się o zgodne z wolą Boża przeżywanie czasu narzeczeństwa przez Anię i Tomka oraz Karolinę i Krystiana.

2004. Módlmy się o dary Ducha Świętego dla ks. Wiesława w pisaniu świadectwa z czasu posługi moderatora diecezjalnego.

2005. Módlmy się w intencji Eugenii i Lucjana Jędrychowskich z okazji 50-lecia sakramentu małżeństwa, prosząc o Boże błogosławieństwo dla nich i całej rodziny, zdrowie i potrzebne łaski na dalsze wspólne lata oraz opiekę Matki Bożej i świętego Józefa.

2006. Z okazji 40-lecia sakramentu małżeństwa Grażyny i Roberta Niedźwieckich prosimy Boga o potrzebne łaski dla nich na dalsze lata wspólnego życia ,trwanie we wzajemnej miłości i opiekę Świętej Rodziny.

2007. Módlmy się za wszystkie małżeństwa Domowego Kościoła, które we wrześniu obchodzą jubileusze ślubów, ab ich wzajemna miłość stale się pogłębiała, a Pan Bóg błogosławił każdego dnia im i ich rodzinom.

2008. Módlmy się w intencji Krystyny o łaskę zdrowia, powrót do sprawności po przebytych udarach oraz błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego dla niej i jej rodziny.

2009. Prosimy o zdrowie dla Anny, która zmaga się z boleriozą oraz potrzebne łaski Boże na każdy dzień dla niej i jej rodziny.

2010.Módlmy się za Macieja o łaskę wiary, nadziei i miłości, aby Jezus Chrystus królował w jego sercu.

2011.Módlmy się w intencji Mateusza, aby obronił pracę doktorską.

2012. Módlmy się, aby Pan Bóg błogosławił dla małżeństwa Grzegorza i całej jego rodziny oraz bliskim im osobom..

2013. Módlmy się o łaskę zdrowia dla Elżbiety.

2014.Módlmy się o udaną operację dla Jana oraz o potrzebne łaski dla niego i rodziny.

2015. Módlmy się o łaskę zdrowia dla Michała oraz wszelkie potrzebne łaski dla jego rodziny.

2016. Módlmy się w intencji ks. Cezarego, małżeństw które 26.09.2021 r. w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa będą głosić świadectwa oraz wszystkich, którzy usłyszą o wspólnocie Domowego Kościoła, aby niedziela świadectw przyniosła błogosławione owoce.

2017.Módlmy się w intencji małżeństw, które przyjdą na wieczór małżeński2.10.2021r. Do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, aby Pan Bóg obdarzył wszystkich potrzebnymi łaskami.

2018.Módlmy się w intencji Radka, którego stan jest krytyczny prosząc o zdrowie i wolę Boga, dużo siły i opiekę Matki Bożej dla jego żony i dzieci.

2019. Módlmy się o dary Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże dla Barbary i jej rodziny.

2020. Módlmy się w intencji Antoniego, który jest ciężko chory na covid-19, o łaskę zdrowia, potrzebne siły dla niego i rodziny oraz błogosławieństwo Boże każdego dnia.

2021. Módlmy się o zdrowie i właściwą diagnozę lekarską dla Krystyny oraz o potrzebne łaski Boże dla niej i rodziny.

2022. Módlmy się w intencji rekolekcji ONŻ III stopnia, które mają odbyć się w Olsztynie w lipcu 2022roku, aby Pan Bóg błogosławił w przygotowaniach i obdarzył potrzebnymi łaskami wszystkie osoby, które będą brały w nich udział.

Msze św. wspólnotowe w parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie, w pierwszą niedzielę miesiąca ( najbliższa 3.10.2021r.) o godz.11.30,

wspólny Różaniec o godz. 11.00 ( górny kościół).

Intencje modlitewne można zgłaszać telefonicznie 89 5426452 lub na adres e-mail (zakładka DIAKONIE- KONTAKT DIAKONIA MODLITWY).

Serdecznie pozdrawiamy

Halina i Janusz Chowaniec

HARMONOGRAM ZMIAN TAJEMNIC X, XI, XII 2021

ZGLOSZENIE-DO-DIAKONII-MODLITWY