DZIEŃ SKUPIENIA ANIMATORÓW – PODSUMOWANIE

16 października 2021 r. w parafii NMP Ostrobramskiej w Olsztynie odbył się dzień skupienia animatorów . Korzystaliśmy z gościnności Braci Mniejszych Kapucynów, a rolę gospodarzy miejsca pełniła para rejonowa Joanna i Piotr Wajler. W ciągu całego dnia, przewijało się hasło tego roku formacyjnego: „Prawda- Krzyż- Wyzwolenie”, stanowiące równocześnie jedną z głównych idei nauczania ks. Franciszka Blachnickiego, a data i miejsce spotkania kierowały również nasze myśli i modlitwy do św. Jana Pawła II.

Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią, którą celebrował moderator diecezjalny Ks. Mariusz Grabas. Podczas homilii zachęcał do zaufania natchnieniom i prowadzeniu Ducha Świętego oraz odwagi w wyznawaniu wiary. Po Mszy Świętej odbyły się spotkania w grupach. Korzystając z tekstów autorstwa Ks. F.Blachnickiego ( List nr 17 – numer specjalny ( 1978 r.)) uczestnicy „powrócili do źródeł”, czyli analizowali obowiązki par animatorskich. Rozmowy dotyczyły ogólnej roli par animatorskich, dbania o życie wspólnotowe i apostolską otwartość kręgu oraz jego jedność z Ruchem Światło- Życie. Drugim równie ważnym zagadnieniem była rola kapłanów-moderatorów oraz ich współpraca z parami animatorskimi. W wymienionym powyżej Liście Sługa Boży Ks.Franciszek Blachnicki, pisał w 1978 roku: „ Współpraca kapłana z parą małżeńską (…) w ramach kręgu naszego ruchu- jest w Polsce czymś zupełnie nowym”. Warto było powrócić do wskazówek założyciela Domowego Kościoła, pisanych z takiej perspektywy, aby uświadomić sobie, jaka powinna być rola kapłanów w naszych kręgach, ale także ,jak krąg winien odnosić się do kapłana. Podczas rozmów nie zabrakło dzielenia się doświadczeniami, w tym napotykanymi trudnościami w posłudze animatora, co było szczególnie cenne dla par, pełniących te funkcję po raz pierwszy i „młodych stażem”. Taka różnorodność pozwoliła na owocną analizę zagadnień metodą metaplanu ( Jak jest ? Jak powinno być ? Dlaczego nie jest tak, jak powinno być ?) oraz sformułowanie wniosków. Podsumowania pracy w grupach dokonała para diecezjalna-Alinka i Janek Pilipienko. Dziękujemy za ten dzień, którego doświadczenia pozwolą nam wzrastać w wiedzy i umiejętnościach, by coraz lepiej służyć innym we wspólnocie Domowego Kościoła.

Tekst: Małgosia i Jacek Machura

Zdjęcia: Piotr Wajler