NIEDZIELA ŚWIADECTW

Kochani !

24.10.2021 r. w Olsztynku, w Parafii bł. Anieli Salawy
odbędzie się kolejna Niedziela Świadectw.
Homilie podczas Mszy Św. o godz.: 9.00, 11.00 i 17.00 wygłosi ks. dr Cezary Opalach.

Otoczmy modlitwą Ewangelizatorów, ks. Cezarego a także wszystkie
małżeństwa, które będą miały możliwość usłyszenia o Domowym Kościele i
być może skorzystają z zaproszenia do wspólnoty.

„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało” ( Łk 10, 2)

Małżeństwa, które zechcą dołączyć do DE prosimy aby swoje świadectwa
przesłały  do ks. Cezarego Opalacha na adres mail:
cezary.opalach@uwm.edu.pl

Gosia i Mirek Andruszkiewicz – Diakonia Ewangelizacji