INFORMACJE DIAKONII MODLITWY

INTENCJE MODLITEWNE ZGŁOSZONE W PAŹDZIERNIKU I LISTOPADZIE 2021

2023.Módlmy się za małżeństwa naszej wspólnoty, które w październiku obchodzą jubileusze ślubów, aby wzrastały w miłości i świętości. Niech Pan Bóg błogosławi małżonkom i ich rodzinom.

2024. Prosimy o błogosławieństwo Boże dla Eweliny i jej rodziny, zdrowie i pomyślne wyniki badań lekarskich.

2025. Módlmy się o potrzebne dary Ducha Świętego opiekę Matki Bożej i Boże prowadzenie na czas rekolekcji Ewangelizacyjnych i ORAR I stopnia, aby Pan Bóg błogosławił w przygotowaniach i obdarzył swoimi łaskami wszystkie osoby biorące w nich udział.

2026. Módlmy się za duszę śp Zofii Olender, aby Pan Bóg okazał jej miłosierdzie i przyjął do swojego królestwa.

2027. Módlmy się w intencji Rafała o łaskę zdrowia , właściwą diagnozę lekarską oraz błogosławieństwo Boże każdego dnia dla niego i rodziny.

2028. Módlmy się o zdrowie dla członków rodziny Krystyny.

2029. Proszę o modlitwę w intencji ducha chrześcijańskiej wdzięczności w obliczu doświadczenia Bożego błogosławieństwa w naszej rodzinie.

2030. Módlmy się za naszą ojczyznę, aby były w niej przestrzegane prawa Boże oraz, aby ustały ataki wewnętrzne i zewnętrzne na Polskę.

2031. Módlmy się za wszystkich zmarłych ze wspólnoty Domowego Kościoła, aby mogli jak najszybciej dostąpić łaski nieba.

2032. Prosimy o łaskę zdrowia dla Dominika, Pawła i całej rodziny oraz dary Ducha Świętego dla nas wszystkich, opiekę Matki Bożej i św Józefa. Dziękujemy Panu Bogu za otrzymane już łaski i błogosławieństwo.

2033. Módlmy się o łaskę zdrowia dla małego Kubusia oraz dary Ducha Świętego dla jego rodziców.

2034. Módlmy się o łaskę zdrowia dla Edwarda i Krystyny.

2035. Módlmy się o łaskę zdrowia dla Tomka.

2036. Módlmy się o łaskę zdrowia dla Małgorzaty.

Intencje modlitewne można zgłaszać telefonicznie ( 89 5426452 ) lub na adres e-mail

( zakładka DIAKONIE-KONTAKT DIAKONIA MODLITWY )

Serdecznie pozdrawiamy

Halina i Janusz Chowaniec

HARMONOGRAM ZMIAN TAJEMNIC X, XI, XII 2021

ZGLOSZENIE-DO-DIAKONII-MODLITWY