PODZIĘKOWANIE

KOCHANA WSPÓLNOTO

W dniach 22 i 24 listopada 2021 roku w Parafii Chrystusa Odkupiciela
Człowieka w Olsztynie odbyły się katechezy dla rodziców dzieci komunijnych.
Serdeczne Bóg zapłać za przybliżenie naszej wspólnoty poprzez
wypowiedziane świadectwo dla Romany i Marcina Cholewińskich.

Alina i Janek Pilipienko – Para Diecezjalna
Gosia i Mirek Andruszkiewicz – Diakonia Ewangelizacji