ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE 2021/2022

Wobec trudności spowodowanych przez pandemię, która „niszczy rodzinę i jej intymną wspólnotę życia i miłości”, rodzina jest dziś bardziej niż kiedykolwiek znakiem czasu, a Kościół jest wezwany przede wszystkim do aktywnego wsłuchiwania się w rodziny, a jednocześnie do włączenia ich jako podmiotów troski duszpasterskiej. Należy odrzucić „głoszenie czysto teoretyczne i wyizolowane od rzeczywistych problemów ludzi”, a także przekonanie, że ewangelizacja jest zarezerwowana dla elity duszpasterskiej. Każdy ochrzczony „jest aktywnym podmiotem ewangelizacji”. Aby nieść miłość Boga rodzinom i ludziom młodym, którzy będą budować rodziny jutra, potrzebujemy pomocy samych rodzin, ich konkretnego doświadczenia życia
i komunii. Potrzebujemy małżonków obok duszpasterzy, aby szli z innymi rodzinami, aby pomagali słabszym, aby głosili,
że także w trudnościach Chrystus uobecnia się w sakramencie małżeństwa, aby obdarzać czułością,
cierpliwością i nadzieją wszystkich, w każdej sytuacji życiowej.
(Przesłanie papieża Franciszka do uczestników forum w ramach Roku „Rodzina Amoris laeticia” 9-12.06.2021 r.)

„Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą…”

Ks. Mariusz Grabas, moderator diecezjalny DK

Para Diecezjalna Alina i Jan Pilipienko