PAMIĘTAJMY O MODLITWIE ZA KAPŁANÓW KAŻDEGO DNIA

Kochani Kapłani !
„Jesteście ukryci w dłoniach i Sercu Chrystusa.
Zanurzcie się w Jego miłości i powierzcie Mu
waszą miłość w chwili gdy wasze ręce zostały
namaszczone olejem, znakiem Ducha Świętego,
zostały one przeznaczone do służby
w dzisiejszym świecie jako ręce Pana.”
                                      Benedykt XVI

 

Dziękujemy za Waszą miłość do Chrystusa i Jego Kościoła, którą dzielicie z nami na naszej trudnej drodze odnajdywania istoty życia.
Dziękujemy za Sakramenty i każde Słowo, które przez Wasze usta kieruje do nas Pan.
Żadne słowa nie są w stanie wyrazić jak wielką wartość, często niedostrzegalną, mają Wasze modlitwy, starania, słowa i gesty.

W tym szczególnym Dniu, w tej szczególnej chwili, w której, przed dwoma tysiącami lat, Chrystus ustanowił Sakrament Kapłaństwa i Eucharystii na ręce obecnych naszych Kapłanów
My – DOMOWY KOŚCIÓŁ z miłością Wam – KAPŁANOM życzymy aby każdego dnia waszej kapłańskiej Drogi pan obdarzał Was swoimi łaskami niech przenika Was radość Zmartwychwstania
i pewność, że wszystko możecie w Tym, który Was umacnia.

Z modlitwą
Rodziny Domowego Kościoła