INFORMACJE DIAKONII MODLITWY

Intencje modlitewne zgłoszone w lipcu, sierpniu i wrześniu 2022

2106 .Módlmy się o zdrowie dla Elżbiety-prośba od Reginy.

20107. Módlmy się o wieczny odpoczynek i wieczną radość przebywania z Panem dla Tadeusza.

2108. Módlmy się w intencji Floriana o łaskę zdrowia, pomyślną rehabilitację po złamaniu nogi i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

2109. Módlmy się za małżeństwa naszej wspólnoty w lipcu obchodzące kolejne jubileusze zawarcia sakramentu małżeństwa, aby wiernie trwały przy Bogu, realizowały swoje powołanie i dążyły do świętości oraz były świadkami Chrystusa w rodzinach i otoczeniu.

2110. Módlmy się o udaną operację tętniaka aorty, aby Pan Bóg pobłogosławił pracę lekarzy, a Zdzisław odzyskał zdrowie.

2111. Módlmy się w intencji Julii o łaskę zdrowia, aby Pan Bóg uleczył ją z depresji, a Duch Święty obdarzył swoimi darami ją i wszystkich członków jej rodziny.

2112. Módlmy się o łaskę zdrowia dla Jana oraz o potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

2113. Módlmy się o łaskę zdrowia dla Joanny właściwą diagnozę lekarską pomyślny przebieg operacji i potrzebne łaski Boże dla członków jej rodziny.

2114. Módlmy się w intencji Dawida o uzdrowienie z lęku i wiarę dla niego.

2115. Módlmy się za małżeństwa, które w sierpniu mają rocznice ślubów, aby każdego dnia wzrastały w wierze nadziei i miłości ,a Pan Bóg błogosławił ich małżeństwom i rodzinom.

2116. Módlmy się w intencji małżeństw naszej wspólnoty, które we wrześniu obchodzą rocznice zawarcia sakramentu małżeństwa, aby umocnione łaską Bożą wiernie trwały w swoim powołaniu. Niech Pan Bóg błogosławi ich związkom małżeńskim i rodzinnym.

2117. Módlmy się w intencji Eweliny o łaskę zdrowia psychicznego i fizycznego oraz o błogosławieństwo Boże dla jej rodziny.

2118.Módlmy się o szybki powrót do zdrowia Basi oraz potrzebne łaski dla Andrzeja i najbliższych.

2119. Módlmy się w intencji Małgorzaty, Renaty i Marka o łaskę zdrowia oraz o błogosławieństwo Boże dla ich rodzin.

2120. Módlmy się w intencji Benona i Barbary o łaskę zdrowia, potrzebne siły na czas choroby oraz błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

2121. Módlmy się w intencji Marioli, aby otrzymała łaskę pogodzenia się ze śmiercią syna i nie ulegała rozpaczy.

2122.Módlmy się o powrót do zdrowia po zawale dla Tadeusza oraz błogosławieństwo Boże dla jego rodziny.

Intencje modlitewne można zgłaszać telefonicznie- 895426452 lub na adres e-mail( zakładka DIAKONIE-KONTAKT DIAKONIA MODLITWY)

Halina i Janusz Chowaniec

HARMONOGRAM ZMIAN TAJEMNIC X, XI, XII 2022

ZGŁOSZENIE-DO-DIAKONII-MODLITWY