DIECEZJALNE SPOTKANIE OPŁATKOWE WSPÓLNOTY DOMOWEGO KOŚCIOŁA

Spotkanie opłatkowe Domowego Kościoła archidiecezji warmińskiej Anno Domini 2023

W drugą niedzielę stycznia Roku Pańskiego 2023 wspólnota Domowego Kościoła archidiecezji warmińskiej uroczystą Mszą Świętą w przepięknej świątyni Wyższego Seminarium Duchownego na Redykajnach w Olsztynie rozpoczęła tradycyjne spotkanie opłatkowe.

Eucharystii przewodniczył metropolita warmiński abp Józef Górzyński wraz z sześcioma kapłanami. Przy ołtarzu posługiwał też diakon, klerycy oraz ministranci z rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie. We Mszy Świętej czynnie wzięli też udział poprzez czytanie słowa Bożego, śpiew psalmu, czytanie wezwań w ramach modlitwy wiernych oraz niesienie darów przedstawiciele rejonu mrągowskiego.

W wygłoszonej homilii abp Józef zwrócił uwagę na sakramentalny wymiar naszego życia. Podkreślił, że „nie będzie innej drogi do świętości, jak upodobnienie się do Chrystusa” oraz że „dramatem współczesnego chrześcijanina jest brak poczucia sakramentalności w swym życiu”. Zaapelował, by przeżywanie święta Chrztu Pańskiego „było dla nas wezwaniem do tego, abyśmy zrozumieli i podjęli odnowę życia sakramentalnego jako coś absolutnie fundamentalnego w naszej chrześcijańskiej wierze”.

Skłonił nas do zadania sobie pytań: Co zrobiliśmy z otrzymanymi łaskami sakramentalnymi, szczególnie z łaską Sakramentu Małżeństwa oraz czy o nie dbamy i nimi żyjemy?

W modlitwie powszechnej polecono Bogu intencję, aby Maryja wypraszała nam u swego Syna potrzebne łaski, by dzięki charyzmatowi duchowości małżeńskiej nasze rodziny stawały się świętymi.

Po Komunii Świętej abp Górzyński w serdecznych słowach życzył nam doświadczania obecności Chrystusa w naszym życiu i dzielenia się nią z innymi. Rektor seminarium ks. Hubert Tryk podziękował Domowemu Kościołowi za rekolekcyjną obecność w murach uczelni i wyraził nadzieję na dalsze spotkania, jak tylko będzie to możliwe. Para diecezjalna wyraziła wdzięczność za biskupią oraz kapłańską posługę ku duchowemu wzrostowi naszych małżeństw i rodzin.

Dalsza część spotkania miała miejsce w seminaryjnym refektarzu, gdzie przy Bożonarodzeniowym wystroju odczytano wigilijny fragment z Pisma Świętego i podzielono się opłatkiem. Oprócz moderatorów był też z nami obecny pasterz diecezji, do którego każdy mógł osobiście podejść i składając życzenia parę serdecznych słów z nim zamienić.

Rozmowy w oazowym duchu kontynuowano jeszcze długo przy kawie, herbacie i słodkościach. A tematów w jubileuszowym dla Domowego Kościoła roku nie brakowało.

Przygotowujący publikację z okazji 50-lecia zespół redakcyjny spotkał się w zaciszu sali, by ustalić strategię najbliższych działań, prowadzących do sfinalizowania trwających już kilka lat prac.

Podsumowaniem kolejnego pięknego dnia, który dał nam przeżyć nasz Pan, niech będą słowa oazowej piosenki, przypominającej radosną atmosferę pogodnych wieczorów podczas rekolekcji:

Zobaczcie jak jest dobrze przebywać razem z braćmi.”

Wdzięczność należy się wszystkim, którzy pokonali zapewne przeróżne trudności, aby przybyć na wspólne przeżywanie radości z kolejnego Bożego Narodzenia w ich życiu i dzielenie się nią z innymi.

Warto było, bo wedle mądrego porzekadła radość dzielona z drugą osobą jest podwójną radością.

 

Tekst: Grzegorz Joachim Jarmużewski

Współpraca: Dariusz Szukała, Arkadiusz Sowiński

Zdjęcia: Joanna i Piotr Wajler, Tomasz Adrjan, Bogdan Kolz, Grzegorz Joachim Jarmużewski