WIELKOPOSTNY REJONOWY DZIEŃ WSPÓLNOTY REJONU I

Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament.

Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty!
Nawróćcie się do Pana Boga waszego!

On bowiem jest łaskawy, miłosierny,
nieskory do gniewu i wielki w łaskawości,

a lituje się na widok niedoli”. Jl 2, 12-13.

Serdecznie zapraszamy na Wielkopostny Rejonowy Dzień Wspólnoty Rejonu I,
który odbędzie się 12.03.2023 r., o godz. 14:00 w parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Mrągowie.

W programie Eucharystia, Adoracja, Gorzkie Żale, Konferencja, Agapa. 

Justyna i Bartek Witkowscy – para rejonowa rejonu I
Ks. Henryk Przeździecki – moderator rejonu I