NIEDZIELA ŚWIADECTW

Kochani !

26.03.2023 r. w Nidzicy, w Parafii Św. Wojciecha odbędzie się Niedziela Świadectw.
Homilie podczas Mszy Św. o godz.: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00
wygłosi ks. Cezary Opalach.

Otoczmy modlitwą Ewangelizatorów, ks. Cezarego a także wszystkie
małżeństwa, które będą miały możliwość usłyszenia o Domowym Kościele
i być może skorzystają z zaproszenia do wspólnoty.

„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało” ( Łk 10, 2)

Małżeństwa, które chcą się podzielić tym, jak Pan Jezus działa w naszym
życiu prosimy aby swoje świadectwa przesłały  do ks. Cezarego Opalacha
na adres mail:
cezary.opalach@uwm.edu.pl

ks. Cezary Opalach – Moderator Diakonii Ewangelizacji
Asia i Wojtek Żbikowscy – Diakonia Ewangelizacji