ZAKOŃCZENIE ROKU FORMACYJNEGO 2022/2023 – PODSUMOWANIE

Zakończenie roku formacyjnego 2022/2023 w Archidiecezji Warmińskiej

18 czerwca spotkaliśmy się w Gietrzwałdzie, żeby Bogu podziękować za rok formacyjny 2022/2023. Rozpoczęliśmy modlitwa różańcową dziękując za wszelkie dary otrzymane w tym roku. Kolejno wysłuchaliśmy konferencji ks. Henryka Błaszczaka na temat woli Bożej w naszym życiu. W konferencji Ksiądz mówił, że aby odczytać wolę Bożą należy przede wszystkim czytać Boże znaki. Warto także przyglądać się, jak Bóg działa w innych. Maryja jest doskonałym przykładem wypełniania woli Bożej. Jezus mówi do ojca; przyszedłem pełnić Twoją wolę. Jezusa ostatnie słowo; wykonało się było wyrazem wykonania się w Jezusie woli Bożej. Na koniec prelegent wezwał nas do refleksji, czy Jezus znajdzie wiarę jak przyjdzie; czy my wypełniamy, tak, jak Jezus wole Bożą. Po konferencji Lucjan Jędrychowski przedstawił publikacje Jubileuszową o Domowym Kościele w diecezji warmińskiej od początku jej powstania, pięćdziesiąt lat temu. Szczegółowo zaprezentował konteksty powstania publikacji jubileuszowej. Zachęcał do notowania swoich wspomnień i przeżyć, żeby napisać kolejne książki, bo są już zarezerwowane kolejne numery ISBN. Podczas mszy dziękowaliśmy szczególnie Panu za kolejne pary, które uroczyście zostały przyjęte do Ruchu Domowego Kościoła w tym roku. Podczas mszy podziękowaliśmy także parom rejonowym, które zakończyły swoja posługę; Joannie i Piotrowi Wajlert oraz Ali i Jarkowi Dąbrowskim. Dzień wspólny zakończyliśmy agapa przy ognisku. Drobny deszcz nie przeszkodził radości spotkania. Wielka radość przyniosła nam tez loteria fantowa, którą zorganizowali z darów otrzymanych od wszystkich rejonów Ala i Jarek Dąbrowscy. Dochód z kiermaszu wspomoże potrzebujące rodziny wyjeżdżające na rekolekcje.

Niech Bóg będzie uwielbiony we wszystkim, czego w nas dokonał w tym ostatnim roku formacyjnym. Chwała Panu!!.

Tekst: Beata i Tomek Adrjan

Zdjęcia: Bogdan Chrzanowski, Piotr Wajler