DZIEŃ WSPÓLNOTY DIAKONII DIECEZJALNYCH FILII PELPLIŃSKIEJ

24 października 2015r. odbył się w Gietrzwałdzie Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych. O godz.9.30 nastąpiło zawiązanie wspólnoty. Para filialna Marta i Jan Nadolni zapaliła świecę oazową. Wszyscy uczestnicy spotkania zaśpiewali pieśń do Ducha Świętego. Później nastąpiła prezentacja uczestników. Przyjechały osoby z następujących diecezji: bydgoskiej, elbląskiej, gdańskiej, gnieźnieńskiej, pelplińskiej, toruńskiej i warmińskiej.

Następnym punktem spotkania była katecheza wygłoszona przez ks. Wacława Dokurno, proboszcza parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i Przemienienia Pańskiego w Przecznie , w diecezji toruńskiej. Temat katechezy „Tożsamość katechumenalna Ruchu Światło- Życie”. Ks. Wacław mówił o trzech etapach wzrostu duchowego we wspólnotach. Są to: ewangelizacja, katechumenat i dopełnienie. Okres katechumenatu dobrze jest przejść w jednej wspólnocie. Cele katechumenatu to: umiejętność czytania Słowa Bożego, uczestnictwo w liturgii, modlitwa( sam na sam z Bogiem), rozpoznanie wspólnoty Kościoła. Ważną rolę odgrywa w rodzinach katechumenat domowy. Jest to środowisko wzrostu w wierze. Zwieńczeniem katechumenatu jest Triduum Paschalne. Po zamknięciu etapu katechumenatu powinien nastąpić etap dopełnienia. Jest to szersze rozpoznanie swojego miejsca w Kościele. Dotykamy tu wymiaru kościoła powszechnego.

Po katechezie uczestnicy spotkania wysłuchali świadectw. Świadectwa głosili: Jerzy Bogusławski( animator młodzieży) oraz Barbara i Edward Muża( para diecezjalna diecezji gdańskiej).

O godz.12.00 rozpoczęła się msza św., której przewodniczył moderator diecezjalny Domowego Kościoła ks. Cezary Opalach. Kazanie wygłosił ks. Ryszard Andrukiewicz, moderator diecezjalny Ruchu Światło- Życie archidiecezji warmińskiej. Po mszy św. wszyscy spotkali się na wspólnym obiedzie.

O godz. 14.00 rozpoczął się następny punkt spotkania. Była to praca w poszczególnych grupach diakonijnych: ewangelizacyjnej, życia, modlitwy, wyzwolenia, liturgicznej i muzycznej, komunikowania społecznego, społecznej, oazowej. Odbyło się też spotkanie kręgu filialnego. Po zakończeniu pracy w grupach nastąpił etap sprawozdania z przemyśleń każdej diakonii. Mówiono też o konieczności powołania diakonii miłosierdzia.

Na zakończenie uczestnicy DWDD wzięli udział w nieszporach. Końcowego błogosławieństwa zebranym udzielił ks. Cezary Opalach.

Następny Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych Filii Pelplińskiej odbędzie się 8-9 kwietnia w Elblągu.

Chwała Panu.

Halina i Janusz Chowaniec.

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które posługiwały w recepcji, przygotowywały kanapki, upiekły i dostarczyły przepyszne ciasta oraz służbie liturgicznej.

Z naszej wspólnoty  w wydarzeniu uczestniczyły 32 osoby, za co również bardzo dziękujemy.

Dorota i Piotr